GEO468 Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar

 • Dersle ilgili duyurular #GEO468 etiketi ile takip edebilirsiniz.
 • Dersin EÖBS bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödev formatı için buraya tıklayınız. Eğer kaynak yönetimi için EndNote kullanılıyorsa, kaynak gösterim şekli olarak UZAL-CBS stili kullanılabilir. Stile http://www.uzalcbs2018.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Ders uygulamaları için verilen tüm Matlab vb. yazılım kodların ve görüntü/verilerin kullanımı sadece ders uygulamaları için geçerlidir. Başka hiçbir sebeple izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.

Ödev 1: GeoEtrim yazılımı ile Rasat görüntülerinden YKN toplama.

 • GeoEtrim kurulumu için bu sayfayı ziyaret ediniz.
 • Rasat görüntüleri için www.gezgin.gov.tr‘yi ziyaret ediniz.
 • Proje dosyanızı ve ve görüntünüzü aynı klasör altında oluşturunuz. Bu klasörü herhangi bir bulut depolama alanına yükleyerek htopan@yahoo.com adresine “GEO468 YKN Toplama” konusu ile paylaşım veriniz.
 • Ödevleriniz 20 Mart 2018 tarihli derste kontrol edilecektir.

Ödev 2: GeoEtrim yazılımı ile Rasat görüntülerinin yöneltme doğruluğunun belirlenmesi.

 • GeoTransform yazılımını GeoEtrim yazılımının bulunduğu klasörden indirebilirsiniz.
 • Rasat pankromatik görüntülerinin her bir seviyesi için topladığınız YKN’leri kullanarak, her bir yöntem için yöneltme doğrulukları elde edilecektir.
 • Ödevinizde sırasıyla:
  • Konunun kuramsal kısmı,
  • Rasat uydusu ve görüntüleri hakkında bilgiler ve şimdiye dek yapılan araştırmaların özeti,
  • Görüntü seviyelerinin özellikleri,
  • YKN toplamanın nasıl gerçekleştirildiği, yakın plan YKN örnekleri,
  • Yöneltme uygulamasının sonuçları (uyuşumsuz ölçü testi yapılmamış ve yapılmış halde),
  • Bulguların irdelenmesi,
  • Sonuç,
  • Kaynaklar şeklinde olmalıdır.
 • Lütfen bilimsel yazım ve sunum ilkelerine harfiyen uyunuz.
 • Lütfen yukarıda açıklanan ödev şablonunu kullanınız.
 • Ödevinizi hazırlarken aşağıdaki bildirilerden yararlanabilirsiniz.
 • Ödevin son teslim tarihi 15 Mayıs 2018 saat 12.00’dır.

Genel/bütünleme sınavı: Genel/bütünleme sınavında bir A4 boyutundaki kağıda önlü-arkalı, kendi el yazınızla hazırladığınız ve üzerinde tükenmez kalemle yazılmış öğrenci numaranız, adınız ve soyadınız ile imzanızın bulunduğu bir ders notu ile girebilirsiniz. Bu not orijinal olacak (fotokopi olmayacak) ve sınav sonunda sınav kağıdınızla birlikte teslim edilecektir. Sınavda bu not dışında herhangi bir kaynak kullanılmayacaktır.

Kaynaklar (Burada sadece Türkçe kaynaklara ver verilmiştir. İngilizce kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz.)

Konum doğruluğu konusu için lütfen aşağıdaki yayınları okuyunuz.

 1. IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, M. Güven KOÇAK, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 2. Ortogörüntü Üretiminde Yer Kontrol Noktası Seçimi ve Sonuçlara Etkisi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, M. Güven KOÇAK, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 3. GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 October 2010, Gebze-Kocaeli, syf: 53-62
 4. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 October 2012, Zonguldak.
 5. Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Mustafa ÖZENDİ, Ali CAM, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 19-20 March 2014, Ankara.
 6. Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Ikonos, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama, Hüseyin TOPAN, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 October 2014, İstanbul.
 7. Master science:Yörünge Düzeltmeli IRS-1C/1D Pankromatik Mono Görüntüsünün Geometrik Doğruluk ve Bilgi İçeriği Açısından İncelenmesi“, Advisor: Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Bülent Ecevit University Institute of Science and Technology, September 2004.
 8. SPOT-5 HRG 1A Stereo Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Uydu Yörünge Bilgilerini Kullanan Parametrik Modelle İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV İTÜ Dergisi/D Mühendislik, Cilt: 9, Sayı: 6, Aralık 2010: 59-72,
 9. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, Hüseyin TOPAN, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 2013: 81-86.
 10. Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin Orantısal İşlev Modeli Kullanılarak Konum Doğruluğunun Değerlendirilmesi, Mehmet EFENDİOĞLU, Mustafa TEKE, Hüseyin TOPAN, Süleyman Egemen İMRE, Ali CAM, 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, pp. 2137-2140, DOI: 10.1109/SIU.2016.7496195.
 11. Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi, Çağlar Bayık, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Ali Cam, Saygın Abdikan, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 956-966, 5-7 October 2016, Adana.
 12. Pléiades Projesi: Pléiades-1A Pankromatik ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun, Görüntü Kalitesinin, Pan-Keskinleştirme Başarımının ve Sayısal Yükseklik Modeli Kalitesinin Belirlenmesi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Talha Taşkanat, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 712-722, 5-7 October 2016, Adana.
 13. Rasat Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi, Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Teke, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 761-766, 5-7 October 2016, Adana.
 14. Göktürk-2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Murat Oruç, Mustafa Teke, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 804-809, 5-7 October 2016, Adana.

Bilgi içeriği ile ilgili olarak lütfen aşağıdaki yayınları okuyunuz.

 1. KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Aycan M. MARANGOZ, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 2. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, IGSM&GHG 2005, İstanbul, 13-18 June 2005
 3. Uzaydan Harita Yapımı, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hüseyin TOPAN, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, 11-13 May 2006
 4. Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Gürcan BÜYÜKSALİH I. Uzaktan Algılama – CBS Çalıştay ve Paneli, Istanbul, 27-29 November 2006
 5. Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 6. Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi, Ayhan ATEŞOĞLU, Metin TUNAY, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazları, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, İstanbul, 17-19 October 2007
 7. Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Hüseyin TOPAN, Mehmet ÖZKAYA, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ, Zonguldak Kent Sempozyumu, syf: 147-154, 16-17 May 2011
 8. Pleaidas 1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı: Zonguldak Fener Bölgesi Örneği, Oya Burcu Bakioğlu, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 551-557, 5-7 Ekim 2016, Adana.
 9. RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Gerçek Yer Örnekleme Aralığının Belirlenmesi, Ali CAM, Hüseyin TOPAN, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2018: 292-298, DOI: 10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1057.

Pan-keskinleştirme ile ilgili olarak lütfen aşağıdaki yayınları okuyunuz.

 1. Rasat ve Göktürk-2 Görüntülerinden Pan-Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi, Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 447-453, 5-7 October 2016, Adana.
 2. Pléiades-1A Görüntülerinin Pan-Sharpening Performansının İncelenmesi, Mustafa ÖZENDİ, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Ali CAM, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 October 2014, İstanbul.

Comments are closed.