Erdal Uzunay yüksek lisans programımızdan mezun olmuştur.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yüksek lisans öğrencilerinizden Erdal Uzunay, Dr. Öğr. Üyesi Eray Köksal danışmanlığından tamamladığı "Güneş Enerjisi Santrali Yer Seçiminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı: Giresun İli Örneği" adlı tezi ile yüksek lisans programımızdan mezun olmuştur. Kendisini kutlarız.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin