Özel Sayı

Sempozyum bilim kurulunca seçilen ve daha sonra dergi hakemlerinden geçen poster veya sözlü bildiriler Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi’nde Türkçe olarak özel bir sayıda basılmıştır. Özel sayıya ulaşmak için tıklayınız.

 Sözlü bildiriler için:

 • Yazarların istekte bulunması,
 • Metnin ‘dergi formatında’ yazılmış olması,
 • Yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt olması,
 • Bildirinin ‘sözlü oturumunda’ sunulmuş olması (en fazla 15 dakika),
 • Sempozyum bilim komitesi tarafından seçilmesi,
 • Seçilen bildirilerin –dergi editörünün isteği doğrultusunda- dergi hakemlerinden geçmesi.

Poster bildiriler için:

 • Yazarların istekte bulunması,
 • Metnin ‘dergi formatında’ yazılmış olması,
 • Yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt olması,
 • Bildirinin ‘poster oturumunda’ poster olarak sunulmuş olması,
 • Bildirinin ‘sözlü sunum’ oturumunda sözlü olarak sunulmuş olması (en fazla 5 dakika),
 • Sempozyum bilim komitesi tarafından seçilmesi,
 • Seçilen bildirilerin –dergi editörünün isteği doğrultusunda- dergi hakemlerinden geçmesi,

Bildirilerinin bu şartlarla dergide yayınlanmasını isteyenler, dergi makale formatındaki tam metinlerini en geç 31 Ekim 2012 sonuna dek uzalcbs2012@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu makalelerin Ocak 2013 veya engeç Temmuz 2013 tarihinde basılması planlanmaktadır. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır:

1. TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri tabanı (MTBVT):

Web: DİKKAT: İTÜ E-posta Güvenlik Sistemi tarafından “www.tubitak.gov.tr” adresine bir yönlendirme bulundu. Bu bir sahte yönlendirme (PHISHING) girişimi olabilir. İçerikte görünen adres: http://uvt.ulakbim.gov.tr

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TMUH&ts=1209644937&keyword=Havac%FDl%FDk%20ve%20Uzay%20Teknolojileri%20Dergisi&s_f=4&detailed=&page=1

2. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan EBSCOhost veri tabanı:

Web: www.ebscohost.com

Comments are closed.