Hakkımızda

Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzün 1992 yılında kurulmasına kadarki süreçte Zonguldak Taşkömürü Havzasında eşine az rastlanır nitelikte haritacılık faaliyetleri yürütülmüştür. Ereğli'nin Kestaneci Köyünden Uzun Mehmet'in 1829 yılında taşkömürünü bulmasının ardından Havzada Galata Sarrafları, İngiliz ve Fransız şirketleri elde ettikleri imtiyazlar ile yeraltı madencilik çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu çalışmalar, yerüstü ve yeraltı nirengi ağlarına bağlanan maden üretim haritaları ile takip edildiği gibi ayrıca imtiyaz sahaları da haritalarla gösterilmektedir. Dolayısıyla taşkömürü üretimininin ilk yıllarından bu yana yerüstünün ve yeraltının haritalanmasına büyük önem verilmiştir. O yıllarda kullanılan çeşitli ölçme aletleri ve tarihi haritalar uzunca yıllar Bölümümüzün Maden Topoğrafyası Müzesinde sergilendikten sonra günümüzde "Maden Haritacılığı Sergisi" adıyla Mühendislik Fakültesi binası koridorlarında ziyaret edilebilmektedir.

Cumhuriyetin ilk ili olan Zonguldak'ta 1924 yılında Maden Mühendislik Mektebi adıyla kurulan ve günümüze dek çeşitli aşamalardan geçen okul, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin temelini oluşturmaktadır. Bu okul, zaman zaman kesintiye uğrasa da 1961 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirir. Üniversitemiz Farabi Yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesindeki özel koleksiyonda bulunan kitaplardan anlaşılmaktadır ki bu okulda topoğrafya (haritacılık) dersleri de okutulmaktadır. Bu Teknik Okul 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne taşınır, onun yerine 165 nolu yasa ile Zonguldak’ta Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği’nden oluşan dört bölümlü bir teknik okulun açılması kararlaştırılır. 1968 yılında bu okul için belirlenen yerleşkede inşaat çalışmalarına başlanır. Çalışmalar devam ederken 1184 sayılı yasa ile okulun ismi Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) olarak değiştirilir. Akademi 1975 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ne bağlı olarak Maden ve Makine Mühendisliklerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlar. 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Akademi, Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanır ve ismi Zonguldak Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilir. 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasa ile Fakülte, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adı ile üniversiteye dönüştürülür. Bu dönüşümle birlikte üniversiteye yeni fakülte ve bölümler açılır. Açılan bu bölümler arasında, Bölümümüz Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adıyla yer almaktadır.

Prof. Dr. Erdal KOÇAK ve Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ'ün önderliğinde, Resmi Gazetede yayımlanan 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı kararla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile birlikte Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adıyla kurulan Bölümümüz, ilk olarak 1993 yılında yüksek lisans öğrenimine başlar. 1994 yılında lisans öğrenimine başlanan Bölümün, Jeodezi, Ölçme Tekniği, Fotogrametri, Kartografya ve Kamu Ölçmeleri Anabilim Dallarından oluşmaktadır. 2005 yılında doktora öğrenimine başlayan Bölümün ilk başkanlığını 25.04.1994 yılından itibaren Prof. Dr. Erdal KOÇAK üstlenir ve 31 Aralık 1998 tarihinde emekli oluncaya dek sürdürür. Bu görevi sırasıyla 31 Aralık 2012 tarihinde emekli oluncaya dek Prof. Dr. Şenol KUŞCU, 2016 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanana dek Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, 27.03.2019 tarihine dek Prof. Dr. Çetin MEKİK ve bu tarihten itibaren de Prof. Dr. Hüseyin TOPAN yürütmektedir.

2013 yılında Dünyadaki ve Ülkemizdeki gelişmeler dikkate alınarak Bölüm Kurulunda oy birliği ile alınan kararla Geomatik Mühendisliği olarak isminin değiştirilmesi önerilmiş, bu değişiklik Üniversite Kurulları ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girmiştir. Aynı isim değişikliği Bölümün lisansüstü programları için de gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında alınan bir kararla tüm anabilim dalları Geomatik Mühendisliği ABD adı altında birleştirilmiştir.

Bölümümüzün kronolojisi aşağıda sunulmaktadır.

 • 1994-2000: 1300 km2 Bursa Metropolitan Alanının Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı Projesi yürütüldü.
 • 1995: Türkiye’de, kendi imkanları ile GPS Ağ Konumlaması gerçekleştiren ilk Bölüm oldu.
 • 1995-1998: DPT Desteli Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu-Yeniçağa Kesimi Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleriyle İzlenmesi Projesi yürütüldü.
 • 1996: Türkiye’nin ilk kent bilgi sistemi uygulaması olan Bursa Metropolitan Alanı Kent Bilgi Sistemi Projesi Danışmanlığı Projesi başladı.
 • 1997-1998: GAP Bölgesi Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Teknik Danışmanlığı Projesi gerçekleştirildi.
 • 1997-2000: Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi Danışmanlığı Projesi gerçekleştirildi.
 • 1999-2011: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2300 km2’lik alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretim Projesi Danışmanlığı Projesi gerçekleştirildi.
 • 27.10.1999: Arş. Gör. Mehmet Güven KOÇAK Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 15.05.2002: Arş. Gör. Hüseyin TOPAN Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 16.08.2020: Arş. Gör. Serkan KARAKIŞ Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 2001-2005: TÜBİTAK ve JULICH (Almanya) destekli “Türkiye’deki Bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapımı Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi” başlıklı uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretimi amaçlı olarak Ülkemizde gerçekleştirilen ilk proje tamamlandı.
 • 2005-2006: Zonguldak ve Kilimli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı Projesi gerçekleştirildi.
 • 2005: InSAR tekniği ile yüzey deformasyonlarının belirlenmesine yönelik Ülkemizdeki ilk çalışmalar gerçekleştirildi.
 • 18-24 Nisan 2005: Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü işbirliğiyle I. Uzaydan Harita Yapımı Kursu gerçekleştirildi.
 • 2005-2011: ERSDAC (Japonya) ortaklığıyla Zonguldak Taşkömürü Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasman Oluşumlarının InSAR Tekniği ile İzlenmesi Projesi gerçekleştirildi.
 • 30 Ekim-4 Kasım 2006: Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü işbirliğiyle II. Uzaydan Harita Yapımı Kursu gerçekleştirildi.
 • 2007-2010: Prof. Dr. Çetin MEKİK tarafından TUSAGA-AKTİF Projesi TÜBİTAK izleyiciliği gerçekleştirildi.
 • 05.06.2007: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven KOÇAK Bölümümüzden ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesine geçti.
 • 2010: ERSDAC (Japonya) destekli bir projeyle Bursa havzasındaki fayların ilk kez ortaya çıkarıldı.
 • 2011: Avrupa Uzay Ajansı Destekli “KAF İsmetpaşa Segmenti Krip Hızı Değişimi-Olası Marmara Depremi İlişkisinin Araştırılması” projesi gerçekleştirildi.
 • 2011-2013: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1400 km2’lik alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretim Projesi Danışmanlığı projesi gerçekleştirildi.
 • 2012: Zonguldak Valiliği ve Başbakanlık AFAD destekli, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile “Zonguldak İncivez Bahçelievler Mahalleleri Zemin Hareketlerinin Araştırılması” projesi yürütücülüğü gerçekleştirildi. Bu proje Jeodezi, Jeofizik, Jeoloji, Geoteknik ve Yapı disiplinlerinin bir arada çalıştığı nadir projelerden birisidir.
 • 2012-2018: Airbus Defence and Space destekli "Georeferencing Accuracy Assessment, DEM Generation and Validation, and Information Content Analysis of Pléiades Images over Extreme Undulating and Mountainous Urban Area with Dense Forest Inland of Zonguldak Test Site" projesi gerçekleştirildi.
 • 06.02.2012: Arş. Gör. Fatih ALİYAZICIOĞLU Bölümüzde çalışmaya başladı.
 • 31.08.2012: Arş. Gör. Talha TAŞKANAT ve Arş. Gör. Samed İNYURT Bölümüzde çalışmaya başladılar.
 • 19.11.2012: Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 2013: TÜBİTAK Destekli GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi Projesi başladı.
 • 01.01.2013: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol KUŞÇU emekli olarak Bölümüzden ayrıldı.
 • 01.01.2013: Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU atandı.
 • 14.03.2013: Yrd. Doç. Dr. Eray CAN Bölümümüzden ayrılarak Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı.
 • 20.09.2013: Doç. Dr. Mehmet ALKAN Bölümümüzden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı.
 • 2014:Kastamonu–Çankırı Yolu (Ilgaz Tüneli) Jeodezik Ağı Ölçme Projesi gerçekleştirildi.
 • 2014: Bursa Mülki İl Sınırını Kapsayan Yaklaşık 12000 Km2 Alan İçinde 1/1000 Ölçekli Ortofoto Haritalar İle Yaklaşık 8500 Km2’lik Alan İçerisinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Vektör Haritaların Üretimi (M5) İşi danışmanlık projesi başladı.
 • 11.09.2014: Prof. Dr. Shuanggen JIN, yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
 • 15.07.2014-15.01.2016: TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 60000 TL bütçeli "114Y380: Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi" projesi gerçekleştirildi.
 • 15.05.2014: Yrd. Doç. Dr. Devanjan BHATTACHRYA Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 18.03.2014: Arş. Gör. Talha TAŞKANAT Bölümüzden ayrılarak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı.
 • 19.10.2015: Yrd. Doç. Dr. Mohammed Surabiddin MONDAL misafir öğretim üyesi olarak Bölümümüzde çalışmaya başladı.
 • 01.01.2016-01.01.2018: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 115Y239 numaralı ve 403081 TL bütçeli "Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi" projesi gerçekleştirildi.
 • 26.06.2016: Yrd. Doç. Dr. Devanjan BHATTACHRYA Bölümümüzden ayrıldı.
 • 02.08.2016: 2015: Prof. Dr. Kazimierz BECEK, yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
 • 24.11.2016: Doç. Dr. Weibing DU, misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
 • 27.01.2017: Arş. Gör. Fatih ALİYAZICIOĞLU Bölümüzden ayrılarak Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya başladı.
 • 01.10.2017: Doç. Dr. Weibing DU Bölümümüzden ayrıldı.
 • 15.01.2018: Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN Bölümüzden ayrılarak Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı.
 • 08.03.2018: Prof. Dr. Shuanggen JIN Bölümümüzden ayrıldı.
 • 27.03.2019: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN Bölüm Başkanlığına vekaleten atandı.
 • 26.04.2019: Prof. Dr. Kazimierz BECEK Bölümümüzden ayrıldı.
 • 03.07.2019: Prof. Dr. Çetin MEKİK, 23 yıl görev yaptığı Bölümümüzden ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümüne geçti.
 • 25.11.2019: Arş. Gör. Dr. Samed İNYURT 31.08.2012 tarihinde başladığı Bölümümüzdeki görevinden 25.11.2019 tarihinde ayrılarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine başladı.
 • 13.12.2019: Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZENDİ Bölümümüzden ayrıldı.
 • 14.02.2020: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ Bölümümüzden ayrılarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlamıştır.
 • 30.03.2020: Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK Bölümümüzden ayrılarak Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak atanmıştır.
 • 13.04.2020: Prof. Dr. Hüseyin TOPAN Bölüm Başkanlığına asaleten atandı.
 • 15.07.2020: Bölümümüz ile Çin arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Haber için buraya tıklayınız.
 • 20.07.2020: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU'nun Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevi sona ermiştir.
 • 20.07.2020: Doç. Dr. Saygın ABDİKAN, Bölümümüzden ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalında doçent olarak göreve başlamıştır.
 • 20.07.2020: Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır.
 • Eylül 2020: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile Bölümümüzü ilk üç sırada seçip kesin kayıt yaptıran öğrencilerimize Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı aracılığıyla Ekim-Mayıs ayları için 4 yıllık lisans öğrenimleri süresince 500 TL/ay burs programı hayata geçirildi.
 • 05.01.2021: Prof. Dr. Çetin MEKİK, Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümündeki görevinden ayrılarak Bölümümüzde yeniden çalışmaya başlamıştır.
 • 11.03.2021: Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZENDİ yeniden Bölümümüzde çalışmaya başlamıştır.
 • 02.04.2021: Hüseyin YILMAZ emekli oldu.
 • 27.07.2021: Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZENDİ Bölümümüzden ayrıldı.
 • 12.04.2022: Bölümümüzün ilk patenti "Yersel Lazer Tarayıcıların (YLT) Ürettiği Nokta Bulutlarından Yüzey Ağı Oluşturma Yöntemi (Mesh Reconstruction Method for the Points Clouds Produced by the Terrestrial Laser Scanners (TLS))" adıyla Mustafa ÖZENDİ, Mehmet Devrim AKÇA, Hüseyin TOPAN tarafından Türk Patent ve Marka Kurumundan alındı (IPC, G01B 11/14).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin