İlgi Alanları

  • Uzaktan Algılama (Remote Sensing)
  • Termal Uzaktan Algılama (Thermal Remote Sensing)
  • Uzaktan Algılama Verileri İle Yer Yüzey Sıcaklığı Tahmini (Land Surface Temperature Estimation using Remotely Sensed Data)
  • Meteoroloji ve Uzaktan Algılama (Meteorology and Remote Sensing)
  • Tarım ve Uzaktan Algılama (Agriculture and Remote Sensing)

Comments are closed.