Yayınlanmış Eserler

Uluslararası Hakemli Dergiler

Ulusal Hakemli Dergiler

 • Mustafa Özendi, Alper Yılmaz, “Değişik Bakış Açılarından Elde Edilen Görüntü Gruplarının Sınıflandırılması”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,87-94, 2012

Uluslararası Bildiriler

Ulusal Bildiriler

 • Arif Ç. Aydınoğlu, Ebru Çolak, Mustafa Özendi, Mustafa Ülker, “eTrabzon için Dijital Kent Atlasının Üretilmesi, Yapı ve Kentte Bilişim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Haziran 8-9, 2006

 • Arif Ç. Aydınoglu, Volkan Yıldırım, Mustafa Özendi, “Ulusal Tabanlı Adres Bilgi Sistemi İçin İdari Birim Yapısının Konumsal Modellenmesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı, Ankara, Türkiye, Nisan 2-6, 2007

 • Mustafa Özendi, Arif Ç. Aydınoğlu, “Dijital Kentlerde Haritalar”, Genç Haritacılar Günleri, Zonguldak, Türkiye, Mayıs 14-16, 2007

 • Arif Ç. Aydınoğlu, Tahsin Yomralıoğlu, Mustafa Özendi, ” Sosyo-Ekonomik ve Demografik Analizler İçin İdari Birim Konumsal Veri Yapısının Modellenmesi”, 16. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Mayıs 10-11, 2007

 • Mustafa Özendi, Alper Yılmaz, “Değişik Bakış Açılarından Elde Edilen Görüntü Gruplarının Sınıflandırılması”, UZAL-CBS 2012, Zonguldak, Türkiye, Ekim 16-19, 2012

 • Mustafa Özendi, Umut Güneş Sefercik, “Optik ve SAR Görüntülerin Projektif Dönüşüm Kullanarak Füzyonu”, TUFUAB’2013, Trabzon, Türkiye, Mayıs 23-25, 2013

 • Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi, Ali Cam, “Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi“, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı,Ankara, Türkiye, Mart 19-20, 2014

 • Mustafa ÖZENDİ, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, “Pléiades-1A Görüntülerinin Pan-Sharpening Performansının İncelenmesi“, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 October 2014, İstanbul.
 • Ali CAM, Hüseyin TOPAN, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ, “Pléiades-1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi“, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 October 2014, İstanbul.

Tezler

 • Viewpoint Independent Image Classification and Retrieval, Ohio State University – A.B.D., 2010 (https://etd.ohiolink.edu/ap:10:0::NO:10:P10_ETD_SUBID:72607)

Comments are closed.