Projeler

Projeler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi/Koordinatörlüğü
DSİ: Döner Sermaye İşletmesi
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
AB: Avrupa Birliği

Sıralama, proje başlangıç yılı/tarihine göre yapılmıştır.
Listed by starting year/date.

[Uluslararası] 01.06.2022-devam ediyor: Monitoring Crop Parameters Using Multi-temporal X-Band Data, DLR (Almanya) Destekli Proje, Proje No: Lan3835, Yürütücü: Doç. Dr. Aliihsan ŞEKERTEKİN (Iğdır Üniversitesi), Araştırmacılar: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN (HÜ Mühendislik Fak. Geomatik Müh. Böl.), Dr. Çağlar BAYIK (ZBEÜ Mühendislik Fak. Geomatik Müh. Böl.), Prof. Dr. Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Dr. Sevinç MADENOĞLU (Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM), Dr. Melis Özge PİNAR (Tarım ve Orman Bakanlığı GKTAEM), Ömer Narin GÖKBERK (AKÜ Mühendislik Fak. Harita Müh. Böl.)

[DSİ] 26.11.2021-17.01.2022: Kilimli-Çatalağzı Arası T7-T8 Tünelleri GNSS Gözlemleri Projesi, ZBEÜ Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Arş. Gör. Volkan AKGÜL

[Diğer] 15.03.2021-devam ediyor: Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluklarının Belirlenmesi, HGM Araştırma İşbirliği Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin TOPAN, Araştırmacılar: Yük. Müh. Gürsu AYTEKİN, Öğr. Gör. Murat ORUÇ, Temsilci: HGM Temsilcileri

[DSİ] 05.03.2021-31.03.2021: Filyos Belediyesi Fotogrametrik Harita Yapım Projesi, ZBEÜ Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL, Araştırmacılar: Öğr. Gör. Murat ORUÇ

[DSİ] 2020: Kınık Barajı Varyant Yolu Jeodezik Ağı GNSS Gözlemleri - 2, Döner Sermaye Projesi, Yurutücü: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

[Uluslararası] 16.10.2019-devam ediyor (16.10.2022): Multi-temporal InSAR Deformation Analysis Using High Resolution X-band PAZ Satellite Data, Hisdesat Servicios Estratégicos S.A. (İspanya) Destekli Proje, Proje No: AO-001-031, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacılar: Çağlar BAYIK (ZBEÜ Mühendislik Fak. Geomatik Müh. Böl.), Fabiana CALÒ (CNR IREA, Naples, İtalya), Antonio PEPE (CNR IREA, Naples, İtalya), Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.)

[TÜBİTAK] 2019-devam ediyor: İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması, TÜBİTAK 1001, Proje No: 119E037, Bütçe: 600 000 TL, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Seda KARTAL (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü), Araştırmacılar: Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

[BAP] 2019-devam ediyor: Photogrammetric 3D Modelling Potential Comparison of SFM-Based New Generation Image Matching Software, BAP Projesi, Proje No: 2019-YKD-47912266-03, Yürütücü: Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[BAP] 2019-2020: İnsansız Hava Araçları İçin Lazer Tarayıcı Gimbal, BAP Patent Projesi, Proje No: 2019-47912266-01, Yürütücü: Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[BAP] Temmuz 2018-Ocak 2020: High-order Ionosoheric Effects on 3-D GPS Coordinate Estimation in Turkey, BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, Proje No: 2018-YKD-47912266-03, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL

[BAP] 28.12.2018-27.01.2020: Bitki Gelişim Evrelerinin Uzaktan Algılama Yöntemi İle İncelenmesi, BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, No: 2018-47912266-02, Bütçe: 12500 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacı: Arş. Gör. Ömer Gökberk NARİN (Afyonkocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü)

[BAP] 28.12.2018-devam ediyor: Alçak Dünya Yörüngesinde (500 KM) Çalışacak Bir Cep Uydu Tasarımı ve Üretimi, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

[DSİ] 2017: Kınık Barajı Varyant Yolu Jeodezik Ağı GNSS Gözlemleri - 1, Döner Sermaye Projesi, Yurutücü: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

[TÜBİTAK] 27.07.2018-devam ediyor: Jeodezik Ölçülerle Yerkabuğu Rijidite Degisimlerinin Belirlenmesi, Yürütücü: Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Ankara Üni. Jeofizik Müh. Böl.), Araştırmacı: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

[BAP] 2018-devam ediyor: Lazer İHA’ların Yersel Lazer Tarama Referanslı Topografik Model Çıkarım Potansiyeli, BAP Projesi, Proje No: 2018-YKD-47912266-02, Yürütücü: Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[BAP] 09.06.2017-07.07.2020: Polarimetrik Ayrıştırma Yöntemlerinin Tarımsal Ürün Deseni Tespitindeki Etkisinin Araştırılması, Yürütücü: Prof. Dr. Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ Harita Müh. Böl.), Araştırmacı: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Arş. Gör. Dr. Mustafa ÜSTÜNER (YTÜ Harita Müh. Böl.)

[BAP] 01.07.2017-01.11.2017: Yeni Nesil SAR Misyonlarının Kentsel Alan Modelleme Performansı, Yürütücü: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[BAP] 01.07.2017-01.07.2019: Pasif Algılamalı İnsansız Hava Aracı ile Oblik Geometri Temelli 3B Mobil Kent Modeli Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yürütücü: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[BAP] 15.06.2017-Aralık 2020: Worldview-4 Çok Yüksek Çözünürlüklü Stereo Görüntülerinin Bilgi içeriği ve Üç Boyutlu Yeryüzü Modelleme Performansı Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet ALKAN, Araştırmacılar: Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ, Arş. Gör. Can ATALAY

[BAP] 21.04.2017-21.04.2019: Görüntü Algılama Sistemlerinin Yöneltilmesinde Düzenlileştirme Yöntemlerinin Kullanılması, BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, No: 2017-47912266-03, Bütçe: 24990 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Araştırmacı: Dr. Bilgi TERLEMEZOĞLU

[Uluslararası] 26.04.2017-26.12.2020: Quality Assessment of Tandem-X DEM Over Urbanized and Agricultural Terrain of Turkey Using Multi-Source SAR Data, DLR TanDEM Science Service System Project, Proje No:DEM_CALVAL1821, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacılar: Mustafa ÜSTÜNER, Füsun BALIK ŞANLI, Bahattin ERDOĞAN, Taylan ÖCALAM (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.)

[TÜBİTAK] 01.01.2017-23.06.2017: Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı, Danışmanlar: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN, Öğrenci: Oğuzhan AKDOĞAN, Rabia GÜMÜŞ, Sena KOÇ

[TÜBİTAK] 2016-2020: Bölgesel GNSS Ağları ile Ekstrem Hava Olaylarının Tahmininin Güçlendirilmesi, TÜBİTAK 1001, Proje No: 116Y186, Yürütücü: Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (KTÜ), Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL

[Diğer] 30.06.2016-02.02.2018: Üç Boyutlu Yüksek Konum Doğruluklu Hava Kaynaklı Lazer Tarama Kabiliyetli İnsansız Hava Aracı Üretimi, Yürütücü: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

[Uluslararası] 22.04.2016-22.04.2021: Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR Data, The Japan Aerospace Exploratıon Agency (JAXA) Projesi, Proje no: 3210, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacılar: Fabiana CALÒ (CNR IREA, Naples, İtalya), Antonio PEPE (CNR IREA, Naples, İtalya), Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Bahattin ERDOĞAN (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Taylan ÖCALAN (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.)

[TÜBİTAK] 01.01.2016-01.01.2018: Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, No: 115Y239, Bütçe: 403081 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Araştırmacı: Doç. Dr. Mehmet Devrim AKÇA (Işık Üni.), Dr. Öğr. Üyesi Emin Özgür AVŞAR (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.), Bursiyerler: Doktora: Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ, Arş. Gör. Çağlar BAYIK, Yüksek lisans: Ali CAM, Yunus Emre ELKAR, Oya Burcu BAKİOĞLU, Lisans: İrfan MİSİRLİ, Mehmet ŞENASLAN

[BAP] 30.03.2015-30.09.2016: Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi, Proje no: 2015-47912266-02, Bütçe: 12500 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ, Araştırmacılar: Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN, Uzman Murat ORUÇ, Harita Müh. Süleyman YILMAZ

[BAP] 18.11.2015-18.11.2016: Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi, Proje no: 2015-47912266-04, Bütçe: 25000 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN

[BAP] 18.12.2015-28.09.2018: SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı, Proje no: 2015-47912266-05, Bütçe: 24000 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacı: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Arş. Gör. Dr. Çağlar BAYIK

[BAP] 26.11.2015-18.05.2017: Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Zonguldak Örneği, Proje no: 2014-19093093-02, Bütçe: 7750 TL, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KUZLU AYYILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Aysel TOPAN, Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Öğr. Gör. Uzman Funda VEREN, Dr. Öğr. Üyesi Devanjan BRATTACHARYA, Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU

[BAP] 18.11.2015-18.05.2017: Fiziksel Olmayan Dönüşüm Modelleri Kullanılarak Ortogörüntü Üretimi ve Konum Doğruluğunun Belirlenmesi, Proje no: 2015-47912266-03, Bütçe: 12500 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Araştırmacı: Yük. Müh. Ali CAM

[BAP] 18.11.2015-20.12.2016: Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

[Diğer] 01.09.2015-29.02.2016: Soma Eynez İşletmesinde Yeraltı ve Yerüstü Su Baskını Tehlikelerinin Araştırılması, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

[TÜBİTAK]
27.07.2015-26.07.2016: İzotropik Olmayan Deformasyon Vektörüne Maruz Kalmış Topoğrafik Yüzeylerin Dijital Gösterimlerinin Geliştirilmesi, Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

[Diğer] 20.07.2015-08.08.2015: 16 Temmuz 2015 Devrek Heyelanı Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÇAPAR, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE, Arş. Gör. Dr. Gökhan GÜRBÜZ, Arş. Gör. Volkan AKGÜL, Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZENDİ, Dr. Tomonori DEGUCHI

[Diğer] 06.07.2015-30.07.2015: Yersel Lazer Tarama Metodu ile Tarihi Yapıların Restitüsyonuna Yönelik 3B Röleve Çıkarımı Fethiye Kayaköy Uygulaması, Yürütücü: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

[Diğer] 24.06.2015-20.07.2015: Ilgaz Dağı Tüneli Jeodezik Ağı GNSS Gözlemi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

[DSİ] 29.06.2015-28.06.2016: TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi, Danışman: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

[Diğer] 21.05.2015-08.02.2016: Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü 1260 Sicil Nolu Ermenek Cenne Linyit İşletmesi sahası 10 yıllık Üretim Planlamasına İlişkin Tasman Projesi, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

[Diğer] 21.05.2015-08.02.2016: Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Mevkii Sicil 1260 Ruhsat Numaralı Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi Ltd Şti Sahasının 3213 Sayılı Maden Kanunu Hüküm ve Yönetmelikleri Gereğince Tanzim Edilen 10 yıllık Temdit İşletme Projesi, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

[Diğer] 15.05.2015-11.06.2015: Kdz. Ereğli Gülüç Deresi Batimetrik Harita Üretim Projesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

[Diğer] 01.01.2014-24.02.2020: Toprak Nemi ve Toprak Pürüzlülüğünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin Mikrodalga Görüntüleriyle Belirlenmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Proje no: TAGEM/TSKAD/14/A13/P05/03, Bütçe: 150 000 TL, Yürütücü: Dr. Sevinç MADENOĞLU (Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara), Araştırmacılar: Prof. Dr. Günay ERPUL (Ankara Üni. Ziraat Fak.), Dr. Suat AKGÜL (TGSKMAE), Murat Peker (TGSKMAE), Prof. Dr. Şinasi KAYA (İTÜ İnşaat Fak. Geomatik Müh. Böl.), Prof. Dr. Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ. İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Doç. Dr. M. Tolga ESETLİLİ (Ege Üni. Ziraat Fak. Toprak Böl.), Doç. Dr. Saygın ABDİKAN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), Araş. Gör. Dr. Mustafa ÜSTÜNER (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Dr. Tülay TUNÇAY (TGSKMAE), Hilmi SEÇMEN (TGSKMAE), Melis Özge PINAR (TGSKMAE), Dr. Mehmet KEÇECİ (TGSKMAE), Dr. Hesna ÖZCAN (TGSKMAE), Ali KOÇ (TİGEM)

[BAP] 30.03.2015-30.03.2017: Yersel Lazer Tarayıcı ile Üretilen Nokta Bulutları İçin Pratik Bir Hata Modelinin Geliştirilmesi, Proje no: 2015-47912266-01, Bütçe: 22200 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Araştırmacı: Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZENDİ

[BAP] 27.02.2015-20.12.2016: Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

[TÜBİTAK] 15.07.2014-15.01.2016: Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi Projesi, TÜBİTAK 3001 Projesi, No: 114Y380, Bütçe: 60000 TL, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Danışman: Dr. Ing. KArsten JACOBSEN, Bursiyer: Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ (Doktora), Ali CAM (Yüksek lisans), Öğr. Gör. Murat ORUÇ

[Diğer] 30.06.2014-06.10.2015: Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Serbest Bölge Projesiimar Planlarına Altlık İnsansız Hava Aracı İlehalihazır Harita Üretimi Projesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

[DSİ] 04.06.2014-23.11.2017: Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

[Diğer] 03.04.2014-03.04.2015: Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi Ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

[AB] 03.04.2014-03.04.2015: Kaya Düşmesi ve Heyelan Gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi, Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin Hakan KUDAK

[BAP] 23.01.2014-23.01.2015: Pléiades Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi, Proje no: 2014-47912266-01, Bütçe: 10000 TL., Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

[AB] 03.04.2014-03.04.2015: Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi, Proje No: 2013 1 TR1 LEO02 49588, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

[Uluslararası] 11.03.2013-30.12.2015: Deformation Monitoring in Mega City Istanbul with TerraSAR-X Using, DLR Projesi, Proje No: LAN1708, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacılar: Fabiana CALÒ (CNR IREA, Naples, İtalya), Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Taylan ÖCALAN (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.)

[DSİ] 02.01.2013-04.03.2014: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

[BAP] 2013: Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi, BEUN Altyapı Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

[Uluslararası] 2013-2018: Georeferencing Accuracy Assessment, DEM Generation and Validation, and Information Content Analysis of Pléiades Images over Extreme Undulating and Mountainous Urban Area with Dense Forest Inland of Zonguldak Test Area, Astrium-Geo Pleiades Kullanıcıları Grup Projesi, Bütçe: 17903.65 Euro, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Danışman: Dr.-Ing. Karsten JACOBSEN (Hannover Üni., Almanya), Araştırmacılar: Ali CAM, Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ, Öğr. Gör. Murat ORUÇ, Arş. Gör. Çağlar BAYIK, Oya Burcu BAKİOĞLU, Arş. Gör. Talha TAŞKANAT (Erciyes Üni.)

[Diğer] 2013: Bursa Havzası Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi Projesi, Alman Uzay Ajansı (DLR)

[Uluslararası] 15.08.2012-devam ediyor: Comparison of Urban DEM Derived from High resolution Single pass and Repeat pass Satellite SAR Data Multilateral Project, DLR (Almanya) projesi, Araştırmacı: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

[TÜBİTAK] 2012-2015: GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi Projesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, No: 112Y350, Yürütücü: Doç. Dr. Çetin MEKİK, Danışman: Prof. Dr. Rasim DENİZ, Dr. Öğr. Üyesi Kamil TEKE, Araştırmacılar: Doç. Dr. Mustafa Tevfik ÖZLÜDEMİR (İTÜ), İsmail MERT, Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Ankara Üni.), Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Bursiyerler: Doktora: Arş. Gör. İlke DENİZ, Arş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ

[BAP] 10.07.2012-10.03.2014: Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi, BEÜ Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2012-17-12-03, Bütçe: 10000 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ, Araştırmacı: Uzm. Murat ORUÇ

[BAP] 2012-2013: Bülent Ecevit Üniversitesi GNSS Referans İstasyonu (ZKUREF) Altyapısının Hazırlanması, BEÜ Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2012-17-12-02, Bütçe: 10000 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, BEUN BAP Projesi

[BAP] 2012: Sakarya’nin Karasu İlçesindeki Sahil Şeridinin Landsat-5 Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi Projesi, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi

[BAP] 2012: Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi, Haritaların Güncellenmesi ve CBS’ye Entegrasyonu, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi

[Diğer] 2012: Zonguldak Valiliği ve Başbakanlık AFAD Destekli, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile “Zonguldak İncivez ve Bahçelievler Mahalleleri Zemin Hareketlerinin Araştırılması Projesi”  Yürütücülüğü (Jeodezi, Jeofizik, Jeoloji, Geoteknik ve Yapı mühendisliği disiplinlerinin bir arada gerçekleştirdiği ilk erken uyarı çalışması), Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

[BAP] 2011-2013 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi

[DSİ]
28.08.2011-28.08.2013: Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Harita Üretimi Projesi Kontrol ve Müşavirliği, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

[Uluslararası] 28.10.2010-13.01.2013: KAF İsmetpaşa Segmenti Krip Hızı Değişimi-Olası Marmara Depremi İlişkisinin Araştırılması Projesi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL

[Uluslararası] 21.12.2011-27.12.2018: Sinkhole Subsidence Monitoring in Konya Basin with Interferometric SAR Time Series Analysis, ESA Projesi, Proje No: 10050, Yürütücü: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Araştırmacılar: Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl.), Ziyadin ÇAKIR (İTÜ Maden Fak. Jeoloji Müh. Böl.)

[ERSDAC] 2010: Bursa havzasındaki fayların belirlenmesi projesi (Bursa bölgesindeki faylar ilk kez ortaya çıkarıldı).

[BAP] 2009-2011 Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi

[DSİ] 2009-2011 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2300 km2 alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretimi Projesi Danışmanlığı

[BAP] 2008-2010 Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

[BAP] 13.05.2008-15.02.2010: Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametrelerini Dikkate Alan Parametrik Modellerle Geometrik Analizi, İTÜ BAP Tip I Projesi, Proje No: 32485, Yürütücü: Prof. Dr. Derya MAKTAV, Araştırmacı: Dr. Hüseyin TOPAN

[BAP] 2008-2010 Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Topoğrafik Kartografik Bilgi Sistemi (TKBS) Oluşturulması ve Güncellenmesinde Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi: Zonguldak İli Örneği

[BAP] 2008-2010 Küçük Alanlarda Model Uçak Yardımıyla Haritalama Amaçlı Veri Üretimi

[TÜBİTAK] 2007-2010 TUSAGA-AKTİF Projesi TÜBİTAK İzleyiciliği

[TÜBİTAK] 2007-2007 Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne-Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu, Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi

[TÜBİTAK] 2006-2011 Kültürel Mirasın Kaydı, Analizi, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti, TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi,No: 106Y157, Yürütücü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (İTÜ), Araştırmacılar: Doç. Dr. Mehmet ALKAN, Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Yegan KAHYA, Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN 

[BAP] 2005-2011 Zonguldak Taşkömürü Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasman Oluşumunun InSAR Tekniği ile İzlenmesi

[DSİ] 2005-2006 Zonguldak ve Kilimli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı

[BAP] 2005: Yüzey deformasyonlarının izlenmesi amacıyla InSAR tekniğini kullanan ilk Bölüm

[BAP] 18.08.2004-18.09.2005: Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Araştırmacı: Dr. Elif SERTEL

[BAP] 2004- 2007: Zonguldak Kentsel Gelişim Alanlarının Yüksek Çözünülürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi

[BAP] 2002-2004 Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu İçin Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi

[TÜBİTAK] 2001-2005 Türkiye’deki Bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapımı Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi Projesi, No: 101Y090, TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi, Destekleyen kurum: Jülich Araştırma Merkezi (Almanya), Yürütücü: Gürcan BÜYÜKSALİH, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN, Yrd. Doç. Dr. M. Güven KOÇAK, Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN, Arş. Gör. Hüseyin TOPAN, Arş. Gör. Serkan KARAKIŞ, Uzman Murat ORUÇ, Uzm. Aycan Murat MARANGOZ

[BAP] 01.01.2001-30.05.2004: Safranbolu’nun Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Kalıcı Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi, Proje no: 2001-45-05-01, Bütçe: 2.000.000.000 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Personel: Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN, Uzman Aycan Murat MARANGOZ, Uzman Murat ORUÇ, Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN, Öğr. Gör. Eray KÖKSAL

[DSİ] 1998-2000 Bursa Büyük Şehir Belediyesinin 1:5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Haritalarının Üretimi Projesi

[BAP] 1998 Sayısal Harita Verilerine Dayalı Bilgi Sisteminin Modellendirilmesi Projesi, Oluşturulması ve Uygulamalı Bir İnceleme, ZKÜ Araştırma Fonu, Yürütücü: Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK

[DSİ] 1997-2000 Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi Danışmanlığı

[DSİ] 1997-1998 GAP Bölgesi Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Teknik Projesi

[DPT] 1996-1999 Batı Karadeniz Bölgesinde Zemin Hareketlerinin İncelenmesi, DPT Projesi, Proje No: K96121820, Bütçe: 2.850.000.000 TL, Yürütücü: Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK, Araştırmacılar: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN, Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK, Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN, Arş. Gör. Şenol Hakan KUTOĞLU, Arş. Gör. Orhan KURT, Arş. Gör. Ali Azar, Arş. Gör. Akın KISA, Arş. Gör. Metin GÜNGÖR, Arş. Gör. Eray KÖKSAL, Arş. Gör. Veli AKARSU

[BAP] 1996 ZKÜ Mikrojeozik Yer Kontrol Ağının Oluşturulması Projesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi (Kendi imkânları ile GPS Ağ Konumlaması gerçekleştiren ilk Bölüm)

[DPT] 1995-1998 Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu-Yeniçağa Kesimi Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleriyle İzlenmesi Projesi

[DSİ] 1994-2000 1300 km2 Bursa Metropolitan Alanının Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin