Vizyon ve Misyon

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN MİSYONU

 

  • Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim hizmeti vermek,
  • Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak,
  • Bölgesindeki mesleki faaliyetlerin merkezi konumuna gelmektir.

 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

                                                                                                               

Çağdaş bir eğitim öğretim, araştırma ve mühendislik bölümü olarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMININ EĞİTSEL AMAÇLARI

 

  • Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan,
  • Gelişen teknolojiye uygun olarak kendini yenileyen ve güncel tutan,
  • Çözümlerini tüm ilgililere grafik, yazılı ve sözlü iletişim teknikleriyle açıklayabilen ve savunabilen,
  • Birlikte çalışma kültürü içinde bireysel ve ekiplerle çalışabilen, liderlik yapabilen,
  • Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten mühendisler yetiştirmektir.