GEO468 Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar

 • Dersle ilgili duyurular #GEO468 etiketi ile takip edebilirsiniz.
 • Dersin EÖBS bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödev formatı için buraya tıklayınız. Eğer kaynak yönetimi için EndNote kullanılıyorsa, kaynak gösterim şekli olarak UZAL-CBS stili kullanılabilir. Stile http://www.uzalcbs2018.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Ders uygulamaları için verilen tüm Matlab vb. yazılım kodların ve görüntü/verilerin kullanımı sadece ders uygulamaları için geçerlidir. Başka hiçbir sebeple izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.

Konum doğruluğu konusu için lütfen aşağıdaki yayınları okuyunuz.

 1. IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, M. Güven KOÇAK, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 2. Ortogörüntü Üretiminde Yer Kontrol Noktası Seçimi ve Sonuçlara Etkisi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, M. Güven KOÇAK, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 3. GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 October 2010, Gebze-Kocaeli, syf: 53-62
 4. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 October 2012, Zonguldak.
 5. Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Mustafa ÖZENDİ, Ali CAM, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 19-20 March 2014, Ankara.
 6. Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Ikonos, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama, Hüseyin TOPAN, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 October 2014, İstanbul.
 7. Master science:Yörünge Düzeltmeli IRS-1C/1D Pankromatik Mono Görüntüsünün Geometrik Doğruluk ve Bilgi İçeriği Açısından İncelenmesi“, Advisor: Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Bülent Ecevit University Institute of Science and Technology, September 2004.
 8. SPOT-5 HRG 1A Stereo Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Uydu Yörünge Bilgilerini Kullanan Parametrik Modelle İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV İTÜ Dergisi/D Mühendislik, Cilt: 9, Sayı: 6, Aralık 2010: 59-72,
 9. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, Hüseyin TOPAN, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 2013: 81-86

Bilgi içeriği ile ilgili olarak lütfen aşağıdaki yayınları okuyunuz.

 1. KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Aycan M. MARANGOZ, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 2. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, IGSM&GHG 2005, İstanbul, 13-18 June 2005
 3. Uzaydan Harita Yapımı, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hüseyin TOPAN, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, 11-13 May 2006
 4. Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Gürcan BÜYÜKSALİH I. Uzaktan Algılama – CBS Çalıştay ve Paneli, Istanbul, 27-29 November 2006
 5. Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 6. Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi, Ayhan ATEŞOĞLU, Metin TUNAY, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazları, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, İstanbul, 17-19 October 2007
 7. Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Hüseyin TOPAN, Mehmet ÖZKAYA, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ, Zonguldak Kent Sempozyumu, syf: 147-154, 16-17 May 2011

Comments are closed.