Akademik Personel

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

03722912612
kutogluh@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: GNSS ve InSAR Teknolojileri Aracılığı ile Ağ Konumlaması, Datum Belirleme, Koordinat Sistemleri, Deformasyon Belirlenmesi

 

3_mekik Prof. Dr. Çetin MEKİK

03722912564
cmekik@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: GNSS Teknolojisi ile Atmosferik Uygulamalar Deformasyon Belirleme, Elektrometri, Uydu Jeodezisi ve RTK Ağları (CORS)

 

becek Prof. Dr. Kazimierz BECEK

03722912613
kbecek@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Çevresel Sistemlerin Matematiksel Olarak Modellenmesi (Heyelan Gözlemi, Doğal Afet Haritalama),  Çevresel Çalışmalar İçin Uzaktan Algılama Uygulamaları

 

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

03722912583
topan@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Görüntülerden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi, Yersel Lazer Tarama Uygulamaları, Matlab ile Programlama, Uzaktan Algılama ve Fotogrametri

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

03722912591
sefercik@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verilerinin Kalite Değerlendirmeleri, Mikrodalga Algılama, Yapay Açıklıklı Radar İnterferometri Tekniği, Hava Kaynaklı Lazer Tarama, Dijital Fotogrametrik Harita Üretimi

Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

03722912565
sabdikan@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: İnterferometrik Radar, Deformasyon                  

Analizi, Toprak Nemliliği, Radar Görüntülerinin İşlenmesi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

03722912597
hakanakcin@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yükseklik Ölçmeleri, Tasman Belirleme, Madencilik Uygulamaları, Küresel Konumlama Sistemleri, İnternet Tabanlı CBS

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

03722912575
aycanmarangoz@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında; Sayısal Görüntü İşleme, GörüntüYorumlama ve Sınıflandırma, Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

03722912586
sedargormus@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yerkabuğu Hareketleri Belirleme Yöntemleri, Jeodezik Yöntemleri ile Deprem Tahmini, Matematik Jeodezi, Deformasyon Ölçmeleri, GNSS Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

03722912562
jeodezi@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yakın Saha Fotogrametrisi, İnsansız Hava Araçları, Kamu Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektronik/Elektronik programlama, Fotogrametri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

03722912561
kemaldere@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi, GPS / RTKGPS, Yeryüzü Deformasyonlarının Belirlenmesi ve İzlenmesi, Matematiksel Jeodezi

 
Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL

03722912563
eraykoksal@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: InSAR ve GNSS Teknikleri ile Yerkabuğu Hareketlerinin ve Yüzey Deformasyomlarının belirlenmesi, Maden Haritacılığı Uygulamaları, Matematiksel Kartografya, Koordinat Sistemleri, Aplikasyon

 

Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ

03722911416
mozendi@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yersel Lazer Tarama, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, 3B Nokta Bulut İşleme, Sayısal Görüntü İşleme

caglar2 Arş. Gör. Çağlar BAYIK

03722912580
caglarbayik@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet Tabanlı CBS Uygulamaları, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Radar, Parametrik ve Parametrik Olmayan Modeller, Yersel ve Hava Lazer Tarama

 

Arş. Gör. Dr. İlke DENİZ

03722912576
ideniz@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Akademik GNSS Değerlendirme Yazılımları ile Parametre Kestirimleri, Troposferik Gecikme, GPS Meteorolojisi, Gerilim Analizi

Arş. Gör. Samed İNYURT

03722912579
samed_inyurt@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Küresel Konumlama Sistemleri, Jeodezi, Hidrografik Ölçmeler, İyonosferdeki Toplam Elektron Miktarının Belirlenmesi

Arş. Gör. Nevin Betül AVŞAR

03722912578
nb_avsar@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Uydu Misyonları, Küresel Harmonikler, Global Jeopotansiyel Modeller, Uydu Altimetresi, Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması

 

Arş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ

03722912577
gokhanngurbuz@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Küresel Konumlama Sistemleri, Akademik GNSS Değerlendirme Yazılımları ile Parametre Kestirimleri, Troposferik Gecikme, GPS Meteorolojisi, Hidrografik Ölçmeler ve Gerçeğe Yakın Zamanlı Parametre Kestirimleri

Arş. Gör. Can ATALAY

03722912577
cancatalay@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Radar, LIDAR, İnsansız Hava Araçları

Arş. Gör. Volkan AKGÜL

03722912577
akgulvo@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: CBS, hidrografi

Öğr. Gör. Murat ORUÇ

03722912578
orucm@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi, Görüntü Sınıflandırma ve Yorumlama, Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal Hava Kameraları, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama