Akademik Projeler

Bölümümüz tarafından yürütülen Projeler:

 

 • 2013-Devam Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi, BEUN Altyapı Projesi
 • 2013:  TÜBİTAK destekli GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi.
 • 2013: Alman Uzay Ajansı (DLR) Destekli Bursa Havzası Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi Projesi.
 • 2012-devam: Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi”, BEÜ Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi.
 • 2012-2013 Bülent Ecevit Üniversitesi GNSS Referans İstasyonu (ZKUREF) Altyapısının Hazırlanması, BEUN BAP Projesi
 • 2012: Sakarya’nin Karasu Ilçesindeki Sahil Şeridinin Landsat-5 Görüntülerinin Nesne Tabanli Siniflandirma Teknikleri Kullanilarak Zamansal Analizi”, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi.
 • 2012: Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi, Haritaların Güncellenmesi ve CBS’ye Entegrasyonu”, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi
 • 2012: Zonguldak Valiliği ve Başbakanlık AFAD Destekli, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile “Zonguldak İncivez ve Bahçelievler Mahalleleri Zemin Hareketlerinin Araştırılması Projesi”  Yürütücülüğü (Jeodezi, Jeofizik, Jeoloji, Geoteknik ve Yapı mühendisliği disiplinlerinin bir arada gerçekleştirdiği ilk erken uyarı çalışması)
 • 2011-2013 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi, ZKÜ BAP Projesi.
 • 2011-2013 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 1400 km2 alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretimi Projesi Danışmanlığı.
 • 2011: Avrupa Uzay Ajansı Destekli “KAF İsmetpaşa Segmenti Krip Hızı Değişimi-Olası Marmara Depremi İlişkisinin Araştırılması” Projesi.
 • 2010: ERSDAC (Japonya) destekli bir projeyle “Bursa havzasındaki faylar” ilk kez ortaya çıkarıldı.
 • 2009-2011 Kültürel Mirasın Kaydı, Analizi, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti, TÜBİTAK Projesi.
 • 2009-2011 Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi, ZKÜ BAP Projesi.
 • 2009-2011 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2300 km2 alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretimi Projesi Danışmanlığı.
 • 2008-2010 Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi, ZKÜ BAP Projesi.
 • 2008-2010 Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Topoğrafik Kartografik Bilgi Sistemi (TKBS) Oluşturulması ve Güncellenmesinde Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi: Zonguldak İli Örneği, ZKÜ BAP Projesi.
 • 2008- 2010 Küçük Alanlarda Model Uçak Yardımıyla Haritalama Amaçlı Veri Üretimi,  ZKÜ BAP Projesi.
 • 2007-2010 TUSAGA-AKTİF Projesi TÜBİTAK İzleyiciliği.
 • 2007-2007 Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne-Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu, Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi.
 • 2005-2011 Zonguldak Taşkömürü Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasman Oluşumunun InSAR Tekniği ile İzlenmesi.
 • 2005-2006 Zonguldak ve Kilimli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı
 • 2005: Yüzey deformasyonlarının izlenmesi amacıyla InSAR tekniğini kullanan ilk Bölüm.
 • 2004- 2007 Zonguldak Kentsel Gelişim Alanlarının Yüksek Çözünülürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi.
 • 2002-2004 Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu İçin Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi.
 • 2001-2005 TÜBİTAK-JULIH (Almanya) Destekli “Türkiye’deki Bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapımı Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi” (Türkiye’de bu amaçla gerçekleştirilen ilk proje)
 • 2001-2003 Safranbolu’nun Tarihi ve Kültürel Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması Projesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi.
 • 1998-2000 Bursa Büyük Şehir Belediyesinin 1:5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Haritalarının Üretimi Projesi, ZKÜ D.S. Projesi.
 • 1998 Sayısal Harita Verilerine Dayalı Bilgi Sisteminin Modellendirilmesi Projesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi.
 • 1997-2000 Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi Danışmanlığı.
 • 1997-1998 GAP Bölgesi Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Teknik Projesi.
 • 1996-2002 Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Tektonik Kaynaklı Zemin Hareketlerinin İzlenmesi Projesi, DPT projesi, Proje no: K96121820.
 • 1996 ZKÜ Mikrojeozik Yer Kontrol Ağının Oluşturulması Projesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi (Kendi imkânları ile GPS Ağ Konumlaması gerçekleştiren ilk Bölüm)
 • 1995-1998 DPT Destekli Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu-Yeniçağa Kesimi Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleriyle İzlenmesi Projesi.
 • 1994-2000 1300 km2 Bursa Metropolitan Alanının Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı.