Önemli Tarihler

Özet gönderimi için uzatılmış son tarih: 22 Haziran 2012
Ön kayıt için son tarih: 8 Haziran 2012
Özet değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 27 Temmuz 2012
Tam metin gönderimi: 21 Eylül 2012
Kayıt için son tarih: 17 Ekim 2012
Sempozyum tarihi: 16-19 Ekim 2012

Comments are closed.