Laboratuvarlar

Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzün temel araştırma laboratuvarı niteliğindeki bu laboratuvarımızda GNSS ve uzaktan algılama gibi uzay teknolojileri ile su altı sonar ile modellemeye yönelik araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmekte ve pekçok bilimsel yayın yayınlanmaktadır. Özellikle lisansüstü öğrencilerimizin etkin olarak kullandıkları bu laboratuvarın donanım ve yazılım altyapısı güncel gereksinimlere uygun olacak şekilde yenilenmeye çalışılmaktadır.

Laboratuvarda ayrıca bilimsel yayınlardan oluşan bir kitaplık da bulunmaktadır. Yayınların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar sorumlusu: Öğr. Gör. Murat ORUÇ
Tel: 0 372 291 26 05
Alan: 93 m2

Önemli uyarı: Laboratuvar girişleri elektronik kapı ile denetlenmektedir. Kullanmak isteyenlerin giriş kartı almak için Bölüm Sekreterliği ile temasa geçmesi gerekmektedir.

Laboratuvarda gerçekleştirilen başlıca araştırmalar:

Küresel Konumlama Sistemi araştırmaları:

 • Tektonik ve diğer zemin hareketlerin izlenmesi,
 • Atmosferik değişimlerin izlenmesi (iyonosfer ve troposferdeki değişimler),
 • GNSS uzaktan algılama,
 • Deniz seviyesindeki değişimlerin izlenmesi,
 • Multi GNSS uygulamaları,
 • Toplam Elektron Miktarının (TEC) ve Diferansiyel Kod Yanlılığı (DCB) değerlerinin belirlenmesi,
 • Atmosferik değişimlerin izlenmesi (iyonosfer ve troposferdeki değişimleri,
 • Troposferik zenit gecikmelerinin ve yoğuşabilir su buharı miktarının belirlenmesi,
 • Gerçeğe yakın zamanlı atmosferik parametre kestirimleri,
 • Aşırı hava olaylarında (yoğun yağış, hortum) hava tahminleri ve gerçek zamanlı gözlem,
 • Manyetik fırtına, deprem doğa olaylarının iyonosfer ile ilişkisi incelenmektedir.
 • TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi: 112Y350-GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi.
 • TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi: 119E037-İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması 
 Uzaktan algılama konusundaki araştırmalar:
 • Optik ve SAR görüntülerinden Sayısal Yüzey ve Yükseklik Modeli üretimi,
 • Konum doğruluğu araştırması,
 • Otomatik nesne tanıma ve görüntü sınıflandırma,
 • Uydu görüntülerinden bilgi içeriği belirleme,
 • Yüzey sıcaklığı haritaları,
 • Isı adacıkları,
 • Hava kirliliği ve su kirliliği,
 • Kirleticilerin tespiti,
 • Arazi örtüsü ve kullanımı değişimleri.
 • Yerkabuğu hareketlerinin (tektonik, heyelan, tasman) izlenmesi,
 • Toprak nemi değişimlerinin izlenmesi,
 • Kıyı erozyonlarının takibi,
 • Orman alanları biokütle gelişimi.
 • TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi: 114Y380-Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi.
Fotogrametri konusundaki araştırmalar:
 • Dijital hava fotogrametrisi ile büyük ölçekli harita yapımı,
 • Dijital yersel fotogrametri ile 3 boyutlu modelleme,
 • Konum doğruluğu araştırması,
 • Otomatik nesne tanıma ve görüntü sınıflandırma.
 • Yersel lazer tarayıcılar için stokastik yüzey örgüsü belirleme çalışmaları.
 • TÜBİTAK ÇAYDAG 1001 Projesi: 115Y239-Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi Projesi
Laboratuvarda bulunan donanım ve yazılımlar için buraya tıklayınız.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin