GEO346 Yersel Fotogrametri Dersi Hk. (GEO346 Terrestrial Photogrammetry)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dersin uygulama yönergesi UZEM'deki ders sayfasından duyurulmuştur. 5 ve 12 Mayıs 2022 tarihlerinde ders sorumlusunun görevli olması nedeniyle ders yapılamayacaktır. Ancak dersi alan öğrencilerimiz diğer günlerde genel sınav tarihine dek ders sorumlusunun, Öğr. Gör. Murat ORUÇ'un ve Arş. Gör. Can ATALAY'ın odasına gelerek sorularını sorabilirler.

The instruction for the application has been uploaded to the course page at UZEM. Since Prof. Hüseyin Topan will be out of the Department on May 5&12, 2022, the students are welcome to ask their queries to Prof. Hüseyin Topan, Inst. Murat Oruç and Res. Assist. Can Atalay for the remaining days (upto the final exam date) at their offices considering their available times.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin