Sonuç Rapor

Açılış töreni hatırası

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), ülkemizin farklı üniversitelerinden, kamu ve özel kuruluşlarından 348 kayıtlı katılımcı ile 16-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

İlki 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ), ikincisi 2008 yılında Erciyes Üniversitesi’nde (EÜ), üçüncüsü ise 2010 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (GYTÜ) düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu’nun dördüncüsü olan UZAL-CBS 2012, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ortak girişimi ile BEÜ Merkez Yerleşkesi’nde (Zonguldak) düzenlenmiştir.

Açılış töreninde sırasıyla sempozyum eş-başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN (BEÜ), HKMO Genel Sekreteri Mustafa ERDOĞAN, Sempozyum eş-başkanı Prof. Dr. Derya MAKTAV, BEÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdür Teknik Yardımcısı Dr. Emin BANK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem AKDEMİR konuşmuşlardır.

Avrupa Uzaktan Algılama Laboratuvarları Birliği (EARSeL) Başkanı Dr. Ioannis MANAKOS (ITI-CERTH, Yunanistan), EARSeL Genel Sekreteri Dr. Rosa LASAPONARA (IMAA-CNR, İtalya) ve Graz Karl Franzens Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Mag. Dr. Wolfgang SULZER (Avusturya) davetli konuşmacı olarak sunumlar yapmışlardır. Sonrasında başlayan teknik oturumlar, Prof. Dr. Arif AMİROV ve Tahir KARAUĞUZ Konferans salonlarında 12 eş-zamanlı toplam 24 oturumda ve bir poster oturumda tamamlanarak 89′u sözlü, 11′i ise poster olmak üzere toplam 100 bildiri sunulmuştur. Bildiriler, ağırlıklı olarak, uzaktan algılamanın ve CBS’nin, tarıma, ormancılığa, jeolojiye, afetlere, şehir ve bölge planlamaya, meteorolojiye, kıyı izlemeye, koruma alanlarına, 3B modelleme ve görsellemeye, erozyona, arazi örtüsü ve kullanımına ve çeşitli sosyal bilimler alanlarına uygulanmasını içeren konulardan oluşmuştur. Daha önce de ilan edildiği gibi, sempozyumda kayıt yapılan ve sunulan tüm bildiriler sempozyum bildiri kitapçığında (CD) yer alacaktır. Ayrıca, sempozyum sitesinde ilan edilen koşullara uygun biçimde seçilecek bildiriler Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Sempozyum kapsamında “Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki Kullanımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir panel düzenlenmiş, panel Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ) tarafından yönetilmiş ve Ertuğrul CANDAŞ (HKMO Başkanı), Murat SANCAK (BUSKİ), Sedat BAKICI (TKGM Harita Dairesi Başkanı), Doç. Müh. Alb. Hakan MARAŞ (HGK), Alim KÜÇÜKPEHLİVAN (Başarsoft) panelist olarak katılmış; yoğun bir dinleyici katılımı ve soru-yanıt bölümleri ile yararlı bir panel olmuştur. Panel kitapçığı HKMO tarafından bastırılacaktır.

Düzenlemede kurulunun ve görevli öğrencilerimizin bir bölümü bir arada

Kapanış oturumunda, UZAL-CBS 2012′de en iyi sözlü ve poster bildiri ödülleri de verilmiştir. En iyi sözlü bildiri birincisi “Yüksek Çözünürlüklü TerraSAR-X Verilerinin 3B Kalite Değerlendirmesi – Barselona Örneği” adlı bildirisi ile Umut Güneş SEFERCİK, Alexander SCHUNERT, Uwe SOERGEL, Kinichiro WATANABE olmuş ve Aydıner İnşaat tarafından verilen bir dizüstü bilgisayarla ödüllendirilmiştir. En iyi sözlü bildiri ikincisi “InSAR Zaman Serileri ile Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi: Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği” adlı bildirisi ile Füsun BALIK ŞANLI, Saygın ABDIKAN, Mahmut ARIKAN, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE olmuş ve EARSeL kitapları ile ödüllendirilmiştir. En iyi sözlü bildiri üçüncüsü ise “Sanal Küreler Üzerinde Düşey Engellerin Sunumu” adlı bildirisi ile Emre SOYER, Hakan ŞAHİN, Murat AKIN, Mesut B. VAROL, Mehmet ERBAŞ, Ali ULUBAY olmuş ve UZAL-CBS Sempozyum kitapları ile ödüllendirilmiştir. En iyi poster birincilik ödülü “Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi” adlı çalışması ile Tarık TÜRK’e verilmiş ve Akropol tarafından verilen bir mini dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilmişlerdir. En iyi poster bildiri ikinciliği “Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu İle Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişiminin Analizi: Konya İli Örneği” adlı çalışmaları ile Ahmet GEZİCİ ve Derya MAKTAV’a verilmiş ve EARSeL kitapları ile ödüllendirilmiştir. En iyi poster bildiri üçüncüsü ise “Landsat Uydu Görüntülerinin MDPSO Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Eğitimsiz Sınıflandırılması” adlı bildirileri ile Mehmet Cihan ŞAHİNGİL ve Yakup ÖZKAZANÇ olmuş ve UZAL-CBS sempozyum kitapları ile ödüllendirilmiştir. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan UZAL-CBS 2014 hakkında bir tanıtım sunumu da yapılarak Sempozyumun üç günlük teknik bölümü sonlanmıştır.

Açılış kokteylini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM’ın da onurlandırdığı Sempozyum, gala yemeği, Gökgöl Mağarası gezisi ve Safranbolu ve Amasra’yı kapsayan bir günlük bir gezi ile de renklenmiştir.

Safranbolu Gezisi

Sempozyum, özel sektörün ve kamu kurumlarının değerli temsilcileri tarafından desteklenmiştir. Destek veren özel sektör temsilcileri: Başarsoft, Netcad, Nik Sistem, Mescioğlu, Piri Reis Grup, GNSS Teknik, Dedeman Zonguldak, Şah-Kar Harita, Aydıner İnşaat, Paksoy Teknik, Akropol ve Zonguldak ARGE’dir. Destek veren kamu kurumları ise Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, TÜBİTAK ve EARSeL’dir.

Comments are closed.