Yayınlar

Bildiriler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemiz Akademik Arşiv Sisteminde arama yapmak için lütfen tıklayınız.
Yayın veri tabanına ulaşmak için tıklayınız (Güncelleme: 02.06.2022).

[2022-Uluslararası] Saygın Abdikan, Çağlar Bayık, Fabiana Calò, Antonio Pepe, Füsun Balık Şanlı, Evaluation of DEM Derived by Repeat-Pass X-Band Stripmap Mode Paz Data, International Archeves of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp: 243-248, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2022-243-2022

[2022-Uluslararası] Hakan Akçın, Pınar Eksert, Alaaddin Çakır, Üç Boyutlu Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi İle Ttk Kozlu İşletmesi Yeraltı Maden İş Yerlerindeki Kazaların Analizi (Analysis of Accidents in Underground Mining Workplaces of TTK Kozlu Enterprise with Three-Dimensional Temporal Geographical Information System), International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining, 12-14 Mayıs, Adana.

[2022-Ulusal] Gürsu Aytekin, Hüseyin Topan, Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğunun Algılayıcıya Bağımlı Yöneltme Modeli ile Belirlenmesi, XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Mersin.

[2022-Ulusal] Hakan Akçın, Rüveyda Tercan Köse, Google Earth Engine Uygulamasıyla Arazi Yönetimi Açısından Tarım Arazilerindeki Isı, Bitki Yoğunluğu, Sağlığı ve İklimsel Değişimin İncelenmesi: Çorum ili Örneği, XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Mersin.

[2022-Ulusal] Veysel Akatay, Aycan Murat Marangoz, Uzaktan Algılama Verileri ile 3B Kent Haritaları ve Altlık Haritaların Oluşturularak Web Platformunda Servis Edilmesi, XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Mersin.

[2022-Ulusal] Ömer Gökberk Narin, Saygın Abdikan, Çağlar Bayık, Füsun Balık Şanlı, ICESat-2 Uydu LiDAR Verisiyle Su Seviyesi Değişim Analizi: Karacaören Barajı Örneği, XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Mersin.

[2021-Uluslararası] Pınar Eksert, Hakan Akçın, Yeraltı Maden İşyerlerindeki Kazaların Açık Kaynakkodlu CBS İle Zamansal Mekansal Analizi: TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Örneği, Engineers of Future International Symposium (EFIS 2021), 9-11 Temmuz, Zonguldak.

[2021-Uluslararası] Erdal Uzunay, Eray Köksal, Güneş Enerjisi Santrali Yer Seçiminde Uzaktan Algilama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı, Engineers of Future International Symposium (EFIS 2021), 9-11 Temmuz, Zonguldak.

[2021-Uluslararası] Abdul Matin Muradzada, Spatial Data Services Via Mobile Phone: Case Study Seismicity Data Service, Engineering of Future International Symposium (EFIS 2021), 9-11 Temmuz, Zonguldak.

[2021-Uluslararası] Hüseyin Can, Kurtuluş Sedar Görmüş, Depremin Sualtı Fiziksel Yüzeyine Etkisinin İncelenmesi: Sığacık Limanı Örneği, Engineering of Future International Symposium (EFIS 2021), 9-11 Temmuz, Zonguldak.

[2021-Uluslararası] Egemen Belge, Recep Fatih Cantekin, Berna Erol, Volkan Akgül, Seda Karadeniz Kartal, Rıfat Hacıoğlu, Kurtuluş Sedar Görmüş, Şenol Hakan Kutoğlu, Kemal Leblebicioğlu, Sensor Fusion Based on Integrated Navigation Data of Sea Surface Vehicle with Machine Learning Method, 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA). pp. 1-6, 2021, DOI: 10.1109/INISTA52262.2021.9548442

[2021-Ulusal] Nehir Uyar, Aycan Murat Marangoz, Zonguldak Kıyılarında Sentinel-2 Uydusuyla Klorofil a ve Total Suspended Matter (TSM) Tespiti, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 26-29 Mayıs, Ankara. Video sunum: https://youtu.be/gwkbwD1wIzU

[2021-Ulusal] Ekrem Geçici, Hüseyin Topan, GeoEtrim Qt&C++ 2021 Sürümüne Temel Özelliklerin Kazandırılması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 26-29 Mayıs, Ankara. Video sunum: https://youtu.be/CXIEgJlXLPM

[2020-Ulusal] Resmigül Şener, Hakan Akçın, Geomatik Mühendisliğindeki Gelişmelere Bağlı Olarak 3 Boyutlu Mülkiyet Haritalarının Oluşturulması, III. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi (UMUH BILMES 2020), 12-15 Aralık 2020

[2020-Uluslararası] Yavuz Çelik ve Eray Köksal, Türkiye’deki Tünel Ölçme Uygulamalarında Son Gelişmeler, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Muharrem Çetin ve Eray Köksal, Piksel ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Metodları Kullanılarak Göktürk 1 Uydu Görüntülerinin Değerlendirilmesi, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Muharrem Çetin ve Eray Köksal, Piksel ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Metodları Kullanılarak Rasat Ve Landsat8 Uydu Görüntülerinden Detay Çıkarımı, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Oğuzhan Akdoğan, Şenol Hakan Kutoğlu ve Kurtuluş Sedar Görmüş, Türkiye’deki Kıyı Erezyonlarının Zamansal Analizi “Karasu Örneği", EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Fatih Uçar and E. Köksal, Kent ve Kentleşme Özelinde Osmaniye İlimizde Yaşanan Mekansal Sorunlara CBS Destekli Çözüm Önerileri, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Ceren Serbest, Kurtuluş Sedar Görmüş, Seda Kartal Karadeniz, Şenol Hakan Kutoğlu, Volkan Akgül, and Rıfat Hacıoğlu, Batimetrik Harita Üretiminde Hata Analizi ve Deneysel Uygulaması, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Anıl Sağdıç, Kurtuluş Sedar Görmüş, Eray Köksal, and Beste Kılıç Güngör, Akustik İskandil Ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Batimetrik Harita Üretimi; Filyos Limanı Örneği, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Hülya Oral and Hakan Akçın, Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemi “AKK CBS” Kullanarak Kamu Kurumları İçin Taşınmazların Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] B. S. Çaldağ and Hakan Akçın, Taşınmaz Geliştirme ve Değerlemede Risklerin Belirlenmesi İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] A. B. Aydeniz and Serkan Karakış, İnsansız Hava Aracı İle Çekilen Fotoğraflardan ve Videolardan Oluşturulan 3B Modellerin Karşılaştırılması, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] E. Parlak and Hüseyin Kemaldere, Mermer Ocaklarında Meydana Gelen Deformasyonun DinSAR İle Belirlenmesi, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] C. Apaydın and Saygin Abdikan, Rasgele Orman ve Destek Vektör Makineleri Kullanarak Sentinel-2 Görüntüsünün Sınıflandırılması, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] B. Yıldırım and Hakan Akçın, İmar Uygulamalarında İptal Edilen Parselasyon Çalışmalarının Uygulama Öncesi Haline Geri Dönüşümü Probleminin İncelenmesi, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] S. Aksoy and Hakan Akçın, Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Taşınmaz Değerleri Kullanılarak Derece Dönüşüm Esaslı Bir Uygulama Stratejisi Geliştirme, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] A. Kocabıyık and Hakan Akçın, Güncel Mevzuat Çerçevesinde Kıyı ve Mülkiyet İlişkilerinin İncelenmesi, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] E. Kasapoğlu and Hakan Akçın, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Uygulamlarında Hazine Taşınmazları Açısından Sorunsalın İncelenmesi, EFIS, Zonguldak.

[2020-Uluslararası] Songül Tüzüner, Aycan Murat Marangoz, G. Bacak, and Murat Oruç, Uzaktan Algilama Tekniği İle Jeolojik Formasyonların İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği, EFIS, Zonguldak.

[2019-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Umut Çağlayan ve Can Atalay, Agisoft ve Pix4D Yazılımlarının Konumsal Uyum Analizi. 5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 21-22.12.2019, İstanbul.

[2019-Uluslararası] Saygın Abdikan, Mumin Imamoglu, T Alasag, Mustafa Toker, Şenol Hakan Kutoğlu and S Sahin, InSAR Analysis of Ayvacik 2017 (Mw 5.3) EarthquakeSwarm (Canakkale, NW-Turkey), Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W13, 1907-1911, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-1907-2019

[2019-Uluslararası] Elaheh ZADBAGHER, Ömer SARI and Aycan Murat MARANGOZ, Common Models Used In Urban Growth Modeling, Engineers of Future International Student Symposium, EFIS, Zonguldak, Türkiye.

[2019-Uluslararası] Adem YILDIRIM and Gökhan GÜRBÜZ, 2019 Yılında Marmara Bölgesi’nde Gerçekleşen Depremlerine ait Yüzey Gerinimlerinin İncelenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Pınar YİĞİT, Ceyda YILMAZ and Gökhan Gürbüz, Konya Kapalı Havzasındaki İklim Değişiminin GNSS ile İncelenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Umay VEYSELLER and Serkan KARAKIŞ, Derinlik Ölçmelerinde İp İskandil Yöntemi ve Enkoder Makara Sistemi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Raif Naci Uygun and Gökhan Gürbüz, İyonosferdeki Toplam Elektron İçeriğinin GNSS Sinyallerine Etkisi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Işıl ULUBAY, Emre DEMİRCİ, Atakan ÇAĞLI and Gökhan GÜRBÜZ, 2000 Yılından Günümüze GNSS Bibliyografyası, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Hava TOPCU KALYONCU and Hakan Akçın, Tescilli Kültür Varlıklarının Koruma Alanlarının İmar Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları İle Belirlenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Semih Şimşek, Umut Güneş Sefercik and Can Atalay, Oblik ve Nadir Alim Geometrilerine Sahip Fotoğraflardan 3B Kent Modeli Üretimi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Ebrar ŞİMŞEK, Çağla UÇAK and Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Sıfır Poligonu Kullanılarak Geçki Araştırılması, Zonguldak-Kilimli Örneği, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Çiğdem Sert and Saygın Abdikan, SENTİNEL-2 Uydu Görüntülerine Spektral Şehir İndeksleri Uygulayarak Ankara İlinin Kentsel Gelişiminin İzlenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Emre SELEK and Serkan KARAKIŞ, Ormanlık Alanlarda İHA İle SAM, SYM Üretimi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Bertuğ ŞEKERCİ, Furkan ESER, Sedat OFLAZOĞLU, Aycan MARANGOZ and Murat ORUÇ, Uydu Görüntüleri İle Zonguldak İlinde Kiyi Değişimi Analizi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Feride Tanrıkulu, Melike Koç and Can Atalay, SFM Tabanlı Yeni Nesil Görüntü Eşleştirme Yazılımlarının Fotogrametrik 3B Model Performanslarının Değerlendirilmesi, X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Aksaray.

[2019-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Feride Tanrıkulu and Can Atalay, Photogrammetric 3D Modelling Potential Comparison of SFM-Based New Generation Image Matching Software, 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), Daejeon, Kore.

[2019-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Ümit Gökmen and Can Atalay, Coherence Estimation of Widely Demanded AW3D30 and SRTM 1-Arcsecond Space-Borne Global DEMs, 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea.

[2019-Uluslararası] Sercan SARAÇ and Serkan KARAKIŞ, Android Mobil Cihazlarda Haritacılık Uygulamaları, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Ertan PEHLİVAN and Gökhan GÜRBÜZ, GNSS ile Yoğuşabilir Su Buharı Kestirimi ve Doğruluk Analizi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Muhammed Fatih ÖZTÜRK, Sezgin GÖKDEMİR and Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, GNSS Ağlarının Farklı Baz Mesafelerindeki Doğruluk Kriteri İncelemesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Kerim ÖKSÜZ and Gökhan GÜRBÜZ, 20.02.2019 Ayacık-Çanakkale Depreminin GNSS ile İncelenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Ömer Gökberk Narin, Saygın Abdikan, Aliihsan Şekertekin, Ahmet Delen and Füsun Balık Şanlı, Sunflower growth monitoring using multi-temporal Sentinel-2 images, International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG 2019), İstanbul.

[2019-Ulusal] Ömer Gökberk Narin, Saygın Abdikan, Aliihsan Şekertekin, Ahmet Delen and Füsun Balık Şanlı, Sentinel-2 Uydusunun Ayçiçeği Bitkisini İzlemedeki İzlemedeki Performans Analizi, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, 190-194.

[2019-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Umut Güneş Sefercik and Damla Yüce, GÖKTÜRK-2 Uydusu Üç Boyutlu Yeryüzü Modelleme Performans Analizi, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, 522-526.

[2019-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış and Ahmet Burak Numan, Geleneksel Fotogrametri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Verilerinin Kullanılan Kamera ve Sonuç Ürünleri Bakımından Karşılaştırılması, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2019-Ulusal] Gökhan Kara, Hüseyin Kemaldere, Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Yapımının Doğruluk Analizi, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Bahadır Kurnaz, Çağlar Bayık and Saygın Abdikan, Determination of Forest Fire Area by Using Satellite Images: Muğla Case, 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Türkiye.

[2019-Uluslararası] Muhammet Fatih Kar, Can Atalay, Umut Güneş Sefercik and Üstün Coştur, Sanal Küre Verileri ile Fotogrametrik 3B Modelleme, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Ulusal] Samed İnyurt, Çetin Mekik and Ömer Yıldırım, Deprem Kaynaklı Olabilecek İyonosferik Değişimlerin Belirlenmesi Üzerine Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi,17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Samed İnyurt, Investigation of Ionospheric Variation Caused by Moderate Magnetic Storm Using GNSS Measurements, IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2019), Ankara.

[2019-Ulusal] Samed İnyurt, 2014-2016 Yılları Arasındaki Mevsimsel İyonosferik Değişimlerin IRI-2016 Modeli Kullanarak İrdelenmesi, 7th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies, Ankara.

[2019-Uluslararası] Beste Kılıç GÜNGÖR, Eray KÖKSAL and Can ATALAY, Uydu Görüntüleri Yardımıyla Batimetri Çalışması, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Pınar EKSERT and Serkan KARAKIŞ, Batimetri Uygulamalarında Düşük Maliyetli IMU Sistemi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Semra DİLEKÇİ, Aycan Murat MARANGOZ and Ayhan ATEŞOĞLU, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Ulusal] Semra Dilekçi, Aycan Murat Marangoz and Ayhan ATEŞOĞLU, Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, 262-266.

[2019-Uluslararası] İlke Deniz, On the precision estimation of Tropospheric Zenith Delay (ZTD) using Empirical Orthogonal Function (EOF), Living Planet Symposium 2019, Milan, İtalya.

[2019-Uluslararası] İlke Deniz, An empirical orthogonal function (EOF) analysis of Tropospheric Zenith Delay (ZTD), 7th International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of GNSS, Zürih, İsviçre.

[2019-Uluslararası] Emre Değer and Serkan Karakış, Fotogrametrik Değerlendirme Yazılımlarında Kalibrasyon Çözümü, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Büşra DAMGACİOĞLU, Ali BOZKIR, Gizem YAPICI, Murat ORUÇ and Aycan Murat MARANGOZ, Ulutan Baraji’nin Zamansal Değişim, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Edanur Çetin, İrem Sarıbıyık, Kurtuluş Sedar Görmüş and Mustafa Özendi, Restorasyon Çalışmalarında Yersel Lazer Tekniği Kullanımı, Farabi Heykeli Örneği, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Fabiana Calò, Osman Orhan, Davide Notti, Saygın Abdikan, Hasan Bilgehan Makineci, Antonio Pepe and Füsun Balık Şanlı, Integration of SAR and optical Data For Land Investigations in Konya - Karapinar Area, Central Turkey, International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019), İstanbul.

[2019-Ulusal] Fabiana Calò, Osman Orhan, Bilgehan Makineci, Saygın Abdikan, Antonio Pepe and Füsun Balık Şanlı, Multi-Satellite DinSAR Analysis of Land subsidence and Sinkholes in Konya-Karapınar Area, Central Turkey, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray.

[2019-Uluslararası] F. İpek BÖREKÇİ, Meryem NERGİZ, Şule ERBAŞ, Gökhan GÜRBÜZ and Şenol Hakan KUTOĞLU, Uzun Süreli Karadeniz Kıyı Şeridi Değişimlerinin İncelenmesi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Kazimierz Becek, Saygın Abdikan, Çağlar Bayık and Gabriel Yong, Making Sense of a PSInSAR Sentinel‐1A/B Map of a Long‐term Explored Oil and Gas Deposits: Case Study of Seria, Brunei Darussalam Field (Invited Presentation), XXIX International Symposium On: Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Gülçin Demirel Bayık, Elif Öztekin, Çağlar Bayık, Berkay Ateş and Merve Güleçyüz, Noise Mapping In Indoors and Outdoor Environment of a University Campus: Bulent Ecevit University Example, IV. International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM-2019), Trabzon.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Gülçin Bayık, Elif Öztekin, Çağlar Bayık, Berkay Ateş and Merve Güleçyüz, Metal removal from aqueous solution using cabbage waste, 4. lntemational Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye 

[2019-Uluslararası] Çağlar Bayık, Metin Can Üçeren and Saygın Abdikan, Sentinel-1 Uydu Verileri Kullanarak DInSAR Tekniği ile Deprem Kaynaklı Deformasyonların Belirlenmesi: Çanakkale Ayvacık Depremi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak. 

[2019-Ulusal] Çağlar Bayık, Saygın Abdikan, Şenol Hakan Kutoğlu and Burcu Özsoy, DInSAR Tekniği İle Kar Kalınlığının Belirlenmesi: Antarktika Örneği, III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Ankara.

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Gürsu Aytekin, Hüseyin TOPAN, Yunus Emre Elkar, Metehan Kişi and Onur Erişik, 2D Orientation Accuracy of Göktürk-1 Panchromatic Imagery, 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul. 821-826, DOI: 10.1109/RAST.2019.8767879 

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Nevin Betül Avşar, Şenol Hakan Kutoğlu and Shuanggen Jin, Estimation of sea level trend in the Black Sea from satellite and in-situ data, XXIX International Symposium On: Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul.

[2019-Uluslararası] Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoğlu, An analysis of Terrestrial Water Storage change in the basins of Turkey using GRACE satellite mission and global hydrology model data, Living Planet Symposium 2019, Milan, İtalya 

[2019-Uluslararası] Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoğlu, Relative Sea Level Change Along the Black Sea Coast From Tide-Gauge Observations, GeoInformation for Disaster Management, Prague, Czech Republic, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W8, 43–47. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-43-2019

[2019-Uluslararası Yurtiçi] Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoglu, Analysis of Seasonal Cycle of Sea Level Variations in the Black Sea, International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG 2019), İstanbul. 

[2019-Uluslararası] Rabia ALTINDAĞ and Hüseyin KEMALDERE, Monitoring Surface Deformations in Zonguldak by DINSAR, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Oya Burcu AKGÜL, Volkan AKGÜL and Kazimierz BECEK, Sentinel 2A/B Uydu Görüntüleri ile Bursa-Gemlik Bölgesi Tarım Arazilerinin Zaman Serisi Analizi, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Hakan Akçın, Serkan Sargınoğlu and Alaaddin Çakır, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Üç Boyutlu Risk Haritaları: Ocak Yangını Risk Haritası Yerinde Örnek Uygulama, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana.

[2019-Uluslararası] Tolga Akbostancı, Ahmet Özarslan and Umut Güneş Sefercik, Aggregate Stockpile Measurements, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2019-Uluslararası] Saygın Abdikan, Çağlar Bayık, Füsun Balık Şanlı and Mustafa Üstüner, An Assessment of Urban Area Extraction Using ALOS-2 Data, 2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), 403-406, DOI: 10.1109/RAST.2019.8767819

[2018-Uluslararası] Volkan Akgül, Schuanggen Jin, Gökhan Gürbüz, and Eray Köksal. High-Order Ionospheric Effects on 3-D GPS Coordinate Estimation in Turkey. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Valensiya, İspanya, 22-27 Temmuz, DOI: 10.1109/IGARSS.2018.8517915

[2018-Uluslararası] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı, Saygın Abdikan, Mustafa Tolga Esetlili and G. Bilgin, An Application of Roll-Invariant Polarimetric Features for Crop Classification from Multi-Temporal Radarsat-2 SAR Data, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,451-456,10.5194/isprs-archives-XLII-1-451-2018

[2018-Uluslararası] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, Classification of forested areas using morphological profiles in dual polarized ALOS/PALSAR data, Italian Society of Remote Sensing IX. Conference, İtalya.

[2018-Ulusal] Hüseyin Topan, Optik Görüntülerden Konum Bilgisi Elde Etmede Kullanılan Algılayıcı Yöneltme Yöntemleri, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018),Eskişehir, 809-820, DOI: 10.15659/uzalcbs2018.6708

[2018-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış and Can Atalay, Production of airborne laser scanner skilled advanced unmanned air vehicle and the potential of preliminary data, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), DOI: 10.1109/SIU.2018.8404844

[2018-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış and Can Atalay, Yüksek Konum Doğruluklu Nokta Bulutu Sağlayan Hava Kaynaklı Lazer İHA Üretimi ve Veri Kalitesinin Değerlendirmesi, VII. UZAL-CBS Sempozyumu, DOI: 10.15659/uzalcbs2018.6308

[2018-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış and Can Atalay, Topographic Description Potential of Laser UAVs by the Side of Terrestrial Laser Scanning, International Conference Geomapplica 2018, Geomatics, Remote Sensing Earth Observation, 25-29 Haziran, Syros, Yunanistan.

[2018-Uluslararası] Mustafa Özendi, Devrim Akça and Hüseyin Topan, Stochastic Surface Mesh Reconstruction, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 805-812, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-805-2018

[2018-Ulusal] Ömer Gökberk Narin, Ahmet Delen and Saygın Abdikan, Sentinel-2A Verisi Kullanarak Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi, UZAL-CBS 2018, Eskişehir, DOI: 10.15659/uzalcbs2018.728 

[2018-Uluslararası] Şenol Hakan Kutoğlu, Gökhan Gürbüz and Nevin Betül Avşar, Sea Level Rise in the Black Sea and Its Manifestation in Coastal Erosion Along the Karasu Coast, ERA.Net RUS Plus Initiative, BS STEMA – Changes in Storminess and Coastal Erosion Induced by Climate Variability along the Black Sea Coast: Management and Adaptation Workshop.

[2018-Uluslararası] Serkan Karakış, Umut Güneş Sefercik, Turhan Bilir and Can Atalay, Precise Monitoring of Temporal Topographic Change Detection Via Unmanned Air Vehicle, 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geogoly, 1-10, DOI: 10.19111/bulletinofmre.524179

[2018-Uluslararası] Serkan Karakış, Umut Güneş Sefercik and Can Atalay, Point-based Accuracy Anaylse of Optical Unmanned Air Vehicle Data Derived by Low Cost Action Camera, International Conference Geomapplica 2018, Geomatics, Remote Sensing Earth Observation, 25-29 Haziran, Syros, Yunanistan.

[2018-Uluslararası] Serkan Karakış, Umut Güneş Sefercik and Can Atalay, Roof Modelling Potential of UAV Point Clouds by Laser Scanning, FIG Congress 2018, İstanbul.

[2018-Uluslararası] Karsten Jacobsen and Umut Güneş Sefercik, Dense Matching mit WorldView-4 und Kompsat-3 Bildern, Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformatik, Kartographie (PFGK) Jahrestagung, Almanya.

[2018-Uluslararası] Mumin Imamoglu, Fatih Kahraman and Saygın Abdikan, Preliminary Results of Temporal Deformation Analysis in Istanbul Using Multi-Temporal Insar with Sentinel-1 Sar Data, IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,1352-1355, DOI: 10.1109/IGARSS.2018.8518755

[2018-Uluslararası] Kurtuluş Sedar Görmüş, Şenol Hakan Kutoğlu, Gökhan Gürbüz, Ömer Faruk Çapar and Volkan Akgül, A Multidisciplinary Landslide Case Study: Devrek Landslide, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 227-230, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-227-2018

[2018-Uluslararası Yurtiçi] Ekrem Geçici, Can Atalay, Umut Güneş Sefercik and Serkan Karakış, İleri Bilgisayar Görü Teknolojileri ve Düşük Maliyetli Kamera Kullanarak Tarihi Yapıların 3 Boyutlu Modellenmesi, Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (EFIS), Zonguldak.

[2018-Ulusal] Yunus Emre Elkar and Hüseyin Topan, GeoEtrim 2018 C# Sürümü:  Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi için Yazılım Geliştirilmesi, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Türkiye, 758-768, DOI: 10.15659/uzalcbs2018.6467

[2018-Uluslararası] Fabiana Caló, D. Notti, J. P. Galve, Saygın Abdikan, T. Görüm, Osman Orhan, H. B. Makineci, Antonio Pepe, M. Yakar and Füsun Balık Şanlı, A Multi-Source Data Approach for the Investigation of Land Subsidence in The Konya Basin, Turkey, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 129-135, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-129-2018

[2018-Uluslararası] Gülçin Demirel Bayık and Çağlar Bayık, Basic Statistical Analysis of Surface Water Quality in Zonguldak/Turkey, 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, 7-10 Eylül, Kiev, Ukrayna.

[2018-Uluslararası] Çağlar Bayık, Saygın Abdikan, G. Özbulak, T. Alasag, S. Aydemir and Füsun Balık Şanlı, EXPLOITING MULTI-TEMPORAL SENTINEL-1 SAR DATA FOR FLOOD EXTEND MAPPING, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 109-113, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-109-2018

[2018-Uluslararası] Füsun Balık Şanlı, Ahmet Delen, Mustafa Üstüner, Çağlar Bayık and Saygın Abdikan, Monitoring Urban Green Space Using Göktürk-2 Data: A Case Study For Edirne City, The 2nd International Urban, Environment and Health Congress, 25-27 Temmuz, Suzhou, Çin.                   

[2018-Ulusal] Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoğlu, Karadeniz’de Uzun Dönemli ve Mevsimsel Deniz Seviyesi Değişimleri, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK), 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir.

[2018-Uluslararası] Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoğlu, An Evaluation of Present-day Sea Level Change in the Black Sea by Considering of Steric and Mass Components, 11th Coastal Altimetry Workshop, 12-15 Haziran, Roma, İtalya.

[2018-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Shuanggen Jin and Şenol Hakan Kutoğlu, Recent Sea Level Changes in the Black Sea From Satellite Gravity and Altimeter Mesurements, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 83-85, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-83-2018

[2018-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Shuanggen Jin and Şenol Hakan Kutoğlu, Interannual Variations of Sea Surface Temperature in the Black Sea, IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,5617-5620,10.1109/IGARSS.2018.8518183

[2018-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Gökhan Gürbüz, Şenol Hakan Kutoğlu and Gökhan Gürbüz, Vertical movement estimates along the Black Sea coast from GPS and satellite altimetry-tide gauge, 19th General Assembly of WEGENER, on earth deformation the study of earthquakes using geodesy and geodynamics,

[2018-Uluslararası] Can Atalay and Umut Güneş Sefercik, Comparison of SENTINEL-1 and ALOS AW3D30 DSM Potentials in a Mountanious Topography, IEEE YP Remote Sensing Conference 2018,

[2018-Uluslararası] Volkan Akgül, Hüseyin Kemaldere, Can Atalay and Kachizya Mwale, Investigation of Surface Deformation Caused by Volcanic Activity of Santa Caterina Do Fogo with InSAR Technique, 2. Engineers of Future International Student Symposium (EFIS),

[2018-Uluslararası] Saygın Abdikan, Aliihsan Şekertekin, Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Rouhollah Nasirzadehdizaji, Backscatter Analysis Using Multi-temporal SENTINEL-1 SAR Data for Crop Growth of Maize in Konya Basin, Turkey, ISPRS Technical Commission III Symposium on "Developments, Technologies and applications in Remote Sensing”, XLII(3): 9-13. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-9-2018

[2018-Ulusal] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, 7.2 Büyüklüğündeki Baja Kaliforniya Depremi Kaynaklı İyonosferik Değişimlerin Tespit Edilebilmesi İçin Farklı Bir Yaklaşım Geliştirilmesi, BİLMES 2018, Nevşehir.

[2018-Uluslararası] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, A Different Method to Detect Ionospheric Anomaly Induced by Earthquake, EGU 2018, Viyana, Avusturya.

[2018-Uluslararası] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Süper Manyetik Fırtına Kaynaklı İyonosferik Değişimin İrdelenmesi, BILMES 2018, Nevşehir.

[2017-Uluslararası] Çetin Mekik, Studies Conducted on Water Vapour Estimation and Tropospheric Effects using GNSS in Turkey, COST Action Final Workshop, Hollanda.

[2017-Uluslararası] Murat Uzun, Can Atalay and Hakan Akçın, Applied Rural Planing Based on Geoscience Data by Open Source GIS on Internet, International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale.

[2017-Ulusal] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı, Gokhan Bilgin and Saygın Abdikan, Land use and cover classification of Sentinel-IA SAR imagery: A case study of Istanbul,2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU),1-4,10.1109/SIU.2017.7960373

[2017-Uluslararası] Aysel Topan, Özlem Öztürk and Hüseyin Topan, Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sisteminin Sağlık Alanında Kullanımı, Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, 878.

[2017-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Aycan Murat Marangoz and Hakan Akçın, Pixel-Based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 91-93, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W6-91-2017

[2017-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Naci Yastıklı and Can Atalay, Terrain estimation performance of advanced SAR satellites: Cosmo-SkyMed and TerraSAR-X, 2017 8th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST),149-154,10.1109/RAST.2017.8003006

[2017-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Naci Yastıklı and Can Atalay, Urban Modelling Performance of Next Generation SARMissions, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,641-646,10.5194/isprs-archives-XLII-2-W7-641-2017

[2017-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış and Can Atalay, UAV-Based Precise 3D Topographic Modelling to Build Engineering Structures, International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale.

[2017-Uluslararası] Mustafa Ozendi, Devrim Akca and Hüseyin Topan, A generic point error model for TLS derived point clouds, Proc. SPIE 10332, Videometrics, Range Imaging, and Applications XIV, 103320J,Münich, Germany, 103320J-1-18, DOI: 10.1117/12.2269373

[2017-Uluslararası] Kachizya Mwale, Nevin Betül Avşar and Şenol Hakan Kutoğlu, Determining the tourism potential of Zonguldak with Mapping Services, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2017-Uluslararası] Çetin Mekik, İlke Deniz and Gökhan Gürbüz, Determination of the Most Applicable Precipitable Water Vapour Model For Turkey Using GNSS, FIG Working Week 2017,

[2017-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Aliihsan Şekertekin and Hakan Akçın, Analysis of Land Use Land Cover Classification Results Derived From Sentinel-2 Image, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2017,

[2017-Ulusal] Hülya Kulakçı, Tülay Ayyıldız Kuzlu, Aysel Topan, Funda Veren, Hüseyin Topan, Çağlar Bayık and Mustafa Özendi, Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği, 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,

[2017-Uluslararası] Serkan Karakış, Can Atalay and Umut Güneş Sefercik, Campus Information System Generation Utilizing Passively Collected UAV Data: Case Study Bulent Ecevit University, International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences,

[2017-Uluslararası] Gökhan Gürbüz, Kurtuluş Sedar Görmüş and Umut Altan, Investigation of the Air Quality Change Effect on GNSS Signals, ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 229-233, DOI: 10.5194/isprs-annals-IV-4-W4-229-2017

[2017-Uluslararası] İlke Deniz, Çetin Mekik and Gökhan Gürbüz, Comparisons of PWV derived from GNSS and radiosonde observations for Turkey, COST Action ES1206 Final Workshop,

[2017-Ulusal] İlke Deniz and Çetin Mekik, TUSAGA-Aktif’in GNSS Meteorolojisi Ağı Olarak Kullanılması,16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

[2017-Uluslararası] İlke Deniz, Gökhan Gürbüz and Çetin Mekik, Intercomparison of PWV from MODIS, radiosonde and GPS at Ankara TUSAGA-Active station, IGS Workshop 2017,

[2017-Uluslararası] Gülçin Demirel Bayık, Mine Polat Alpan, Çağlar Bayık and Mustafa Tanış, Mapping Of Vehicle Emissions in Zonguldak Province, 9th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST),129-142,10.20319/mijst.2018.41.129142

[2017-Uluslararası] Çağlar Bayık and Mehmet Alkan, Temporal Analysis of Land Cover and Land Use Change Using Remote Sensing Data and Geographic Information System: A Case Study Zonguldak, International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017),

[2017-Uluslararası] Füsun Balık Şanlı, Filiz Balcik, Çiğdem Göksel and Saygın Abdikan, Performance Analysis of Landsat 8 OLI Images to Determine Land Use/Cover using TCT and Pan sharpening Methods, 27th International Cartographic Conference,Rio de Janerio Brazil,

[2017-Uluslararası] Oya Burcu Bakioǧlu, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi and Ali Cam, Pansharpening of RASAT and GÖKTÜRK-2 images via high pass filter, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives,27-29,10.5194/isprs-archives-XLII-4-W6-27-2017

[2017-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, Evaluating GRACE-derived terrestrial water changes in Turkey basins using GLDAS land hydrology model data, International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017),

[2017-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Can Atalay and Şenol Hakan Kutoğlu, Analysis of sea level rise along the Black Sea coast using open source GIS, International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences,

[2017-Uluslararası] Metehan Atakan, Emrah Yılmaz, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık and Şenol Hakan Kutoğlu, İmar Planlarına Esas Zemin Etütlerinin CBS Tabanlı Yorumlanması, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2017-Uluslararası] E. Tosun, Z. Ö. Özçelik, T. Küren, A. C. Soylu, B. S. Özcan, Samed İnyurt, et al., Monitoring Seasonal TEC Variations using IRI -2016 Model, Engineers of Future International Student Symposium – EFIS, Zonguldak.

[2017-Ulusal] Deniz Arca and Şenol Hakan Kutoğlu, Frekans Oranı Metodu ile Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2017-Ulusal] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Nepal Depremi Kaynaklı Olası İyonosferik Değişimlerin GNSS Ölçüleri Kullanılarak İrdelenmesi,  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı.

[2017-Ulusal] Bahadır Aktuğ, İsmail Mert, Mustafa Yurtseven, Gökhan Gürbüz, İlke Deniz and Çetin Mekik, Sabit GNSS Verileri ile Troposfer Uygulamaları, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Çalıştayı,

[2017-Uluslararası] Volkan Akgül, Shuanggen Jin and Gökhan Gürbüz, Assessment of high-order ionopsheric effects on GPS-estimated precipitable water vapor, 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS),4417-4420,10.1109/IGARSS.2017.8127980

[2017-Ulusal] Saygın Abdikan, Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Gokhan Bilgin, Combining Landsat and ALOS data for land cover mapping, 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU),1-4,10.1109/SIU.2017.7960379

[2017-Ulusal] Kurtuluş Sedar Görmüş, Şenol Hakan Kutoğlu, Çetin Mekik, Serkan Bulut, BUSAGA BUSKİ Sabit GNSS Ağı, TUJK 2017.

[2017-Uluslararası] Çetin Mekik, Samed İnyurt, Ömer Yıldırım, Inversitigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012, Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, Karadağ.

[2017-Uluslararası] Saygın Abdikan and Çağlar Bayık, Assessment of ALOS PALSAR 25-m mosaic data for land cover mapping, 2017 9th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp), 1-4, DOI: 10.1109/Multi-Temp.2017.8035251

[2017-Ulusal] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2017-Uluslararası] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Niyazi Arslan, Monitoring Ionospheric Disturbances at Mw 7.8 Nepal Earthquake and Predicting Magtitudes of Earthquakes using GNSS Measurements, International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale.

[2016-Uluslararası] Saygın Abdikan, Füsun Balık Şanlı, Mustafa Üstüner and Fabiana Caló, Land Cover Mapping Using SENTINEL-1 SAR Data, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLI-B7, 757-761, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B7-757-2016

[2016-Ulusal] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, Bitki Örtüsü İndekslerinin Tarımsal Ürün Deseni Tespitindeki Etkisinin Araştırılması, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, (VI. UZAL-CBS 2016), Adana, 271-275.

[2016-Uluslararası] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, Balanced vs Imbalanced Training Data: Classifying Rapideye Data With Support Vector Machines, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,379-384,10.5194/isprsarchives-XLI-B7-379-2016

[2016-Ulusal] Hüseyin Topan, Ali Cam, Mustafa Özendi, Murat Oruç and Talha Taşkanat, Pléiades Projesi: Pléiades-1A Pankromatik ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun, Görüntü Kalitesinin, Pan-Keskinleştirme Başarımının ve Sayısal Yükseklik Modeli Kalitesinin Belirlenmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), Adana, 712-722

[2016-Uluslararası] H. Topan, A. Cam, M. Özendi, M. Oruç, K. Jacobsen and T. Taşkanat, Pléiades Project: Assessment of Georeferencing Accuracy, Image Quality, Pansharpening Performence and DSM/DTM Quality,International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences,Prague (Czech Republic),503-510,10.5194/isprs-archives-XLI-B1-503-2016

[2016-Ulusal] Hüseyin Topan, Ali Cam, Murat Oruç and Mustafa Teke, GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana, 804-809.

[2016-Uluslararası] Aysel Topan, Dilek Bayram, Mustafa Özendi, Ali Cam, Özlem Öztürk, Tülay Kuzlu Ayyıldız, Hülya Kulakçı and Funda Veren, Spatial Distrubiton of Children Treated by Cancer in Zonguldak, Turkey, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 10.5194/isprs-archives-XLI-B8-231-2016

[2016-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Aycan Murat Marangoz, Saygın Abdikan and Mustafa Tolga Esetlili, Preliminary Results of Estimating Soil Moisture Over Bare Soil Using Full-Polarimetric ALOS-2 DATA,ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,173-176,10.5194/isprs-archives-XLII-2-W1-173-2016

[2016-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Şenol Hakan Kutoğlu, Aycan Murat Marangoz and Şinasi Kaya, The Surface Heat Island Effect of Urbanization: Spatial Temporal Analysis, 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), 23-26 Mayıs, Burdur.

[2016-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Şenol Hakan Kutoğlu, Şinasi Kaya and Aycan Murat Marangoz, Monitoring the Surface Heat Island (SHI) Effects of Industrial Enterprises, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 289-293, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B6-289-2016

[2016-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Craig Glennie, Abhinav Singhania and Darren Hauser, Hava Kaynaklı Lazer Taramanın Topoğrafik Tasvir Potansiyeli: Houston Örneği, VI. UZAL-CBS Sempozyumu,

[2016-Ulusal] Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Ali Cam and Çağlar Bayık, RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinden Pan-Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,Adana,447-453,

[2016-Uluslararası] Mustafa Ozendi, Hüseyin Topan, Ali Cam and Çağlar Bayık, Pan Sharpening Quality Investigation of Turkish In-Operation Remote Sensing Satellites: Applications with Rasat and Göktürk-2 Images,International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W1-131-2016

[2016-Uluslararası] Mustafa Özendi, Devrim Akça and Hüseyin Topan, An Emprical Point Error Model for TLS Derıved Point Clouds, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,Prague (Czech Republic),557-563,10.5194/isprs-archives-XLI-B5-557-2016

[2016-Ulusal] Miraç Özen and Aycan Murat Marangoz, DSİ Ilısu Projesi 16 Bölge Caminin Yersel Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellemesi ve Google Earth Açık Kodlu Coğrafi Bİlgi Sİstemlerine Entegrasyonu,4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu,

[2016-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Aliihsan Şekertekin, Kurtuluş Sedar Görmüş and Murat Oruç, Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri ile Zonguldak ili Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi,4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu,

[2016-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Aliihsan Şekertekin, Kurtuluş Sedar Görmüş and Murat Oruç, Coastal Evaluation of 125-Year Zonguldak City Region Using Object-Based Image Analysis, International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management 2,831-838,

[2016-Ulusal] Serkan Karakış, Umut Güneş Sefercik and Can Atalay, Düşük Maliyetli Aksiyon Kamera ile Elde Edilen İnsansız Hava Aracı Verilerinin Nokta-bazlı Doğruluk Analizi,VI. UZAL-CBS Sempozyumu,

[2016-Uluslararası] Shuanggen Jin, Rui Jin and Şenol Hakan Kutoğlu, Source of GPS seismo-ionospheric disturbances: A case study of the 2012 Gwaii earthquake, AGU Fall Meeting Abstracts, G44A-08,

[2016-Uluslararası] Shuanggen Jin and Gökhan Gürbüz, Long time variation characteristics of multipath from GPS and GLONASS observations,1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016),

[2016-Uluslararası] Gökhan Gürbüz and Shuanggen Jin, Long Term Variations of Precipitable Water Vapor PWV Estimated from Six Year GPS and Radiosonde Observations in Turkey,1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016),

[2016-Uluslararası] Gökhan Gürbüz and Kurtuluş Sedar Görmüş, Correlation analysis of Particle Pollution PM10 and Zenith Tropospheric Delay ZTD from GPS measurements in Zonguldak,1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016),

[2016-Ulusal] Mehmet Efendioğlu, Mustafa Teke, Hüseyin Topan, Süleyman Emre İmre and Ali Cam, Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin Orantısal İşlev Modeli Kullanılarak Konum Doğruluğunun Değerlendirilmesi,24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,Zonguldak, 10.1109/SIU.2016.7496195

[2016-Uluslararası] İlke Deniz, Çetin Mekik and Gökhan Gürbüz, Spherical Harmonics Functions Modelling of Meteorological Parameters in PWV Estimation, Living Planet Symposium,370,

[2016-Ulusal] Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Teke, Özendi, Mustafa, and Çağlar Bayık, RASAT Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Adana,761-766,

[2016-Uluslararası] Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi and Çağlar Bayık, Geometric and Radiometric Evaluation of Rasat Images, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,Prague (Czech Republic),287-290,10.5194/isprs-archives-XLI-B1-287-2016

[2016-Uluslararası] Ç Bayık, H. Topan, M. Özendi, M. Oruç, A. Cam and S. Abdikan, Geospatial Analysis Using Remote Sensing Images: Case Studies of Zonguldak Test Field, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences,Prague (Czech Republic),435-442,10.5194/isprs-archives-XLI-B1-435-2016

[2016-Ulusal] Çağlar Bayık, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Murat Oruç, Ali Cam and Saygın Abdikan, Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi,VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,Adana,957-967,

[2016-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Shuanggen Jin, Şenol Hakan Kutoğlu and Gökhan Gürbüz, Vertical Land Motion along the Black Sea Coast from Tide Gauge Satellite Altimetry and GPS, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016)

[2016-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, Regional temporal gravity field variations from GRACE products with a special look on to Turkey, International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016, Selanik

[2016-Ulusal] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, GRACE Uydu Verileri ile Karasal Su Kütlesi Değişimlerinin Bölgesel Analizi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Çalıştayı, 3-4 Kasım, İstanbul.

[2016-Uluslararası] Hakan Akçın and Aliihsan Şekertekin, Investigating Sedimentologic Water Pollution Due to Coal in Black Sea By Geostatistical Modelling of Thermal Satellite Images, 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), Antalya.

[2016-Uluslararası] Ömer Yıldırım, Samed İnyurt, Çetin Mekik, Investigation of Tec Variation Induced by Geomagnetic Activity, 4th International Geography Symposium (GEOMED) 2016, Antalya.

[2016-Uluslararası] Çetin Mekik, An Overview of Studies on Tropospheric Parameters and IVW Computations in Turkey, COST Action Group ES1206 Management and working Group Meeting, Berlin, Almanya.

[2016-Uluslararası] Kazimierz Becek, A. Borkowski, Çetin Mekik, A Study of the Impact of Insolation of Remote Sensing Based Landcover and Landuse Data Extraction, 2016 XXIII ISPRS Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., Vol. XLI-B7, 65–69, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B7-65-2016

[2015-Ulusal] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi: Karşılaştırmalı Analiz, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu.

[2015-Uluslarası]  Aliihsan Şekertekin, Şenol Hakan Kutoğlu, Şinasi Kaya and Aycan Murat Marangoz, Analysing the Effects of Different Land Cover Types on Land Surface Temperature Using Satellite Data, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,665-667,10.5194/isprsarchives-XL-1-W5-665-2015

[2015-Ulusal] Umut Güneş Sefercik and Ayhan Ateşoğlu, Hava Kaynaklı Lazer Tarama Nokta Bulutları Kullanılarak 3B Meşcere Yükseklik Haritası Üretimi Houston Örneği, VIII. TUFUAB Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Konya.

[2015-Uluslararası] Çetin Mekik, İlke Deniz and Gökhan Gürbüz, Weighted Mean Temperature Model for Turkey using GNSS Observables, 26th IUGG General Assembly, 22 Haziran-2 Temmuz, Prag, Çekya.

[2015-Ulusal] Nevin Betül Avşar, Şenol Hakan Kutoğlu, Bihter Erol and Shuanggen Jin, Sea Level changes in the Black Sea Using Satellite Altimetry and Tide Gauge Observations, 26th IUGG General Assembly, 22 Haziran-2 Temmuz, Prag, Çekya.

[2015-Uluslararası] Karsten Jacobsen and Hüseyin Topan, DEM Generation With Short Base Length Pléiades Triplet, International Archieves of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences,81-86,10.5194/isprsarchives-XL-3-W2-81-2015

[2015-Uluslarası] Gökhan Gürbüz, Shuanggen Jin and Çetin Mekik, Effects of Ocean Tide Models on Gnss-Estimated Ztd and Pwv In Turkey, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,255-258,10.5194/isprsarchives-XL-1-W5-255-2015

[2015-Uluslarası] İlke Deniz, Çetin Mekik and Gökhan Gürbüz, Estimation of the Precipitable Water Vapor from GNSS Observables, 7th Atmospheric Science Symposium, 28-30 Nisan, İstanbul.

[2015-Ulusal] İlke Deniz, Çetin Mekik and Gökhan Gürbüz, Türkiye için Islak Zenit Gecikmesi Su Buharı Dönüşüm Faktörünün Modellenmesi, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.

[2015-Ulusal] Kadir Sencer Tapan, Aycan Murat Marangoz, 8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi -Zonguldak Örneği, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.

[2015-Ulusal] İlke Deniz, Çetin Mekik and Gökhan Gürbüz, Q Conversion Factor Models for Estimating Precipitable Water Vapor for Turkey, EGU General Assembly, 12-17 Nisan, Viyana, Avusturya.

[2015-Uluslarası] İlke Deniz, Nevin Betül Avşar, İlke Deniz, Çetin Mekik and Şenol Hakan Kutoğlu, An analysis of strain accumulation in the western part of Black Sea Region in Turkey, FIG Working Week 2015

[2015-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Şenol Hakan Kutoğlu, Shuanggen Jin and Bihter Erol, Investigaton of Sea Level Change Along the Black Sea Coast from Tide Gauge and Satellite Altimetry, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 67-71, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-W5-67-2015

[2015-Uluslarası] Nevin Betül Avşar, Şenol Hakan Kutoğlu, Bihter Erol and Shuanggen Jin, Coastal Risk Analysis of the Black Sea Under the Sea Level Rise, FIG Working Week 2015

[2015-Ulusal] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de Güncel GOCE Global Jeopotansiyel Modellerinin Değerlendirilmesi, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara

[2015-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, Evaluation of GOCE-Based Global Geopotential Models Versus EGM2008 and GPS/Levelling Data in Northwest of Turkey, IFS 2014,63-70,10.1007/1345_2015_55

[2015-Uluslararası] Bahadır Aktuğ, İsmail Mert, Mustafa Yurtseven, Gökhan Gürbüz, İlke Deniz and Çetin Mekik, The Use and Impact of GPS IPWV in Severe Precipitation, VII. Amospheric Science Symposium,

[2015-Ulusal] Hakan Akçın, Ahmet Gökhan Uzun, Can Atalay and Aliihsan Şekertekin, Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara

[2015-Ulusal] Şenol Hakan Kutoğlu, Murat Oruç, Çetin Mekik, Aycan Murat Marangoz, Kurtuluş Sedar Görmüş, Fatih Aliyazıcıoğlu, Bursa Yeni Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Yapılması Projesi, TUFUAB 2015, IX. Teknik Oturum, Konya.

[2015-Uluslararası] Çetin Mekik, İlke Deniz, Gökhan Gürbüz, Coefficients of Tm Ts and Q Models for Turkey, COST ES1206 Workshop, Selanik, Yunanistan.

[2015-Ulusal] Çetin Mekik, Global Navigasyon Uydu Sistemleri GNSS SBAS ve Sabit GNSS Ağlarının Temelleri, 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi, İstanbul.

[2015-Uluslararası] Kurtuluş Sedar Görmüş, Çetin Mekik, Şenol Hakan Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere, Latest Geodetic Findings on Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault, 26th IUGG General Assemby, Prag, Çek Cumhuriyeti.

[2015-Uluslararası] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Monitoring Ionospheric Variation for a Definite Period of Time in Turkey, SMPR 2015/ISPRS International Conference on Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring, Kish Adası, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W5, 339–342, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-W5-339-2015

[2014-Uluslararası] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı, Saygın Abdikan, Mustafa Tolga Esetlili and Yusuf Kurucu, Crop Type Classification Using Vegetation Indices of RapidEye Imagery,ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,195-198,10.5194/isprsarchives-XL-7-195-2014

[2014-Ulusal] Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, Kırmızı-Kenar ve Yakın Kızılötesi Bantlarının Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Olan Etkisinin Araştırılması, V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

[2014-Uluslararası] H. Topan, M. Özendi, A. Cam and M. Oruç, GeoEtrim, SharpQ and Epix: Trio of Tools for Geospatial Image Analysis, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., DOI: 189-194,10.5194/isprsarchives-XL-7-189-2014

[2014-Ulusal] Hüseyin Topan, M. Oruç, Mustafa Özendi and Ali Cam, Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 19-20 Mart 2014, Ankara.

[2014-Ulusal] Hüseyin Topan, Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Ikonos, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, İstanbul.

[2014-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Aycan Murat Marangoz, Murat Oruç, Şenol Hakan Kutoğlu and Hülya Keskin-Çıtıroğlu, The Examination of Geologic Formations in Terms of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) By Using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey, 5th GEOBIA Conference,,10.13140/2.1.2049.1524

[2014-Uluslararası] Aliihsan Şekertekin, Şenol Hakan Kutoğlu, Şinasi Kaya and Aycan Murat Marangoz, Analysing Regional Land Surface Temperature Changes by Satellite Data, A Case Study of Zonguldak, Turkey, AGU Fall Meeting.

[2014-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Uwe Soergel, Influence of temporal baseline on the vertical absolute accuracies of TSX HS interferometric DSMs: Case Study on Berlin, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,155-160,10.5194/isprsarchives-XL-7-155-2014

[2014-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış, Çağlar Bayık, Mehmet Alkan and Naci Yastıklı, Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı Performansının Artırılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Quickbird Örneği, V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,

[2014-Ulusal] Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Murat Oruç and Ali Cam, Pléiades-1A Görüntülerinin Pan-Sharpening Performansının İncelenmesi, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul.

[2014-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Murat Oruç, Aliihsan Şekertekin and Kurtuluş Sedar Görmüş, Investigation of Temporal Changes Of Urban Details Using Object-Based Image Analysis, 5th GEOBIA Conference, 2014

[2014-Ulusal] Serkan Karakış, Çağlar Bayık and Umut Güneş Sefercik, İnsansız Hava Araçlarının Madencilik Faaliyetlerinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi, 19. Kömür Kongresi

[2014-Uluslararası] Shuanggen Jin and Y. Yang, Mineralogical characterization of Martian Jezero crater from MRO CRISM hyperspectral images, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,117-119,10.5194/isprsarchives-XL-4-117-2014

[2014-Uluslararası] K. Jacobsen, H. Topan, A. Cam, M. Özendi and M. Oruc, Radiometric and geometric characteristics of Pleiades images, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,173-177,10.5194/isprsarchives-XL-1-173-2014

[2014-Ulusal] Gökhan GÜRBÜZ, Radyosonda ve GNSS İle Elde Edİlen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim, Çorum.

[2014-Uluslararası] İlke Deniz and Çetin Mekik, Wet Tropospheric Zenith Delay and Precipitable Water Vapor Estimated From Radiosonde Data, EGU General Assembly

[2014-Uluslararası] İlke Deniz and Çetin Mekik, Preliminary Study of Modeling the Precipitable Water Vapor Based on Radiosonde Data, XXV. FIG Congress.

[2014-Ulusal] Ali Cam, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi and Murat Oruç, Pléiades-1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul.

[2014-Ulusal] D Bhattacharya, Aliihsan Şekertekin, Şenol Hakan Kutoğlu and Çetin Mekik, Distributed GIS for Smart Cities: ArcGIS for Sustainable Society, 19. Esri Kullanıcıları Konferansı,

[2014-Uluslararası] Füsun Balık Şanlı, Fabiana Caló, Saygın Abdikan, Antonio Pepe and Tolga Görüm, Analysis of deformation patterns through advanced DINSAR techniques in Istanbul megacity, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,19-21,10.5194/isprsarchives-XL-7-19-2014

[2014-Ulusal] Füsun Balık Şanlı and Saygın Abdikan, İnterferometrik SAR Yöntemi ile Maden Alanlarında Meydana Gelen Çökmelerin Belirlenmesi, IV. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 

[2014-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Bihter Erol and Şenol Hakan Kutoğlu, Investigation of the sea level rise and its impacts on the coastal areas for Black Sea, XXIV International Symposium: Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields,

[2014-Ulusal] Hakan Akçın and Aliihsan Şekertekin, Açık İşletme Madenciliği Uygulamalarında GNSS ölçülerinden Yükseklik Farklarının Geometrik Nivelman Ölçmelerinden Yükseklik Farkları Yerine Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmelerİ Sempozyumu,

[2014-Ulusal] Saygın Abdikan, Fabiana Caló, Füsun Balık Şanlı, Antonio Pepe and Tolga Görüm, Megakent İstanbul’da Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının Insar Yöntemi İle Analizi, V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul.

[2014-Uluslararası] Samed İnyurt, Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Determination of Ionospheric Total Electron Content Derived from GNSS Measurements,  AGU Fall Meeting, Sam Francisco, ABD.

[2014-Uluslararası] Çetin Mekik, GNSS Meteorology and Water Vapour Estimation in Turkey, GNSS4SWEC MC and Working Group Meeting, Varna, Bulgaristan.

[2014-Uluslararası] Çetin Mekik, İlke Deniz, Water Vapour Estimation using GPS, 1st ES1206 GNSS4SWEC Workshop, Münih, Almanya. 

[2013-Uluslararası] H. Topan, T. Taşkanat and A. Cam, Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model,International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,ISPRS2013-SSG:251-256,10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-251-2013

[2013-Ulusal] Mustafa Özendi and Umut Güneş Sefercik, Optik ve SAR Görüntülerin Projektif Dönüşüm Kullanarak Füzyonu, TUFUAB’2013

[2013-Uluslararası] Çetin Mekik, Şenol Hakan Kutoğlu and Kurtuluş Sedar Görmüş, Historical Account of Monitoring the North Anatolian Fault at The Ismetpasa Segment and the Latest Findings Earthquake Resistant Engineering Structures IX 132,259-270,10.2495/ERES130211

[2013-Uluslararası] Füsun Balık Şanlı, Saygın Abdikan, Mustafa Tolga Esetlili, Mustafa Üstüner and Filiz Sunar, Fusion of TerraSAR-X and RapidEye Data: a Quality Analysis, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-7/W2, 27-30, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-27-2013

[2013-Uluslararası] Hüseyin Kemaldere, Çetin Mekik and Mehmet Alkan, Investigation on Accuracies of some of GNSS Methods for GIS Applications, Proceedings of International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, İstanbul

[2013-Uluslararası] Kurtuluş Sedar Görmüş, Şenol Hakan Kutoğlu, Çetin Mekik, Hüseyin Kemaldere and Eray Köksal, Creep Monitorings at Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault, International Symposiums on Global Navigation Satellite Systems (ISGNSS),

[2013-Ulusal] İlke Deniz and Çetin Mekik, GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

[2013-Uluslararası] İlke Deniz and Çetin Mekik, Determination of Wet Tropospheric Zenith Delay and Integrated Precipitable Water Vapour Derived From Radiosonde Data, Proceedings of International Symposium on Global Navigation Satellite Systems (ISGPS-2013), Session A,

[2013-Ulusal] Nevin Betül Avşar, Aydın Üstün and Ramazan Abbak, GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.

[2013-Uluslararası] Nevin Betül Avşar, Şenol Hakan Kutoğlu and Bihter Erol, GNSS levelling data in assessing the fit of the recent global geoids in Turkey, International Symposium of Global Navigated System (ISGNSS)

[2013-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Hakan Akçın, Kapalı Maden İşletmelerindeki İmalat Haritalarının Hazırlanma Süreci, Gelişimi ve Kesit Görünümlerinin Yorumlanması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14–17 Mayıs 2013, Ankara.

[2013-Ulusal] Çetin Mekik, Sabit GNSS Ağı CORS, TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar Sempozyumu, Ankara.

[2012-Uluslararası] K. Watanabe, Umut Güneş Sefercik, Alexander Schunert and Uwe Soergel, Evaluation of InSAR DEM From High-Resolution Spaceborne SAR Data,ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,359-364,10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-359-2011

[2012-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, Alexander Schunert, Uwe Soergel and Kinichiro Watanebe, Yüksek Çözünürlüklü TerraSAR X Verilerinin 3B Kalite Değerlendirmesi Barselona Örneği, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu,

[2012-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Alexander Schunert, Uwe Soergel and Kinichiro Watanebe, Validation of DEMs Derived from High Resolution SAR Data A Case Study On Barcelona, XXII ISPRS Kongresi, ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, I-7, 49–54, DOI: 10.5194/isprsannals-I-7-49-2012, 2012

[2012-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Çağlar Bayık and Mustafa Özendi, Assessment of DEMs Produced By Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes, 33. Asian Conference of Remote Sensing (ACRS)

[2012-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Çağlar Bayık and Mustafa Özendi, Assessment of Classified DEMs Acquired by Medium Resolution Spatial Data, 33. Asian Conference of Remote Sensing (ACRS)

[2012-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Performance Evaluation of High Resolution DSMs Derived by InSAR Technology, 35. International Symposium on Remote Sensing of Environment, 22-26 Nisan, Pekin, Çin.

[2012-Ulusal] Mustafa Özendi and Alper Yılmaz, Değişik Bakış Açılarından Elde Edilen Görüntü Gruplarının Sınıflandırılması, UZAL-CBS 2012

[2012-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Murat Oruç, Şenol Hakan Kutoğlu and Zübeyde Alkış, Verification of Temporal Analysis of Coastline Using Object-Based Image Classification Derived from Landsat-5 Images of Karasu, Sakarya–Turkey, Proceedings of 4th International Conference on Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA 2012), Rio de Janeiro, Brezilya, 7-9 Mayıs 2012, syf. 321-325.

[2012-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz and Zübeyde Alkış, Detection of Urban Details and Map Updating from Satellite Images Using Object Based Image Classification Methods and Integration to GIS, Proceedings of 4th International Conference on Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA 2012), Rio de Janeiro, Brezilya, 7-9 Mayıs 2012, syf. 315-320.

[2012-Uluslararası] Şenol Kuşçu and Umut Güneş Sefercik, Mapping of Wide Areas Using Digital Photogrammetry A Case Study in Turkey, 33. Asian Conference of Remote Sensing (ACRS), 26-30 Kasım 2012, Pattaya, Tayland.

[2012-Ulusal] Şenol Kuşçu, Mehmet Ayık, Umut Güneş Sefercik, Murat Oruç, Murat Karaoğlu and Fatih Aliyazıcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü M3 ve M4 Projeleri ve Kazanımları, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, Zonguldak

[2012-Ulusal] İlke Deniz and Çetin Mekik, GPS Meteorolojisi Troposferik Zenit Gecikmesinden Yoğuşabilir Su Buharının Hesabı, 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3-5 Ekim, Afyonkarahisar.

[2012-Uluslararası] Tomonori Deguchi and Şenol Hakan Kutoğlu, Monitoring of Mining-induced Land Subsidence by PALSAR and TerraSAR-X,SAR Image Analysis, Modeling, and Techniques XII,256-262,10.1117/12.971416

[2012-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, İbrahim Baz, Mehmet Alkan and Karsten Jacobsen, DEM Generation with WorldView-2 Images, ISPRS 22th Congress, Melbourne (Australia), Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXIX-B1, 203–207, DOI:10.5194/isprsarchives-XXXIX-B1-203-2012.

[2012-Ulusal] Mehmet Alkan, Deniz Arca, Çağlar Bayık and Dursun Zafer Şeker, Tarihi Alanlarda Web CBS Uygulamaları, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak.

[2012-Uluslararası] Eray Can, Şenol Kuşçu, Çetin Mekik, Geodetic Measurements for Detecting Movements on the Structure Surface Due to Mining Activities, FIG Working Week 2012 (Knowing to Manage The Territory, Protect The Environment, Evaluate The Cultural Heritage), Roma, İtalya.

[2012-Ulusal] Şenol Kuşçu, Eray Can, Fatih Aliyazıcıoğlu, Karayollarında Yol Geometrisinin Projelendirilmesi Bülent Ecevit Üniversitesi BEÜ Kampüs Yolları Projesi Örneği, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyonkarahisar.

[2012-Ulusal] Şenol Hakan Kutoğlu, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Ömer Faruk Çapar, Deniz Arca, Serkan Sargınoğlu, Hüseyin Kemaldere, Murat Arslanoğlu, Şehirlerin Yapılandırılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Çevresel Etkenler: Zonguldak Örneği, Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul.

[2012-Uluslararası] Hakan Akçın, Eray Can, Hüseyin Kemaldere, Şenol Kuşçu, Temporal Investigation of Effects on Coastal Structures of Subsidence Caused by Undersea Mining in Zonguldak Hardgoal Basin Using InSAR and GNSS Approach, FIG Working Week 2012 (Knowing to Manage the Territory, Protect The Environment, Evaluate The Cultural Heritage), Roma, İtalya.

[2012-Uluslararası] Deniz Arca, Mehmet Alkan, Çağlar Bayık, Dursun Zafer Şeker, Web Based GIS for Safranbolu Historical City, FIG Working Week 2012 (Knowing to Manage the Territory, Protect The Environment, Evaluate The Cultural Heritage), Roma, İtalya.

[2012-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin Ve Haritalama Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Önemi. Paper presented at the 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyonkarahisar. 

[2011-Ulusal] Deniz Arca, Çağlar Bayık, Hayrettin Acar, Mehmet Alkan and Dursun Zafer Şeker, Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması Safranbolu Örneği, TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya.

[2011-Uluslararası] Naci Yastıklı, Fatih Esirtgen and Umut Güneş Sefercik, Quantitative Assessment of Digital Topographic Data from Different Sources, ISPRS Hannover Çalıştayı, Almanya. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4/W19, 369–373, DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-369-2011, 2011.

[2011-Uluslararası] Mehmet Alkan, Deniz Arca, Çağlar Bayık, Aycan Murat Marangoz, Updating Object For GIS Database Information Using High Resolution Satellite Images: A Case Study Zonguldak, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4/W19, 1-6, DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-1-2011

[2011-Ulusal] Mehmet Alkan, Yaşar Solak, 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Haritaların Kadastro Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kastamonu Taşköprü Örneği, TUFUAB 2011 Sempozyumu.

[2011-Ulusal] Hüseyin Topan, M Özkaya, Murat Oruç and Serkan Karakış, Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 147-154.

[2011-Ulusal] Deniz Arca, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Şenol Hakan Kutoğlu, Ömer Faruk Çapar, Murat Arslanoğlu, Zonguldak Kent Merkezinin Topoğrafik ve Jeolojik Açıdan Afet Risk Analizi, Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 183-192.

[2011-Ulusal] Hakan Akçın, Mehmet Karagöz, Zonguldak Taşkömürü Havzasında 1850'lerden Günümüze Mülkiyet Sorunları, Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 45-54.

[2011-Ulusal] Hakan Akçın, Sercan Doğanay, Zonguldak Kentsel Alanında Düşey Sirkülasyon Aracı Olarak Kullanılan Merdiven Yapılarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Analizi, Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 155-164.

[2011-Ulusal] Hüseyin Kemaldere, Şenol Hakan Kutoğlu, Hakan Akçın, Zonguldak Taşkömürü Havzasında Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının DinSAR ile İzlenmesi, Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 165-174.

[2011-Ulusal] Hakan Akçın, Zonguldak Metropolitan Alanında Fındık Ekim Bölgelerinin 2844 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi, Zonguldak Kent Sempozyumu, Zonguldak, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 175-182.

[2011-Ulusal] Gülşah Akkaya, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Şenol Hakan Kutoğlu, Ömer Faruk Çapar, Zonguldak Yöresinde Kütle Hareketlerine Sebep Olan Doğal ve Yapay Etkenler, Zonguldak Kent Sempozyumu, Zonguldak, 16-17 Mayıs, Zonguldak, 183-192.

[2011-Ulusal] Deniz Arca, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Şenol Hakan Kutoğlu, Ömer Faruk Çapar, Murat Arslanoğlu, Zonguldak Kent Merkezi'nin CBS ile Afet Risk Analizi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. Antalya.

[2011-Uluslararası] Hüseyin Topan, GeoEtrim: Geospatial Evaluation and Training of Images,5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2011),İstanbul (Turkey), 142-147, DOI: 10.1109/RAST.2011.5966809

[2011-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Iulia Dana, Crucial Points of Interferometric Processing for DEM Generation Using High Resolution SAR Data, ISPRS Hannover Çalıştayı, Almanya, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4/W19, 289–296, DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-289-2011.

[2011-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Çağlar Bayık, Serkan Karakış and Karsten Jacobsen, Morphologic Quality of DSMs Based on Optical and Radar Space Imagery, ISPRS Hannover Workshop 2011, Almanya, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4/W19, 283–288, DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-283-2011.

[2011-Uluslararası] Serkan Karakış, Umut Güneş Sefercik and Çağlar Bayık, Data Acquisition through the Model Aircraft for Mapping Purposes, ISPRS Hannover Workshop 2011, Almanya, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4/W19, 149–152, DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-149-2011

[2011-Ulusal] Fatih Esirtgen, Naci Yastıklı and Umut Güneş Sefercik, Farklı Veri Kaynakları ile Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi ve Kalite Değerlendirmesi, TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya.

[2011-Ulusal] Deniz Arca, Çağlar Bayık, Hayrettin Acar, Mehmet Alkan, Murat Yakar and Dursun Zafer Şeker, Yersel Fotogrametrinin Dokümantasyon Çalışmalarında Kullanımına Bir Örnek Safranbolu, TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya.

[2011-Ulusal] Deniz Arca, Çağlar Bayık, Hayrettin Acar, Mehmet Alkan and Dursun Zafer Şeker, Safranbolu Tarihi Kent Örneğinde Dokümantasyon Çalışmalarında Fotogrametri ve CBS nin Birlikte Kullanımı, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara.

[2011-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği nin Harita Mühendisliği Disiplini Açısından Değerlendirilmesi, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara.

[2011-Uluslararası] Saygın Abdikan, Andrew Hooper, Mahmut Arikan, Füsun Balık Şanlı, Ziyadin Cakir and Hüseyin Kemaldere, InSAR time series analysis of coal mining in Zonguldak city, Northwestern Turkey, Proceedings of Fringe 2011 Workshop, Frascati, Italy, 19–23 September 2011 (ESA SP-697)

[2011-Uluslararası] Çetin Mekik, Ömer Yıldırım, Sedat Bakıcı, An Overview of RTK Network of the Turkish Republic (TUSAGA-Aktif), International Global Navigation Satellite Systems Society IGNSS Symposium, 15-17 Kasım, Sidney, Avustralya.

[2010-Ulusal] H. Topan and D. Maktav, GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010, Kocaeli.

[2010-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Uwe Soergel, Comparison of High Resolution InSAR and Optical DEMs, EARSeL Advances in Remote Sensing

[2010-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Uwe Soergel, Topographic Estimation by TerraSAR X, ISPRS Archives – Volume XXXVIII - Part 7B, ISPRS Technical Commission VII Symposium , 100 Years of ISPRS, Advancing Remote Sensing Science, 5–7 Temmuz, Viyana, Avusturya, Editor: W. Wagner, B. Székely.

[2010-Ulusal] Umut Güneş Sefercik and Derya Maktav, Yüksek Çözünürlüklü InSAR ve Optik Dijital Yüzey Modellerinin Karşılaştırmalı Doğruluk Analizleri, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, 11-13 Ekim, Gebze, Kocaeli.

[2010-Ulusal] Mehmet Alkan, Günnur Bulut, Kent Bilgi Sistemlerinde Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Kullanımı: Kozlu-Zonguldak Örneği, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, 11-13 Ekim, Gebze, Kocaeli.

[2010-Ulusal] Mehmet Alkan, Yılmaz Yıldırım, Murat Oruç, Düzensiz Katı Atık Depolama Alanı İle Deniz Kıyı Çizgisi Arasındaki Zamansal Değişimlerin Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, 11-13 Ekim, Gebze, Kocaeli.

[2010-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Karsten Jacobsen, Quality Assessment of High Resolution RADAR DSMs, ISPRS İstanbul Çalıştayı, ISPRS Archives – Volume XXXVIII-1/W17, WG I/4, Modeling of Optical Airborne and Spaceborne Sensors, 11–13 Ekim 2010, İstanbul, Türkiye.

[2010-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Abdalla Alobeid and Uwe Soergel, Generation and Analysis of DEMs Based on Space-borne Remote Sensing, 17. International Symposium on "Space Technology Management and Applications", General Organisation of Remote Sensing Headquarter (GORS), Şam, Suriye.

[2010-Uluslararası] Umut Sefercik and Uwe Soergel, Evaluation of DEMs derived by TerraSAR-X InSAR data, 30th Earsel Symposium Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, Paris, France,

[2010-Ulusal] Şenol Kuşçu, Umut Güneş Sefercik, Murat Oruç, Murat Sancak, Serkan Bulut and Sibel Akkar, Bursa Metropolitan Alanı Temel Planlarının Yapılması Projesi, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.

[2010-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Hakan Akçın, Murat Emre Kartal, Zonguldak Taşkömür Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasmanın Yapılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri, 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.

[2010-Ulusal] Şenol Kuşçu, Eray Can, İbrahim Buzkan, Maden İmalat Haritalarının Madencilikteki ve Madenlerdeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi, 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.

[2010-Ulusal] Serkan Sargınoğlu, Hakan Akçın, Eray Can, Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK Kozlu Müessesesi Yer Altı Üretimlerinde Program İlerlemeleri Fiili Durumlarının İncelenmesi, 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.

[2010-Ulusal] Kurtuluş Sedar Görmüş, Çetin Mekik, Kinematik GPS ile Köprü Salınımlarının Belirlenmesi, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2010. Zonguldak, 525-535.

[2010-Ulusal] Deniz Arca, Çağlar Bayık, Hayrettin Acar, Mehmet Alkan, Dursun Zafer Şeker, Şenol Hakan Kutoğlu and Hakan Akçın, Tarihi Eserlerin Dökümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması Safranbolu Örneği, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak.

[2010-Uluslararası] Mehmet Alkan, Umut Güneş Sefercik, Aycan Murat Marangoz and Serkan Karakış, Updating Objects for Topographic Map Information Using High Resolution Optical Images of Zonguldak Test Field, 30th EARSel Sempozyumu, 31 Mayıs-4 Haziran, Paris, Fransa.

[2010-Uluslararası] Dursun Zafer Şeker, Mehmet Alkan, Şenol Hakan Kutoğlu, Hakan Akçın, Documentation of Cultural Heritages Using a GIS Based Information and Management System; Case Study of Safranbolu, AGU Fall Meeting Abstracts. 2010

[2010-Uluslararası] Mehmet Alkan, Murat Oruç, Deniz Kayabaşı and Umut Güneş Sefercik, Spatial and Temporal GIs Analysis of Change Detection Using Ikonos Images: A Case Study of Zonguldak, ISPRS İstanbul Çalıştayı.

[2010-Uluslararası] Şenol Kuşçu, Mehmet Said Ayık, Eray Can, H. Y. Arkayın, Project for the Producing of 1:1000 Scale Based Plans From Colourful Images With Taken Digital Camera in Bursa Metropolitan Area in Turkey, FIG (International Federation of Surveyors) Working Week. Sydney, Avustralya.

[2010-Uluslararası] Dursun Zafer Şeker, Mehmet Alkan, Şenol Hakan Kutoğlu, Hakan Akçın, Y. Kahya, Development of a GIS based information and management system for cultural heritage site; Case study of Safranbolu, FIG Congress 2010. Sydney, Avustralya.

[2010-Uluslararası] Şenol Kuşçu, Eray Can, Impact of Mining Subsidence with Regard to Urbanization in Zonguldak Hard Coal Basin in Turkey, Geodarmstadt 2010, Geosciences Secure The Future and 8th European Coal Conference. Darmstadt, Almanya.

[2009-Uluslararası] H. Topan, M. Oruç and K. Jacobsen, Potential of Manual and Automatic Feature Extraction From High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, ISPRS Hannover Workshop 2009 High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, Almanya.

[2009-Ulusal] İlke Deniz and Haluk Özener, Marmara Bölgesindeki Deprem Sonrası Hız Alanı ve Gerilim Birikiminin Belirlenmesi, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,11-15 Mayıs, Ankara.

[2009-Ulusal] Mehmet Alkan, Eray Can, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin TAKBİS Geçmişi ve Gelişim Sürecinin Dünya Perspektifi Bazında İrdelenmesi, 12.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs, Ankara.

[2009-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Taşkömür Havzasında Eski Üretim Alanlarının Yerleşime Açılması ve Potansiyel Sorunlar, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs, Ankara.

[2009-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Yeraltı Maden Üretim Bölgesinde Yapılan Tasman Ölçmeleri ve Zonguldak Taşkömür Havzası İçin Önemi, 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon, 191-197.

[2009-Uluslararası] Mehmet Alkan and Aycan Murat Marangoz, Creating Cadastral Maps in Rural and Urban Areas Ofusing High Resolution Satellite Imagery, AGSE 2009 (Applied Geoinformatics for Society and Environment), 12-17 Temmuz, Stuttgart, Almanya.

[2009-Uluslararası] Mehmet Alkan, Çetin Cömert, Determining Spatio Temporal Requirement for a Cadastral Temporal Geographic Information System TGIS of Turkey, AGSE 2009 (Applied Geoinformatics for Society and Environment), 12-17 Temmuz, Stuttgart, Almanya, 119-127.

[2009-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, İbrahim Baz, Serdar Bayburt, Karsten Jacobsen, Mehmet Alkan, Geometric and Mapping Potential of Worldview 1 Images, ISPRS Hannover Workshop, Almanya, Vol. XXXVIII-1-4-7/W5.

[2008-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Murat Oruç and Mehmet Alkan, Adaptation of High Resolution IKONOS Images to GoogleEarth for Zonguldak Test Field, FIG Working Week 2008.

[2008-Uluslararası] İlke Deniz and Haluk Özener, Determination of Velocity Field and Strain Accumulation of Densification Network in Marmara Region, FIG Working Week 2008.

[2008-Uluslararası] Mehmet Alkan, Umut Güneş Sefercik and Murat Oruç, Integration of High Resolution Quickbird Images to GoogleEarth,XXIst ISPRS Congress: Technical Commission I,

[2008-Uluslararası] Mehmet Alkan, Aycan Murat Marangoz and Serkan Karakış, Feature Extractions from High Resolution Imagery and Using For City Information System, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries.

[2008-Uluslararası] Eray Can, Mehmet Alkan, Comparing Turkish Land Registry And Cadastre System With Other European Union EU Countries System in the Context of EU Accession Of Turkey, Integrating The Generations FIG (International Federation of Surveyors) Working Week, Stockholm, İsveç.

[2008-Uluslararası] Eray Can, Şenol Kuşçu, Investigate of Transition Curves with Lateral Change of Acceleration for Highways Horizontal Geometry Integrating The Generations FIG (International Federation of Surveyors) Working Week. Stockholm, İsveç.

[2007-Uluslararası] M. Tunay, Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış and Ayhan Ateşoğlu, Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach in Bartin, Turkey,2007 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies,636-640,10.1109/RAST.2007.4284070

[2007-Uluslararası] H. Topan, G. Büyüksalih and D. Maktav, Mapping Potential of Orbview-3 Panchromatic Image in Mountainous Urban Areas: Results of Zonguldak Test-Field, Urban Remote Sensing Joint Event 2007 (4th IEEE GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas & 6th International Symposium of Remote Sensing of Urban Areas), Paris, Fransa.

[2007-Ulusal] Serkan Karakış, Aycan Murat Marangoz, Hüseyin Topan, Hakan Şahin, Pan-Sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

[2007-Ulusal] Murat Oruç, Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Pan-sharp Landsat 7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

[2007-Ulusal] Hüseyin Topan, Murat Oruç and Mehmet Güven Koçak, Ortogörüntü Üretiminde Yer Kontrol Noktası Seçimi ve Sonuçlara Etkisi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

[2007-Ulusal] Umut Güneş Sefercik and Duygu Sefercik, Harita Mühendisliği Eğitiminde Yabancı Dil, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Hakan Akçın, Tomoroni Deguchi, Şenol Hakan Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere, Murat Oruç, Serkan Karakış, Kurtuluş Sedar Görmüş, Interforemetrik SAR ve GPS Komibinasyonu İle Madencilikten Kaynaklanan Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Hakan Akçın, Maksimum Korelasyonlu Robust Dengeleme Modeliyle Alternatif Bir Deformasyon Analizi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Hüseyin Kemaldere, Şenol Hakan Kutoğlu, Çetin Mekik, GPS Ölçümlerinin Değerlendirilmesinde Farklı Faz Kombinasyonlarının Kullanılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, RADAR İnterferometri Tekniği ile SYM Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmeleri, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Serkan Karakış, Aycan Murat Marangoz, Hüseyin Topan, Hakan Şahin, Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Gürcan Büyüksalih, Safranbolu’daki Tarihi Ve Kültürel Mirasın Yüksek Çözünürlüklü Ikonos Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Otomatik Çıkarımı, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Zübeyde Alkış, Gürcan Büyüksalih, Nesne-Tabanlı Otomatik Detay Çıkarımlarından Elde Edilen Vektör Ürünün CBS Ortamına Aktarılması ve Mevcut Diğer Verilerle Bütünleştirilmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Mehmet Alkan, Eray Can, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik ve Yarı-Otomatik Yol Obje Çıkarım Metotları Ve Cbs’de Kullanımı, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Yüksek Hızlı Karayolu Projelerinde Yeni Geometrik Tasarımlar, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara.

[2007-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Karsten Jacobsen, Murat Oruç and Aycan Murat Marangoz, Comparison of SPOT SRTM and ASTER DEMs, ISPRS Hannover Çalıştayı, Almanya.

[2007-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Karsten Jacobsen, Quality Assessment of INSAR Digital Elevation Models, 27th EARSeL Symposium on Geoinformation in Europe.

[2007-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik, Comparison of DEM Accuracies Generated by Various Methods,2007 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies,379-382,10.1109/RAST.2007.4284016

[2007-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış and Hakan Akçın, Object Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS, 27th EARSeL Symposium on Geoinformation in Europe.

[2007-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Zübeyde Alkış, Gürcan Büyüksalih, Hakan Akçın, Verification of Information Contents and Cost Considerations Using Very High Resolution Space Imagery For Object Extraction, Fifth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days”, Berlin

[2007-Uluslararası] Tomonori Deguchi, Masatane Kato, Hakan Akçın and Şenol Hakan Kutoğlu, Monitoring of mining induced land subsidence using L- and C-band SAR interferometry,2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,2122-2125,10.1109/IGARSS.2007.4423253

[2007-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Murat Oruç, and Karsten Jacobsen, Investigation of BILSAT-1 imagery, Geoinformation in Europe, Bolzano, İtalya.

[2007-Ulusal] Mehmet Alkan, Eray Can, Topografik Kartografik Bilgi Sistemlerinin Yaşatılmasında Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntü Verilerinden Yararlanma, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, 2007.

[2007-Ulusal] Şenol Kuşçu, Eray Can, Coğrafi Tabanlı Mühendislik Projelerinde Konumsal ve Geometrik Kontrolün Yeri ve Önemi, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya.

[2007-Ulusal] Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi, Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazları, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, 17-19 Ekim, İstanbul.

[2006-Uluslararası] Tomonori Deguchi, Masatane Kato, Hakan Akçın, Şenol Hakan Kutoğlu, Automatic processing of interferometric SAR and accuracy of surface deformation measurement, Proceedings of SPIE 6363, SAR Image Analysis, Modeling, and Techniques VIII, 636309, 28 September, Stokholm, İsveç, DOI: 10.1117/12.689605

[2006-Uluslararası] Hüseyin Topan, Derya Maktav, Karsten Jacobsen, Gürcan Büyüksalih, Mapping Potential of High-Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Haifa.

[2006-Ulusal] Hüseyin Topan, Derya Maktav, Gürcan Büyüksalih, Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi,I. Uzaktan Algılama–CBS Çalıştay ve Paneli, 27-29 Kasım, İstanbul.

[2006-Uluslararası] Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih, Karsten Jacobsen, Information Contents of OrbView-3 for Topographic Mapping, ISPRS Ankara Workshop 2006 Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellite), Ankara,

[2006-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Karsten Jacobsen, Analysis of SRTM Height Models,5. International Symposium Turkish-German Geodetic Days,

[2006-Ulusal] Umut Güneş Sefercik, InSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri,I. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu,

[2006-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Murat Oruç, Serkan Karakış and Hakan Şahin, Comparison of Pixel Based and Object-Oriented Classificationusing Ikonos Imagery for Automatic Building Extraction Safranbolu Test field, Fifth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days”,

[2006-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Murat Oruç, Hakan Şahin, Umut Güneş Sefercik, Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih, 3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery,1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing “Urban Remote Sensing Challenges & Solutions”, Berlin,

[2006-Uluslararası] Serkan Karakış, Aycan Murat Marangoz, Gürcan Büyüksalih, Analysis of Segmentation Parameters in Ecognition Software Using High Resolution Quickbird MS Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites),Ankara,

[2006-Ulusal] Gürcan Büyüksalih, Hüseyin Topan, Uzaydan Harita Yapımı, II. Ulusal Mühendislik Kongresi,Zonguldak, Türkiye.

[2006-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Hakan Akçın, Karsten Jacobsen, Geometry of OrbView-3 Images, ISPRS Topographic Mapping From Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey,

[2006-Ulusal] M. Alkan, A. Marangoz, S. Karakış and G. Büyüksalih, Verification of Automatic and Manual Road Extraction Methods Using QuickBird Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara

[2006-Uluslararası] Mehmet Alkan, The Importance of Cadastral Temporal GIS for e Government of Turkey, Fifth International Symposium on Turkish-German Joint Geodetic Days.

[2006-Uluslararası] Mehmet Alkan, Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Gürcan Büyüksalih, Verification of Manual Road Extraction Methods Using Quickbird Imagery, ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space, Vol. XXXVI-1/W41.

