Davet

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri temeline dayanan teknolojik gelişmeler, gündelik yaşantımızda etkinliği artarak devam etmektedir. Bu iki teknolojideki gelişmelerin bilimsel ortamlarda tanıtılması ve tartışılması ülkemizdeki bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcılar için son derece önemlidir. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ve 2010 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlenen ve uzaktan algılama-CBS entegrasyonunu içeren  ilk üç sempozyumda sağlanan yoğun katılım ve bilgi paylaşımındaki başarı bizleri sempozyum serisinin devam etmesi yönünde karar almaya itmiştir. Böylece, iki yılda bir düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu’nun dördüncüsünün Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın işbirliğinde Zonguldak’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Sempozyumun istenen başarı düzeyine ulaşması noktasında, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında çalışmalar yürütmekte olan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini katkı vermeye davet ediyoruz. Sempozyuma katılımla ilgili tüm bilgileri iletişim sayfamızdan elde edebilir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sempozyum düzenleme kurulu adına:

Prof. Dr. Derya MAKTAV (Eş-Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN (Eş-Başkan)

Comments are closed.