GEO439 Uzaktan Algılama

Dersin EÖBS kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuruları Twitterda takip etmek için etiket #GEO439UA

Önemli hatırlatma:

  1. Her hafta ilk derste kısa bir sınav yapılacak ve bu sınav notlarının ve ödevlerin ortalamasının %30’u arasınav notuna eklenerek dönemiçi notunuz belirlenecektir.
  2. Tüm ödevler bu dosyadaki şablon kullanılarak bilimsel yazım/sunum ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Bu şablon ödevinizin kapağı değil, doğrudan ödevinizin ilk sayfasıdır. Ayrıca bir kapak hazırlamayınız.
  3. Kesinlikle intihal unsurları içeren bir ödev teslim etmeyiniz.
  4. Bilimsel yazımda “Mekik, Ç., 2004. Bilimsel Yazımda Biçim ve ‘GİYBİS’ Düzenlemesi. Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi 2004, 41-46.” adlı kaynaktan yararlanabilirsiniz.
  5. Ödevleriniz birden fazla sayfadan oluşuyorsa tel zımba ile zımbalayıp poşet dosyaya koymadan teslim ediniz.

Kaynaklar: Derste tek bir kaynak kullanılmamaktadır. Ancak aşağıdaki kaynaklar önerilmektedir.

  • Sunar, F., Özkan, C., Osmanoğlu, B., 2011. Uzaktan Algılama. Anadolu Üniversitesi. (internetten alınabilir).
  • Elektrooptik görüntüleme sistemleri: http://www.ysctech.com/digital-microscope-CCD-camera-info.html
  • Schowengerdt, R.A., 1997. Remote Sensing, Models and Methods for Image Processing, 2nd ed. Academic Press. (Merkez Kütüphanede mevcut)

Ödev-1: Üniversitemiz Farabi Kampüsü Kütüphanesinde bulunan uzaktan algılama ile ilgili kaynak kitapların, Bölümümüzde gerçekleştirilen en az bir lisansüstü tezin, en az bir lisansüstü makalenin, en az bir projenin, Bölüm dışında gerçekleştirilen en az bir adet ulusal/uluslararası tezin, en az bir adet makalenin ve en az bir adet projenin bilgilerini yazar soyadı, adının baş harfi, yıl, eser adı, türü, yayınlandığı yer, sayfa sayısı/aralığı (örnek: Topan, H., 2009, Geometric analysis of high resolution space images using parametric approaches considering satellite orbital parameters, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği ABD, İstanbul, 113 sayfa) şeklinde listeleyerek en geç 3 Ekim 2017 tarihindeki ilk derste teslim ediniz. Sonra teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Ödev-2: Yapılandırılmış ışıkla modellemenin neden kullanıldığını, optik görüntülerle modellemenin hangi sorununa çözüm olduğunu ve temel çalışma ilkesini şekil ve bağıntıyla açıklayınız. Ödevin teslim tarihi 24 Ekim 2017 Salı günü 12.20’dir. Sonra teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Ödev-3: Bölümümüzde, optik uzaktan algılama görüntüleri ile yapılan uygulamalardan birisini özetleyiniz (<2 sayfa veya 750-1000 kelime). Ödevin teslim tarihi 31 Ekim 2017 Salı günü 12.20’dir. Sonra teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Comments are closed.