Hakkımızda

Genel Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüz 1992 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü adıyla kurulmuş; 2013 yılında Dünyadaki ve Ülkemizdeki gelişmelere koşut olarak Geomatik Mühendisliği adını almıştır. 1993 yılında yüksek lisans, 1994 yılında lisans ve 2005 yılında doktora programı açılarak aralıksız eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Bölümümüz
  1. Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim hizmeti vermeyi,
  2. Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmayı ve
  3. Bölgesindeki mesleki faaliyetlerin merkezi konumuna gelmeyi özgörü olarak,
  4. Çağdaş bir eğitim öğretim, araştırma ve mühendislik bölümü olarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmayı ise özgörev olarak benimsenmiştir.
Bölüm programının eğitim amaçları, Üniversitemizin özgörev-özgörüsü ile de uyumlu olarak aşağıdaki gibidir:
  • Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan,
  • Gelişen teknolojiye uygun olarak kendini yenileyen ve güncel tutan,
  • Çözümlerini tüm ilgililere, yazılı ve sözlü iletişim teknikleriyle açıklayabilen ve savunabilen,
  • Birlikte çalışma kültürü içinde bireysel ve ekiplerle çalışabilen, liderlik yapabilen,
  • Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten mühendisler yetiştirmektir.
Akademik kadromuz, yurtdışında doktora ve araştırma deneyimine sahip, uluslararası işbirliklerini sürdüren, ISPRS, FIG ve IGSO gibi uluslararası meslek örgütlerindeÜlkemizi temsil eden, yurtiçi ve yurtdışı araştırma-geliştirme projeleri yürüten, zaman zaman yabancı uyruklu öğretim üyeleri ile zenginleşen deneyimli öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşmaktadır.

Lisans programı için MÜDEK akreditasyon (eşdeğerlik) belgesine beş yıllığına sahip olan ender Bölümlerden birisidir. Böylece Avrupa Birliğinin EUR-ACE etiketine sahiptir ve FEANI veritabanında yer almaktadır. Lisans programlarımızla hedeflenen çıktılara ulaşma süreci sürekli olarak izlenmekte ve incelenmekte; böylece programımızın iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca toplam kalite yönetimi anlaşıyı ile oluşturulan komisyonlar Bölümdeki tüm işleyişin sağlıklı ve düzenli sürdürülmesini sağlamakta, düzenli olarak yapılan Kalite Akreditasyon Kurulu toplantıları ile gerçekleştirilen çalışmalar izlenmektedir.

Bölümümüz, sadece eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütmemekte, ulusal ve uluslararası pekçok bilimsel ve sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Bölümümüz özellikle sosyal ağ hesapları üzerinden aday öğrencilerimizle, mevcut öğrencilerimizle, mezunlarımızla ve Bölümümüzle ilgilenen herkesle güçlü bir iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin