Yayınlar

Kitaplar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Yayın veri tabanına ulaşmak için tıklayınız (Güncelleme: 02.06.2022).

[2018] Saygın Abdikan, Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama (Çeviri: Remote Sensign and Image Interpretation), Bölüm Adı: Bölüm 6: Mikrodalga Algılama ve Lidar, Editör: Kaan Şevki KAVAK, Palme Yayınevi, ISBN: 9786052820759, Sayfa: 385-484.

[2018] Saygın Abdikan, Çağlar Bayık ve Füsun Balık Şanlı, Oil Spill Along the Turkish Straits Sea Area Accidents, Environmental Pollution, Socio-Economic Impacts and Protection. Bölüm Adı: The Role of SAR Remote Sensing to Detect Oil Pollution and Emergency Intervention, Editör: Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ISBN: 978-975-8825-39-4, Sayfa:157-175.

[2016] Gökhan Gürbüz, GNSS Meteorolojisi: Troposferik Sinyal Gecikmesi ve Su Buharı, Türkiye Alim Kitaplarii ISBN: 978-3-639-67303-6.

[2016] Şenol Hakan Kutoğlu, Mustafa Berber (Editör), A Multidisciplinary Investigation of Subsidence Effect Induced by Underground Coal Mining, Shaker Publishing.

[2015] Gökhan Gürbüz, Shuanggen Jin ve Çetin Mekik, Satellite Positioning Methods Models and Applications, Bölüm Adı: Sensing Precipitable Water Vapor (PWV) using GPS in Turkey - Validations and Variations, Editör: Shuanggen Jin, InTech ISBN: 978-953-51-1738-4.

[2015] Şenol Hakan Kutoğlu, Earthquake Soil Interaction, Bölüm Adı: Historical Account of Monitoring The North Anatolian Fault at the Ismetpasa Segment and the Latest Findings, Editör: S. Syngellakis Yayınevi: WIT Press, ISBN: 978-1-84564-978-4.

[2012] M. Derya Maktav (Editör), Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki Kullanımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Paneli, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 47 sayfa.

[2012] Hüseyin Topan, M. Derya Maktav, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Özet Kitabı, Gökay Kırtasiye, 142 sayfa.

[2012] Metin Tunay, Ayhan Ateşoğlu, Aycan M. Marangoz, Serkan Karakış ve Hakan Akçın, Sustainable Development – Education, Business and Management – Architecture and Building Construction – Agriculture and Food Security, Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems and Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach, Editör: Chaouki Ghenai, InTech ISBN: 978-953-51-0116-1, Sayfa:197-220.

[2001] Halil Erdal Koçak, Kartoğrafya, 3. baskı, ZKÜ Mühendislik Fakültesi Yayını No: 20/4, Zonguldak.

[1997] Şenol Kuşçu, Madenlerde Ölçme ve Plan (Madencilik Topoğrafyası), Filiz Kitabevi, İstanbul, 263 sayfa.

[1999] Erdal Koçak, Harita Projeksiyonları. 2. baskı, ZKÜ Yayın No: 10, Mühendislik Fakültesi Yayın No: 1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 192 sayfa.

[1999] Erdal Koçak, Çetin Mekik, Jeodezi Ders Notları, 2 cilt, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basım Birimi, 145 sayfa (Cilt 1), 129 sayfa (Cilt 2).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin