Düzenleyen Kurumlar

Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü


İstanbul Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü

 


Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Comments are closed.