Conference papers

Please click on the title to download the full paper.

Brand new: 50. [TR] GeoEtrim 2018 C# Sürümü: Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi için Yazılım Geliştirilmesi, Yunus Emre Elkar, Hüseyin Topan, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), 18-21 September 2018, Eskişehir, 10 pages. Watch in Youtube.

51. [TR] Optik Görüntülerden Konum Bilgisi Elde Etmede Kullanılan Algılayıcı Yöneltme Yöntemleri, Hüseyin TOPAN, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), Eskişehir, 11 pages, 18-21 September 2018. Watch in Youtube.


 1. 1. Comparison of Information Contents of High Resolution Space Images, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Karsten JACOBSEN, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 35, Part B4, pp. 583-588, İstanbul, 12-23 July 2004
 2. 2. Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction, Hakan ŞAHİN, Hüseyin TOPAN, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 35, Part B8, pp. 114-118, İstanbul, 12-23 July 2004
 3. 3. Geometric Accuracy Evaluation, DEM Generation and Validation for SPOT-5 Level 1B Stereo Scene, Gürcan BÜYÜKSALİH, Murat ORUÇ, Hüseyin TOPAN, Karsten JACOBSEN, EARSeL Workshop, Remote Sensing for Developing Countries, Cairo (Egypt), 26-29 September 2004
 4. 4. Information Content Analysis of KVR-1000 Ortho-Image Based on the Available  Topographic Maps in the GIS Environment, Hakan ŞAHİN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hakan AKÇIN, Hüseyin TOPAN, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. Marangoz, EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Cairo (Egypt), 26-29 September 2004
 5. 5. [TR] IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, M. Güven KOÇAK, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 6. 6. [TR] KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Aycan M. MARANGOZ, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March – 1 April 2005
 7. 7. Geometric Models for the Orientation of High Resolution Optical Satellite Sensors, Karsten JACOBSEN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hüseyin TOPAN, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover (Germany), 17-20 May 2005
 8. 8. Information Contents of High Resolution Satellite Images, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Karsten JACOBSEN, EARSeL Workshop on 3D Remote Sensing, Porto (Portekiz), 9-11 June 2005
 9. 9. Semantic Analysis of Space Imagery for Mapping Purposes, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Aycan M. MARANGOZ, Karsten JACOBSEN, Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 500-504, İstanbul, 9-11 June 2005
 10. 10. [TR] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, IGSM&GHG 2005, İstanbul, 13-18 June 2005
 11. 11. Information Contents of OrbView-3 for Topographic Mapping,Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Karsten JACOBSEN, ISPRS Ankara Workshop 2006 Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellite), Ankara, 14-16 February 2006
 12. 12. 3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery, Aycan Murat MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Murat ORUÇ, Hakan ŞAHİN, Umut Güneş SEFERCİK, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, 1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing “URBAN REMOTE SENSING CHALLENGES & SOLUTIONS”, Berlin Adlershof (Germany), 2-3 March 2006
 13. 13. [TR] Uzaydan Harita Yapımı, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hüseyin TOPAN, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, 11-13 May 2006
 14. 14. Mapping Potential of High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Karsten JACOBSEN, Gürcan BÜYÜKSALİH, ISPRS International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 35, Part 8, Remote Sensing Applications for a Sustainable Future, Haifa (Israel), 1-3 September 2006
 15. 15. [TR] Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Gürcan BÜYÜKSALİH I. Uzaktan Algılama – CBS Çalıştay ve Paneli, Istanbul, 27-29 November 2006
 16. 16. [TR] Ortogörüntü Üretiminde Yer Kontrol Noktası Seçimi ve Sonuçlara Etkisi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, M. Güven KOÇAK, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 17. 17. [TR] Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 April 2007
 18. 18. Mapping Potential of Orbview-3 Panchromatic Image in Mountainous Urban Areas: Results of Zonguldak Test-Field, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Derya MAKTAV, Urban Remote Sensing Joint Event 2007 (4th IEEE GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas & 6th International Symposium of Remote Sensing of Urban Areas), Paris (France), 11-13 April 2007
 19. 19. [TR] Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi, Ayhan ATEŞOĞLU, Metin TUNAY, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazları, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, İstanbul, 17-19 October 2007
 20. 20. Potential of Manual and Automatic Feature Extraction From High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Karsten JACOBSEN, ISPRS Hannover Workshop 2009 High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, Germany, 2-5 June 2009, 6 sayfa
 21. 21. [TR] GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 October 2010, Gebze-Kocaeli, syf: 53-62
 22. 22. [TR] Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Hüseyin TOPAN, Mehmet ÖZKAYA, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ, Zonguldak Kent Sempozyumu, syf: 147-154, 16-17 May 2011.
 23. 23. GeoEtrim: Geospatial Evaluation and Training of Images, Hüseyin TOPAN, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2011), 9-11 June 2011, İstanbul, syf: 142-147.
 24. 24. [TR] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 October 2012, Zonguldak.
 25. 25. Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model, Hüseyin TOPAN, Talha TAŞKANAT, Ali CAM, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W2, ISPRS2013-SSG, pages: 251-256, 11 – 17 November 2013, Antalya, Turkey, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-251-2013.
 26. 26. [TR] Invited paper – Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Mustafa ÖZENDİ, Ali CAM, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 19-20 March 2014, Ankara.
 27. 27. GeoEtrim, SharpQ and Epix: Trio of Tools for Geospatial Image Analysis, Hüseyin TOPAN, Mustafa ÖZENDİ, Ali CAM and Murat ORUÇ, International Archieves of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciencies, Vol. XL-7: 189-194, in ISPRS TC-VII Mid-term Symposium “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”, 29 September – 2 October 2014, İstanbul, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-189-2014. Watch in Youtube.
 28. 28. [TR] Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Ikonos, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama, Hüseyin TOPAN, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 October 2014, İstanbul.
 29. 29. [TR] Pléiades-1A Görüntülerinin Pan-Sharpening Performansının İncelenmesi, Mustafa ÖZENDİ, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Ali CAM, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 October 2014, İstanbul.
 30. 30. [TR] Pléiades-1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi, Ali CAM, Hüseyin TOPAN, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 October 2014, İstanbul.
 31. 31. Radiometric and Geometric Characteristics of Pléiades Images, Karsten JACOBSEN, Hüseyin TOPAN, Ali CAM, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ, ISPRS Technical Commission I Symposium, 17–20 November 2014, Denver, Colorado, USA, Editor(s): C. Toth, T. Holm, and B. Jutzi, International Archieves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies, Vol. XL-1, pp. 173-177, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-173-2014. Corrigendum.
 32. 32. DEM Generation with Short Base Length Pleiades Triplet, Karsten JACOBSEN, Hüseyin TOPAN, PIA15+HRIGI15 – Joint ISPRS Conference, 25–27 March 2015, Munich, Germany, Editor(s): U. Stilla and C. Heipke, International Archieves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies, Vol.XL-3/W2, pp. 81-86, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-3-W2-81-2015. Corrigendum.
 33. 33. Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin Orantısal İşlev Modeli Kullanılarak Konum Doğruluğunun Değerlendirilmesi, Mehmet EFENDİOĞLU, Mustafa TEKE, Hüseyin TOPAN, Süleyman Egemen İMRE, Ali CAM, 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, pp. 2137-2140, DOI: 10.1109/SIU.2016.7496195.
 34. 34. Geometric and Radiometric Evaluation of RASAT Images, Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi, and Çağlar Bayık, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B1, pp. 287-290, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-287-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.
 35. 35. Geospatial Analysis Using Remote Sensing Images: Case Studies of Zonguldak Test Field, Çağlar Bayık, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Ali Cam, and Saygın Abdikan, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B1, pp. 435-442, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-435-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.
 36. 36. Pléiades Project: Assessment of Georeferencing Accuracy, Image Quality, Pansharpening Performence and DSM/DTM Quality, Hüseyin Topan, Ali Cam, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Karsten Jacobsen, and Talha Taşkanat, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B1, pp. 503-510, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-503-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.
 37. 37. An Emprical Point Error Model for TLS Derived Point Clouds, Mustafa Özendi, Devrim Akça, and Hüseyin Topan, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B5, 557-563, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B5-557-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.
 38. 38. [TR] Rasat ve Göktürk-2 Görüntülerinden Pan-Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi, Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 447-453, 5-7 October 2016, Adana.
 39. 39. [TR] Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi, Çağlar Bayık, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Ali Cam, Saygın Abdikan, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 956-966, 5-7 October 2016, Adana.
 40. 40. [TR] Pléiades Projesi: Pléiades-1A Pankromatik ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun, Görüntü Kalitesinin, Pan-Keskinleştirme Başarımının ve Sayısal Yükseklik Modeli Kalitesinin Belirlenmesi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Talha Taşkanat, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 712-722, 5-7 October 2016, Adana. Watch in Youtube.
 41. 41. [TR] Rasat Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi, Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Teke, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 761-766, 5-7 October 2016, Adana.
 42. 42. [TR] Göktürk-2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Murat Oruç, Mustafa Teke, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 804-809, 5-7 October 2016, Adana.
 43. 43. [TR] Pleaidas 1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı: Zonguldak Fener Bölgesi Örneği, Oya Burcu Bakioğlu, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 551-557, 5-7 October 2016, Adana.
 44. 44. Pan-sparpening Quality Investigation of Turkish In-operation Remote Sensing Satellites: Applications with RASAT and GÖKTÜRK-2 Images, Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Çağlar Bayık, International Archieves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2-W1, pp. 131-135, DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W1-131-2016, 3rd International GeoAdvances Workshop, 16-17 October 2016, Istanbul.
 45. 45. A Generic Point Error Model for TLS Derived Point Clouds, Mustafa Özendi, Devrim Akça, Hüseyin Topan, Proceedings of SPIE 10332, Videometrics, Range Imaging, and Applications XIV, pp. 103320J-1-18, DOI: 10.1117/12.2269373, Münich (Germany), 26 June 2017.
 46. 46. Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sisteminin Sağlık Alanında Kullanımı, Aysel Topan, Özlem Öztürk, Hüseyin Topan, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, Aydın.
 47. 47. Pansharpening of RASAT and GÖKTÜRK-2 Images via High Pass Filter, Oya Burcu Bakioğlu, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Ali Cam, International Archieves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-4/W6, pp. 27-29, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W6-27-2017, 4th International GeoAdvances Workshop, 14-15 October 2017, Karabük.
 48. Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği, Hülya Kulakçı Altıntaş, Tülay Kuzlu Ayyıldız, Aysel Topan, Funda Veren, Hüseyin Topan, Çağlar Bayık, Mustafa Özendi, 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım – 2 Aralık 2017, Antalya.
 49. Stochastic Surface Mesh Reconstruction, Mustafa Özendi, M. Devrim Akça, Hüseyin Topan, International Archieves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2, pp. 805-812, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-805-2018, ISPRS TC II Mid-term Symposium Towards Photogrammetry 2020, Riva del Garda (Italy), 4-7 June 2018.
 50. 50. [TR] GeoEtrim 2018 C# Sürümü: Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi için Yazılım Geliştirilmesi, Yunus Emre Elkar, Hüseyin Topan, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), 18-21 September 2018, Eskişehir, 10 pages. Watch in Youtube.
 51. 51. [TR] Optik Görüntülerden Konum Bilgisi Elde Etmede Kullanılan Algılayıcı Yöneltme Yöntemleri, Hüseyin TOPAN, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), Eskişehir, 11 pages, 18-21 September 2018. Watch in Youtube.

Comments are closed.