[2006-Uluslararası] Naci Yastıklı, Mehmet Güven Koçak, Gürcan Büyüksalih, Accuracy and Morphological Analyses of GTOPO30 and SRTM X-C band DEM in the test area İstanbul, ISPRS Ankara Workshop, Ankara, Vol. XXXVI-1/W41.

[2006-Ulusal] Şenol Kuşçu, Murat Oruç, aycan Murat Marangoz, Hakan Şahin, Serkan Karakış, Hüseyin Kemaldere, Umut Güneş Sefercik, Eray Can, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve Harita Mühendisliği Eğitiminin Bugünü ve Geleceği, Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Harita Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.

[2005-Ulusal] Eray Can, Şenol Kuşçu, Hakan Şahin, Sürat Yollarında Kullanılan İkinci Nesil Geçiş Eğrilerinin Kullanılabilirliklerinin Değerlendirilmesi, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım, İstanbul.

[2005-Uluslararası] Mehmet Alkan, Çetin Cömert, Cadastral Temporal Geographic Information Systems and Applications in Turkey, 8th South East Asia Survey Congress.

[2005-Ulusal] Mehmet Alkan, Çetin Cömert, Tapu ve Kadastro Verilerinin Zamansal Analizlerine Duyulan İhtiyaç, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Ulusal] Şenol Kuşçu, Hakan Şahin, Hakan Akçın, Maden İmalat Haritalarının Sayısallaştırılması ve Yeraltının Görsel Modelinin Oluşturulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Ulusal] Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih and Güven Koçak, IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Uluslararası] Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih, Karsten Jacobsen, Information Contents of High Resolution Satellite Images, EARSeL Workshop on 3D Remote Sensing, 9-11 Haziran, Porto, Portekiz.

[2005-Ulusal] Hakan Şahin, Serkan Karakış, Hüseyin Topan, Aycan Murat Marangoz, KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Ulusal] Ferihan Özfidan, Hüseyin Topan, Hakan Şahin, Serkan Karakış, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, IGSM&GHG 2005, İstanbul.

[2005-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Murat Oruç and Gürcan Büyüksalih, Nesne Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol ve Binaların Çıkarımı, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Ulusal] Özlem Ergin, Hakan Akçın, Serkan Karakış and Hakan Şahin, Geleneksel Safranbolu Mimarisinin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik CBS Uygulaması Safranbis, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.

[2005-Ulusal] Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Hakan Akçın and Murat Oruç, Kentsel Alanlarda Ağaçlık ve Yeşil Alanların Uydu Görüntülerinden Nesne Tabanlı Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı.

[2005-Uluslararası] Aycan Murat Marangoz, Gürcan Büyüksalih, İsmail Büyüksalih and Umut Güneş Sefercik, Geometric Evaluation, Automated DEM and Orthoimage Generation from Along-Track Stereo ASTER  Images, 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society (RAST 2005), İstanbul.

[2005-Uluslararası] Serkan Karakış, Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih, Aycan Murat Marangoz and Karsten Jacobsen, Semantic analysis of space imagery for mapping purposes, RAST 2005: Proceedings of the 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 500-504,

[2005-Ulusal] Serkan Karakış, Aycan Murat Marangoz and Gürcan Büyüksalih, Quickbird Pan-Sharpened Görüntüsü Üzerinden Otomatik Detay Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Uygunluğunun Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

[2005-Uluslararası] Karsten Jacobsen, Gürcan Büyüksalih and Hüseyin Topan, Geometric Models for the Orientation of High Resolution Optical Satellite Sensors, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, Almanya.

[2005-Uluslararası] Karsten Jacobsen, Gürcan Büyüksalih, Aycan Murat Marangoz, Umut Güneş Sefercik and İsmail Büyüksalih, Geometric Conditions of Space Imagery for Mapping, 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society RAST 2005, İstanbul.

[2005-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Aycan Murat Marangoz and Karsten Jacobsen, Generation and Analysis of Height Models based on Satellite Information, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, 17 – 20 May, 2005,Hannover,

[2005-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Hakan Akçın, Aycan Murat Marangoz and Karsten Jacobsen, Potential of KOMPSAT-1 for Mapping Purposes, 25th EARSEL Symposium, Porto

[2005-Ulusal] Hakan Akçın, Serkan Karakış, Hakan Şahin and Aycan Murat Marangoz, Obje Tabanlı Yapı Bilgi Sistemi ve Örnek Uygulama, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı

[2005-Ulusal] Hakan Akçın, Gürcan Büyüksalih, Serkan Karakış and Murat Oruç, Yerleşkelerdeki Zamansal Gelişimin Uydu Görüntüleri ve CBS ile Analizi, II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı

[2004-Uluslararası] Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih and Karsten Jacobsen, Comparison of Information Contents of High Resolution Space Images, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, 583-588.

[2004-Uluslararası] Umut Güneş Sefercik and Osman Gülegen, Edge Detection In Geologic Formation Extraction Close Range and Remote Sensing Case Studies, XX. ISPRS Kongresi, İstanbul.

[2004-Uluslararası] H. Şahin, H. Topan, S. Karakış and A. Marangoz, Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing,İstanbul,B8:114-118,

[2004-Uluslararası] H. Şahin, G. Büyüksalih, H. Akçın, H. Topan, S. Karakış and A. Marangoz, Information Content Analysis of KVR-1000 Ortho-Image Based on the Available  Topographic Maps in the GIS Environment, EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Kahire, Mısır,

[2004-Uluslararası] M. Oruç, A. Marangoz and G. Büyüksalih, Comparison of Pixel-based and Object-oriented Classification Approaches Using Landsat-7 ETM Spectral Bands, ISPRS XX. Kongresi,İstanbul

[2004-Uluslararası] A. Marangoz, M. Oruç and G. Büyüksalih, Object-oriented Image Analysis and Semantic Network for Extracting the Roads and Buildings from Ikonos Pan-sharpened Images, ISPRS XX. Kongresi,İstanbul,

[2004-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Murat Oruç and Karsten Jacobsen, Precise Georeferencing of Rectified High-Resolution Space Images, Int. Arch. of Photogrammetry & Remote Sensing, İstanbul.

[2004-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, G. Koçak, M. Oruç, H. Akçın and K. Jacobsen, DEM Generation by Aster and TK-350, Joint ISPRS Workshop “High-Resolution Mapping from Space 2003", Hannover.

[2004-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Güven Koçak and Karsten Jacobsen, Quality Assessment of DEM derived from the SRTM X- and C-band Data: A Case Study for Rolling Topography and Dense Forest Cover, EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Cairo, Eygpt.

[2004-Ulusal] Haluk Konak, Orhan Kurt ve Ergün Öztürk, Günümüzde Mühendislik Ağlarının Tasarımı Üzerine Öneriler, TUJK 2004 Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, 14 - 16 Ekim 2004, 1-16.

[2004-Ulusal] Çetin Mekik, Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ağı Network RTK ile Konumlama, TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2004, 14 Nisan 2004, 202-216.

[2004-Ulusal] Çetin Mekik, Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis Haritacı Unvanları ve Edinme Koşulları, Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Çalıştayı, Kocaeli, 24-26 Eylül 2004.

[2004-Ulusal] Çetin Mekik ve Orhan Kurt, GZK Ağı İle Durum Esaslı State Space Konumlamanın Metodolojisi, TUJK 2004 Çalıştayı, IV: Oturum : Mühendislik Uygulamarında Sabit GPS İstasyonlarının (SÖRİ) Kullanılması, Zonguldak, 14 - 16 Ekim 2004, 208-215.

[2003-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih, Güven Koçak, Murat Oruç, Hakan Akçın and Karsten Jacobsen, Handling of Ikonos Images from Orientation up to DEM Generation, Proc. of Joint ISPRS Workshop “High-Resolution Mapping from Space 2003”, Hannover.

[2003-Ulusal] Orhan Kurt, GPS Gözlemlerinin Simülasyonu, TMMOB-HKMO 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 31 Mart- 04 Nisan 2003, 399-418.

[2003-Ulusal] Murat Arslanoğlu, Çetin Mekik, Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Duyarlık Analizi ve Bir Örnek Uygulama, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 31 Mart- 04 Nisan 2003, 437-445

[2003-Ulusal] Orhan Kurt, GPS İle Deformasyon Belirleme Amaçlı Jeodezik Çalışmalarda Başlangıç Faz Belirsizliği Çözüm Yönteminin Ölçü Süresini Kısaltmadaki Önemi, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 12 - 14 Mart 2003, 533-545.

[2003-Ulusal] Çetin Mekik ve Murat Arslanoğlu, Accuracy Analysis of Real Time Kinematic GPS Positions and a Cases Study, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart - 04 Nisan 2003, 549-558.

[2003-Ulusal] Efkan Açıcı, Orhan Kurt, Mustafa Açık ve Özgür Akyüz, GPS Ölçüleri İle Geçerli Konum Bilgilerinin Elde Edilmesi, TMMOB-HKMO 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, 30-31 Ekim 2003, 322-335.

[2002-Ulusal] Veli Akarsu ve Mehmet Güven Koçak, Jeodezik Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002.

[2002-Ulusal] Mehmet Güven Koçak ve Veli Akarsu, Serbest ve Dinamik Ağ Çözümleri İle Uygulamalar, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002.

[2000-Uluslararası] Gürcan Büyüksalih and Karsten Jacobsen, Geometric Aspects of MOMS-2P Three-Line Imagery for Mapping Applications,Annual Meeting of the Remote Sensing Society, Leicester, UK.

[1999-Ulusal] Haluk Konak, Aslan Dilaver ve Orhan Kurt, Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi Sürecinde Fuzzy Logic Bulanık Mantık Yaklaşımı, TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, 1-5 Mart 1999, Ankara, 213-227.

[1999-Ulusal] Orhan Kurt, Haluk Konak ve Ergün Öztürk, GPS Ağlarında Duyarlık ve Güven Optimizasyonu, TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, 1-5 Mart 1999, Ankara, 135-152.

[1997-Ulusal] Halil Erdal Koçak, Kadastral Haritaların Grafik Sayısallaştırılması, Prof. Burhan Tansuğ Jeodezi ve Fotogrametri Sempozyumu, 8-9 Ekim, İstanbul, 61-65.

[1996-Ulusal] Şenol Kuşçu, Halil Erdal Koçak, GAP Bölgesi İçin Harita ve Arazi Bilgileri Gereksinimi ve Bazı Öneriler, GAP 1. Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran, Şanlıurfa, 661-667. Bu bildirinin yazarlarının tam listesine ve sıralamasına ulaşılamamamıştır.

[1996-Ulusal] Şenol Kuşçu, Halil Erdal Koçak, Kent Bilgi Sistemi ve GAP Faaliyetleri Açısından Önemi, GAP 1. Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs–1 Haziran, Şanlıurfa, 655-660. Bu bildirinin yazarlarının tam listesine ve sıralamasına ulaşılamamamıştır.

[1995-Ulusal] Halil Erdal Koçak, Kartoğrafik Faaliyetlerde Yeni Yaklaşımlar, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim, Zonguldak.

[1995-Ulusal] Akın Kısa, Halil Erdal Koçak, Bursa Metropolitan Alanı Fotogrametrik Sayısal Haritasında Eşyükseklik Eğrilerinin Yükseklik Hatası, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim, Zonguldak. Bu bildirinin yazarlarının tam listesine ve sıralamasına ulaşılamamamıştır.

[1995-Ulusal] Şenol Kuşçu, Halil Erdal Koçak, Bursa Metropolitan Alanı ve Yakın Çevresi Sayısal Fotogrametrik Temel Harita Üretim Projesi, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim, Zonguldak. Bu bildirinin yazarlarının tam listesine ve sıralamasına ulaşılamamamıştır.

[1993-Ulusal] Şenol Kuşçu, Halil Erdal Koçak, Ülkemizde Maden İmalat Haritaları İle İlgili Sorunlar, Öneriler, 4. Harita Kurultayı, 1-4 Şubat, Ankara, 193-202. Bu bildirinin yazarlarının tam listesine ve sıralamasına ulaşılamamamıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin