Yayınlanmış Eserler

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI, SCI-E, EI and Other Indexes)

 • Sekertekin, A., Kutoglu, S.H., Kaya, S., “Evaluation of spatio-temporal variability in Land Surface Temperature: A case study of Zonguldak, Turkey”, Environ Monit Assess (2016) 188:30. DOI: 10.1007/s10661-015-5032-2. [link]
 • Sekertekin, A., Marangoz, A. M., “An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery”, International Journal of Scientific & Technology Research (2017) Vol:6, Issue:1, 62-67. [link]

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Şekertekin, A., Kutoğlu, Ş.H., Marangoz A.M. Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel (Su Ve Kara Yüzeyi) Etkilerin GözlemlenmesiKaraelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2):105-112, 2015. [pdf]
 • Akçın, H., Şekertekin, A.Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:6, No:3, 2014 (22-31), e-ISSN: 1309-3983. [pdf]

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Akcin, H., Sekertekin, A., Marangoz, A.M.,  “Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery” Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences (ISGGG2017), 18–21 October, 2017, Çanakkale-Turkey (abstract only).
 • Sekertekin, A., Marangoz, A.M., Akcin, H., “Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data” Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences (ISGGG2017), 18–21 October, 2017, Çanakkale-Turkey (abstract only).
 • Akdogan, O., Gumus, R., Koc, S., Sekertekin, A., Marangoz, A.M., “Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and Its Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)” Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences (ISGGG2017), 18–21 October, 2017, Çanakkale-Turkey (abstract only).
 • Marangoz, A.M., Sekertekin, A.,  Akcin, H., Bacak, G., “Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image” Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences (ISGGG2017), 18–21 October, 2017, Çanakkale-Turkey (abstract only).
 • Sekertekin, A., Marangoz, A.M., Akcin, H., “Pixel-based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data” 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 14-15 October 2017, Karabük, Turkey.
 • Marangoz, A.M., Şekertekin, A., Akçın, H., “Analysis of Land Use Land Cover Classification Results Derived From Sentinel-2 Image” The 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017, 27 June – 05 July 2017, Albena, Varna, Bulgaria. [pdf]
 • Gümüş, R., Akdoğan, O., Koç, S., Şekertekin, A., Marangoz, A.M., “Land Surface Temperature Image Retrival Using Landsat 8 Satellite Imagery” 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017, 15–16 June 2017, Zonguldak, TURKIYE.
 • Yılmaz, S., Marangoz, A.M., Şekertekin, A., Oruç, M., “Urban Development Analysis of Zonguldak City by Remote Sensing Technologies” 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017, 15–16 June 2017, Zonguldak, TURKIYE.
 • Bıyıklı, D., Şekertekin, A., Marangoz, A.M.,“An Investigation on the Accuracy of Classification Results for Tree Species in Forest Areas Using Pixel and Object-Based Classification Methods” 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017, 15–16 June 2017, Zonguldak, TURKIYE.
 • Gökdemir, N., Şekertekin, A., Marangoz, A.M.,“A Research Proposal Concerning Investigation of the Effects of Artificial Water Constructions on Humidity and Land Surface Temperature (LST): A Case Study of Afyonkarahisar” 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017, 15–16 June 2017, Zonguldak, TURKIYE.
 • Sekertekin, A., Marangoz, A.M., Abdikan, S., Esetlili, M.T., “Preliminary Results of Estimating Soil Moisture over Bare Soil Using Full-Polarimetric ALOS-2 Data” 3rd International GeoAdvances Workshop, 16–17 October 2016, İstanbul, TURKIYE. [pdf]
 • Sekertekin, A., Kutoglu, S. H., Kaya, S., Marangoz, A.M., “Monitoring the Surface Heat Island (SHI) Effects of Industrial Enterprises” XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. [pdf]
 • Marangoz, A.M., Sekertekin, A., Görmüş, K.S., Oruç, M., “Coastal Evaluation of 125-Year Zonguldak City Region Using Object-Based Image Analysis” The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2016, 28 June – 06 July 2016, Albena, Varna, Bulgaria. [pdf]
 • Sekertekin, A., Kutoglu, S. H., Marangoz, A.M., Kaya, S., “The Surface Heat Island Effect of Urbanization: Spatial – Temporal Analysis” 4th International Geography Symposium, 23 – 26 May, 2016. Kemer, Antalya, TURKEY. [pdf]
 • Akcin, H., Sekertekin, A., “Termal Uydu Görüntülerinin Jeoistatistiksel Modellenmesi İle Karadenizdeki Kömüre Dayalı Sedimantalojik Su Kirliliğinin İncelenmesi” 4th International Geography Symposium, 23 – 26 May, 2016. Kemer, Antalya, TURKEY. [pdf]
 • Marangoz, A.M., Sekertekin, A., Oruç, M., Görmüş, K.S., “Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri İle Zonguldak İli Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi” 4th International Geography Symposium, 23 – 26 May, 2016. Kemer, Antalya, TURKEY. [pdf]
 • Ustaoğlu, M., Marangoz, A.M., Oruç M., Sekertekin, A., “Zonguldak İli Kilimli İlçesi ve Termik Santral Bölgesinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi” 4th International Geography Symposium, 23 – 26 May, 2016. Kemer, Antalya, TURKEY. [pdf]
 • Sekertekin, A., Kutoglu, S. H., Kaya, S., Marangoz, A.M., “Analysing the Effects of Different Land Cover Types on Land Surface Temperature Using Satellite Data” , SMPR 2015 / ISPRS International Conference, 23-25 Kasım 2015, Kish Island/IRAN. [pdf] 
 • Sekertekin, A., Kutoglu, S. H., Kaya, S., Marangoz, A.M., Analysing Regional Land Surface Temperature Changes by Satellite Data, A Case Study of Zonguldak, Turkey” , AGU Fall Meeting 2014, 15-19 Aralık 2014, San Francisco/USA. [pdf]
 • Şekertekin, A., Marangoz A.M., Oruç, M., Kutoğlu, Ş.H., Çıtıroğlu, H.K., “The Examination of Geologic Formations In Terms Of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) By Using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey”, The 5th GEOBIA Conference, 21-24 Mayıs 2014, Thessaloniki. [pdf]
 • Marangoz, A.M., Oruç, M., Şekertekin, A., Gormus, K.S., “Investigation Of Temporal Changes Of Urban Details Using Object-Based Image Analysis”, The 5th GEOBIA Conference, 21-24 Mayıs 2014, Thessaloniki. [pdf]
 • Görmüş, K.S., Marangoz, A.M., Oruç, M., Şekertekin, A. “Temporal Analysis And Environmental Effects Of Ash Dam Construction Of Çatalağzi Thermoelectric Power Plant (ÇATES)”, The 5th GEOBIA Conference, 21-24 Mayıs 2014, Thessaloniki. [pdf]
 • Sekertekin, A., Kutoglu, S.H., Kaya, S., “Investigating Local Climate Change Effects of Thermal Power Plants By Remote Sensing: A case study of Zonguldak, Turkey”, Environmental Health 2013 Science and Policy to Protect Future Generations, Boston, ABD, Mart, 2013. [pdf]

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Akçın, H., Şekertekin, A., “Sürdürülebilir Havza Yönetimi İçin Kömüre Dayalı Kirliliğin Landsat 8 Görüntüleri ve Jeoistatistiksel Analizlerle Zamansal İncelenmesi”, 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana. [pdf]
 • Yılmaz, S., Marangoz, A.M., Şekertekin, A., Oruç, M., Kutoğlu, Ş.H.,  “Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Kentsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi”, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa No:398-405,  ISBN: 978-605-65700-0-1, 21-23 Mayıs 2015, Konya. [pdf]
 • Şekertekin, A., Kutoğlu, Ş.H., Kaya, Ş., Marangoz, A.M., “Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi: Zonguldak Örneği, Türkiye”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.
 • Akçın, H., Uzun, A.G., Atalay, C., Şekertekin, A., “Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.
 • Özen, M., Şekertekin, A., Marangoz, A.M., Oruç, M., “Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.
 • Bhattacharya, D., Şekertekin, A., Kutoğlu, Ş.H., Mekik, Ç.,Distributed GIS for Smart Cities : ArcGIS for Sustainable Society”, 19. Esri Kullanıcıları Konferansı, 22-23 Ekim 2014, ODTÜ, Ankara. [pdf]
 • Akçın, H., Şekertekin, A., “Açık İşletme Madenciliği Uygulamalarında GNSS ölçülerinden Yükseklik Farklarının Geometrik Nivelman Ölçmelerinden Yükseklik Farkları Yerine Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma”, 7. Ulusal Mühendislik ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Çorum. [pdf]
 • Şekertekin, A., Kutoğlu, Ş.H., Kaya, Ş., Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi”, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara. [pdf]

Comments are closed.