Projects

Brand new: 21.04.2017-21.04.2019, Director, Görüntü Algılama Sistemlerinin Yöneltilmesinde Düzenlileştirme Yöntemlerinin Kullanılması,  Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID:2017-47912266-03, Budget: 24990 TL.

International Research and R&D Projects

 1. 1. 2002-2005, Researcher, Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery for Topographic Mapping & Database Construction of Selected Experimental Test Area in Türkiye, TUBITAK (Turkish Science and Technical Research Center) – JULICH (German Research Foundation) Project, No: 101Y090, Directors: Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Dr. Karsten JACOBSEN. Click here for final report (in Turkish).
 2. 2. 2012-continued, Director, Georeferencing Accuracy Assessment, DEM Generation and Validation, and Information Content Analysis of Pléiades Images over Extreme Undulating and Mountainous Urban Area with Dense Forest Inland of Zonguldak Test Site, Airbus Defence & Space MyGIC (formerly Astrium-Geo Pleiades Users Group) Project, Budget: 17903.65 Euros.

National Research and R&D Projects

 1. 1. 2001-22.11.2004, Researcher, Cultural Heritage Recording in Safranbolu Using Digital Photogrammetric Methods, Zonguldak Karaelmas University Research Fund No.2001/45-05-01., Director: Asst. Prof. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH
 2. 2. 13.05.2008-15.02.2010, Researcher, Geometric Analysis of High Resolution Space Images Using Parametric Approaches Considering Satellite Orbital Parameters, ITU BAP Type I project, No: 32485, Director: Prof. Dr. Derya MAKTAV
 3. 3. 23.01.2014-23.01.2015, Director, Evaluation of Georeferencing Accuracy and Information Content of Pléiades Images, Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID: 2014-47912266-01, Budget: 10000 TL.
 4. 4. 15.07.2014-15.01.2016, Director, Generation of Geospatial Information from High Resolution Optical Remotely Sensed Images and Developing the Used Methods (Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi), TÜBİTAK 3001 Project, Project ID: 114Y380, Budget: 60000 TL.
 5. 5. 28.10.2014-24.11.2017, Researcher, Evaluation of Juvenile Delinquency with Geographic Information Systems: Zonguldak Sample (Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği), Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID: 2014-19093093-02, Budget: 7750 TL.
 6. 6. 30.03.2015-30.03.2017, Director, Developing a Practical Error Model for Point Clouds Obtained by Terrestrial Laser Scanners (Yersel Lazer Tarayıcı ile Üretilen Nokta Bulutları İçin Pratik Bir Hata Modelinin Geliştirilmesi), Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID: 2015-47912266-01, Budget: 22200 TL.
 7. 7. 29.06.2015-28.06.2016, Supervisor, Satellite Image Processing and Establishing of Geoportal Project of TUBITAK Uzay (Space) Technologies Reseach Institute (TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi) .
 8. 8. 18.11.2015-18.05.2017, Director, Orthoimage Generation Using Non-Physical Transformation Models and Estimation of Its Accuracy (Fiziksel Olmayan Dönüşüm Modelleri Kullanılarak Ortogörüntü Üretimi ve Konum Doğruluğunun Belirlenmesi),  Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID: 2015-47912266-03, Budget: 12500 TL.
 9. 9. 18.11.2015-continued, Researcher, Georeferencing Assessment of SAR Systems (SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı), Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID: 2015-47912266-05, Budget: 24000 TL.
 10. 10. 01.01.2016-01.01.2018, Director, Developing Anisotropic Mesh Integration Method and Point Error Model For 3D Point Cloud Data (Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi), TÜBİTAK 1001 Project, Project ID: 115Y239, Budget: 403081 TL.
 11. 21.04.2017-21.04.2019, Director, Görüntü Algılama Sistemlerinin Yöneltilmesinde Düzenlileştirme Yöntemlerinin Kullanılması,  Bülent Ecevit University BAP Project, Project ID:2017-47912266-03, Budget: 24990 TL.

Comments are closed.