Hakkımızda

Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürüten Üniversitemiz ve Bölümümüz, düzenli izlemeye dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen "kalite odaklı" yönetim sistemini esas almıştır. Bu kapsamda Bölümümüz kendi eğitim-öğretim birikimini ve standartlarını sürekli olarak geliştirmektedir. Bu çerçevede, MÜDEK standartlarına uygun olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektetir. MÜDEK akreditasyonuna yapılan başvuruya dayanarak yapılan denetleme sonucu Bölümümüz 5 yıllığına akredite edilmeye hak kazanmış; böylece Avrupa Birliğinin EUR-ACE etiketine sahiptir ve FEANI veritabanında yer almaktadır. MÜDEK-Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK), 27 Haziran 2020 tarihli kararı ile Bölümümüz lisans programının akreditasyonunun 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.

Bölümümüz

  1. Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim hizmeti vermeyi,
  2. Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmayı ve
  3. Bölgesindeki mesleki faaliyetlerin merkezi konumuna gelmeyi özgörü olarak,
  4. Çağdaş bir eğitim öğretim, araştırma ve mühendislik bölümü olarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmayı ise özgörev olarak benimsenmiştir.

Bu kapsamda, lisans programlarımızla hedeflenen çıktılara ulaşma süreci sürekli olarak izlenmekte ve incelenmekte; böylece programımızın iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca toplam kalite yönetimi anlaşıyı ile oluşturulan komisyonlar Bölümdeki tüm işleyişin sağlıklı ve düzenli sürdürülmesini sağlamakta, düzenli olarak yapılan Kalite Akreditasyon Kurulu toplantıları ile gerçekleştirilen çalışmalar izlenmektedir. Ayrıca yeni giren öğrencilerimize uygulanan anketlerle, öğrencilerimizin programımıza uyumları ve Bölümün yapması gereken etkinlikler planlanmaktadır.

Bölüm programımızın güncelliği ve yeterliği, mezunlar ve işverenler  anketleriyle ölçülmektedir. Her yarıyılda, öğrencilerimizin tarafından puanlanan ders değerlendirme anketleriyle ders sorumlularının performansı, etkin öğretim teknikleri, fiziksel olanaklar vb. hususlar gözden geçirilmektedir. Bu anketler belirli aralıklarla Danışma Kurulunun da görüşleri alınarak değerlendirilmekte, Bölümümüzün kalite güvence çemberine göre geri beslemeler ve program iyileştirmeleri yapılmaktadır.

Belgeler:

Akreditasyon Belgeleri

Ders dosyası

Anketler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin