İdari Personel

Bölüm Sekreteri

Nevriye Kanlı

Tel&Fax:+90 372 291 25 88

+90 372 257 29 96

 

Halil BADEM (Tekniker – Ölçme Tekniği Laboratuvarı Sorumlusu)

Tel: +90 372 291 13 92

Hüseyin YILMAZ (Baskı Sorumlusu)

Tel: +90 372 291 26 11