Tez Çalışmaları

LİSANS

Zonguldak Yerleşim Merkezindeki Kıyı Çizgisi Değişiminin Tarihi Haritalar, Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi. ZKÜ Müh. Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi, 2010, Zonguldak.

YÜKSEK LİSANS

Uzaktan Algılama Verileri ile Bölgesel Çevre Etkilerinin Belirlenmesi: Zonguldak Örneği. BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2013, Zonguldak. [pdf]

 

Comments are closed.