Bildiri Konuları

Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar
Radar Uygulamaları
Lazer Uygulamaları
Bilgi İçeriği Belirleme
Görüntü Sınıflandırma
Sayısal Yükseklik Modelleri
Dijital Fotogrametrik Hava Kameraları
İnsansız Hava Araçları
3 Boyutlu Modelleme
Kriz ve Afet Yönetimi
Ormancılık Uygulamaları
Tarım Uygulamaları
Madencilik Uygulamaları
Jeolojik Uygulamalar
Meteorolojik Uygulamalar
Hidrolojik Uygulamalar
Arkeolojik Uygulamalar
Çevresel Gözlem Uygulamaları
İklim Değişimi
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Kent Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Yerel Yönetim Uygulamaları
Kadastro ve İmar Uygulamaları
Şehir ve Bölge Planlama Uygulamaları

Comments are closed.