Akademik Personel

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

03722912612
kutogluh@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: GNSS ve InSAR Teknolojileri Aracılığı ile Ağ Konumlaması, Datum Belirleme, Koordinat Sistemleri, Deformasyon Belirlenmesi

 

3_mekik Prof. Dr. Çetin MEKİK

03722912564
cmekik@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: GNSS Teknolojisi ile Atmosferik Uygulamalar Deformasyon Belirleme, Elektrometri, Uydu Jeodezisi ve RTK Ağları (CORS)

 

Prof. Dr. Shuanggen Jin (Visiting)

03722911932
sgjin@shao.ac.cn; sg.jin@yahoo.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uydu Navigasyonu ve GNSS, Uydu Gravimetrisi, İklim Değişimleri, Uzaktan Algılama ve Gezegen Jeodezisi

becek Prof. Dr. Kazimierz BECEK

03722912613
kbecek@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Çevresel Sistemlerin Matematiksel Olarak Modellenmesi (Heyelan Gözlemi, Doğal Afet Haritalama),  Çevresel Çalışmalar İçin Uzaktan Algılama Uygulamaları

 

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

03722912583
topan@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Görüntülerden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi, Yersel Lazer Tarama Uygulamaları, Matlab ile Programlama, Uzaktan Algılama ve Fotogrametri

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

03722912591
sefercik@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verilerinin Kalite Değerlendirmeleri, Mikrodalga Algılama, Yapay Açıklıklı Radar İnterferometri Tekniği, Hava Kaynaklı Lazer Tarama, Dijital Fotogrametrik Harita Üretimi

 weibing Doç. Dr. Weibing Du (Visiting)

Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uzaktan Algılama, Buzul Hareketlerinin Uzaktan Algılama ile takibi

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

03722912597
hakanakcin@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yükseklik Ölçmeleri, Tasman Belirleme, Madencilik Uygulamaları, Küresel Konumlama Sistemleri, İnternet Tabanlı CBS

Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ

03722912575
aycanmarangoz@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında; Sayısal Görüntü İşleme, GörüntüYorumlama ve Sınıflandırma, Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

03722912586
sedargormus@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yerkabuğu Hareketleri Belirleme Yöntemleri, Jeodezik Yöntemleri ile Deprem Tahmini, Matematik Jeodezi, Deformasyon Ölçmeleri, GNSS Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ

03722912562
jeodezi@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yakın Saha Fotogrametrisi, İnsansız Hava Araçları, Kamu Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektronik/Elektronik programlama, Fotogrametri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

03722912561
kemaldere@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi, GPS / RTKGPS, Yeryüzü Deformasyonlarının Belirlenmesi ve İzlenmesi, Matematiksel Jeodezi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

03722912565
sabdikan@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: İnterferometrik Radar, Deformasyon Analizi, Toprak Nemliliği, Radar Görüntülerinin İşlenmesi

 
Yrd. Doç. Dr. Eray KÖKSAL

03722912563
eraykoksal@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: InSAR ve GNSS Teknikleri ile Yerkabuğu Hareketlerinin ve Yüzey Deformasyomlarının belirlenmesi, Maden Haritacılığı Uygulamaları, Matematiksel Kartografya, Koordinat Sistemleri, Aplikasyon

 

Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ

03722911416
mozendi@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yersel Lazer Tarama, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, 3B Nokta Bulut İşleme, Sayısal Görüntü İşleme

caglar2 Arş. Gör. Çağlar BAYIK

03722912580
caglarbayik@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet Tabanlı CBS Uygulamaları, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Radar, Parametrik ve Parametrik Olmayan Modeller, Yersel ve Hava Lazer Tarama

 

Arş. Gör. Dr. İlke DENİZ

03722912576
ideniz@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Akademik GNSS Değerlendirme Yazılımları ile Parametre Kestirimleri, Troposferik Gecikme, GPS Meteorolojisi, Gerilim Analizi

Arş. Gör. Samed İNYURT

03722912579
samed_inyurt@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Küresel Konumlama Sistemleri, Jeodezi, Hidrografik Ölçmeler, İyonosferdeki Toplam Elektron Miktarının Belirlenmesi

Arş. Gör. Nevin Betül AVŞAR

03722912578
nb_avsar@beun.edu.tr
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Uydu Misyonları, Küresel Harmonikler, Global Jeopotansiyel Modeller, Uydu Altimetresi, Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması

 

Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN

03722912580
aliihsan_sekertekin@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uzaktan Algılama, Meteoroloji ve Uzaktan Algılama, Tarım ve Uzaktan Algılama, Uydu Verileri ile Yer Yüzey Sıcaklığı Tahmini ve SAR Görüntüleri ile Toprak Nemi Tahmini

Arş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ

03722912577
gokhanngurbuz@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Küresel Konumlama Sistemleri, Akademik GNSS Değerlendirme Yazılımları ile Parametre Kestirimleri, Troposferik Gecikme, GPS Meteorolojisi, Hidrografik Ölçmeler ve Gerçeğe Yakın Zamanlı Parametre Kestirimleri

Arş. Gör. Can ATALAY

03722912577
cancatalay@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Radar, LIDAR, İnsansız Hava Araçları

Arş. Gör. Volkan AKGÜL

03722912577
akgulvo@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: CBS, hidrografi

Uzman Murat ORUÇ

03722912578
orucm@hotmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi, Görüntü Sınıflandırma ve Yorumlama, Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal Hava Kameraları, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Araştırmacı Ali CAM

alicam193@gmail.com
Özgeçmiş
Kişisel Web Sayfası

ARAŞTIRMA ALANLARI: Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi