İdari Personel

Bölüm Sekreteri

Kerim NACAK

Tel&Fax:+90 372 257 29 96

+90 372 257 40 10 /1425

 

Hüseyin YILMAZ (Memur – Ölçme Tekniği Laboratuvarı Sorumlusu)

Tel: +90 372 257 40 10 /1392

Fatih UÇAR (Sözleşmeli personel)